เรื่องราวที่ 27 เดโบราห์

แล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ต่อพระยาห์เวห์
เพราะว่ากษัตริย์ยาบินได้ข่มเหงคนอิสราเอล
อย่างหนักถึง 20 ปี 
ผู้วินิจฉัย 4:3ข

ถ้าคุณเป็นกรรมการตัดสินกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศ คุณจะอยากตัดสินกีฬาประเภทไหน? และอะไรจะช่วยให้คุณเป็นกรรมการที่ดีได้?

ลองจินตนาการว่า คุณกำลังจะทำสิ่งที่เสี่ยงอันตราย คุณอยากให้ใครไปด้วย? และคุณจะนำอะไรติดตัวไปเพื่อป้องกันตัว?

คุณเคยรู้สึกว่าการต้องทำตามสิ่งที่คนอื่นบอกให้ทำเป็นเรื่องยากไหม? ทำไมถึงคิดว่ายาก?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

ประชากรของพระเจ้าได้เข้าไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ตลอดเวลาหลายปีที่อยู่ในทะเลทราย พวกเขามีผู้นำอย่างโมเสสและโยชูวาคอยช่วยให้พวกเขาเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า แต่ต่อมาไม่นาน ผู้คนก็ลืมพระเจ้าและกบฎต่อพระองค์ พวกเขาอยากใช้ชีวิตแบบเพื่อนบ้าน พระเจ้าทรงโกรธและปล่อยให้ศัตรูเข้ามาปกครอง ในที่สุด พวกเขาก็ยอมรับว่าได้ทำผิดที่ไม่รับใช้และไม่เชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้ และพระองค์ทรงช่วยโดยได้ประทานผู้นำที่แข็งแกร่ง ที่เรียกกันว่า ผู้วินิจฉัย

ผู้วินิจฉัย 4:4–16

เดโบราห์

 

แล้วมีอะไรต่อ...

เดโบราห์ช่วยให้คนของเธอเชื่อฟังพระเจ้า และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้มีชัยชนะเหนือศัตรู แต่ต่อมาไม่นาน ผู้คนก็ลืมพระเจ้า และศัตรูก็เข้ามาสร้างปัญหาอีก

เด‌โบ‌ราห์ ภรรยาของลัป‌ปิ‌โดท เป็นผู้‍เผย‍พระ‍วจนะและผู้นำคนอิสรา‌เอลในสมัยนั้น นางเคยนั่งอยู่ใต้ต้น‍อินท‌ผลัมแห่งเด‌โบ‌ราห์ที่อยู่ระหว่างรา‌มาห์และเบธ‌เอลในแดนเทือก‍เขาเอฟ‌รา‌อิม และคนอิสรา‌เอลก็ขึ้นมา‍หานางที่‍นั่น เพื่อให้ตัด‍สินคดี นางใช้คนไปเรียกบา‌ราคบุตรอา‌บี‌โน‌อัม ให้มาจากเค‌เดชในนัฟ‌ทา‌ลีและกล่าวแก่เขาว่า “พระ‍ยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าของอิสรา‌เอลทรงบัญชาท่านว่า ‘จงไปรวบ‍รวมพล 10,000 คน จากเผ่านัฟ‌ทา‌ลีและเผ่าเศ‌บู‌ลุนไว้ที่ภูเขาทา‌โบร์ และเราจะชัก‍นำสิ‌เส‌ราแม่‍ทัพของยา‌บินให้มาพบกับเจ้าที่แม่‍น้ำคี‌โชน พร้อมกับรถ‍รบและกอง‍ทหารของเขา และเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า’ ”

บา‌ราคจึงตอบนางว่า “ถ้าท่านไปกับข้าพ‌เจ้า ข้าพ‌เจ้าก็จะไป ถ้า​ท่าน​ไม่​ไป​กับ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​ก็​ไม่​ไป”

นางจึงตอบว่า “ฉันจะไปกับท่านแน่ แต่ว่าทางที่ท่านไปจะทำให้ท่านไม่‍ได้รับเกียรติ เพราะว่าพระ‍ยาห์‌เวห์จะขายสิ‌เส‌ราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ง”

แล้วนางเด‌โบ‌ราห์ก็ลุก‍ขึ้นไปกับบา‌ราคถึงเมืองเค‌เดช บา‌ราคจึงเรียกเศ‌บู‌-ลุนกับนัฟ‌ทา‌ลีให้ไปที่เค‌เดช มีคน 10,000 คนเดินตามขึ้นไปและนางเด‌โบ‌ราห์ก็ไปด้วย

เฮ‌เบอร์คนเค‌ไนต์ได้แยกตัวออกจากคนเค‌ไนต์ทั้ง‍หลาย คือจากพงศ์‍พันธุ์ของโฮ‌บับพ่อ‍ตาของโม‌เสส มาตั้งเต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงต้น‍โอ๊กใน ศา‌นัน‌นิม ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเค‌เดช

เมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิ‌เส‌ราว่า บา‌ราคบุตรอา‌บี‌โน‌อัมขึ้นไปที่ภูเขาทา‌โบร์แล้ว สิ‌เส‌ราก็เรียกรถ‍รบทั้ง‍หมดของท่านออกมา เป็นรถ‍รบเหล็ก 900 คัน รวมกับกอง‍ทหารทั้ง‍หมดที่ไปด้วย ยกไปจากเมืองฮา‌โร‌เชท‌ฮา‌โก‌ยิมไปถึงแม่‍น้ำ คี‌โชน นางเด‌โบ‌ราห์จึงกล่าวแก่บา‌ราคว่า “ลุก‍ขึ้นเถิด เพราะว่านี่เป็นวัน‍ที่พระ‍ยาห์‌เวห์ทรงมอบสิ‌เส‌ราไว้ในมือของท่าน พระ‍ยาห์‌เวห์เสด็จนำ‍หน้าท่านไปมิ‍ใช่หรือ?”

บา‌ราคจึงลง‍ไปจากภูเขาทา‌โบร์พร้อมกับทหาร 10,000 คนติด‍ตามท่านไป พระ‍ยาห์‌เวห์ทรงทำให้สิ‌เส‌ราและรถ‍รบทั้ง‍สิ้น อีก‍ทั้งกอง‍ทัพทั้ง‍หมดของท่านแตกพ่ายด้วยคม‍ดาบต่อ‍หน้าบา‌ราค แล้วสิ‌เส‌ราก็ลงจากรถ‍รบวิ่งหนีไป และบา‌ราคได้ไล่ติด‍ตามรถ‍รบทั้ง‍หลายและกอง‍ทัพไปจน‍ถึงฮา‌โร‌- เชท‌ฮา‌โก‌ยิมและกอง‍ทัพของสิ‌เส‌ราก็ล้ม‍ตาย‍สิ้นด้วยคมดาบ ไม่เหลือสักคนเดียว

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • พระคัมภีร์ตอนไหนที่แสดงให้เห็นว่าเดโบราห์เป็นผู้เผยพระวจนะ?

 • ใครเป็นฮีโรของพระเจ้าในเรื่องนี้? ใครชนะสงคราม?

 • พระเจ้าจะทรงต่อสู้เพื่อเราได้อย่างไร?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

ผู้เผยพระวจนะ คือ ผู้ที่สามารถบอกเรื่องราวในอนาคตได้ ไม่ใช่เพราะว่าเขาฉลาด แต่เพราะเขาฟังพระเจ้า และพระองค์ทรงบอกให้เขาพูด

พระของคานาอัน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันก่อนที่คนอิสราเอลจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนมา นับถือบูชา "พระ" ในธรรมชาติ เช่น "บาอัล" และ "อาเชราห์" พวกเขาคิดว่าพระเหล่านี้ช่วยให้ฝนตก หรือทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ พระเจ้าทรงบอกให้คนของพระองค์กำจัดทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเหล่านี้ให้หมดสิ้น และให้นับถือพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำตาม

ชื่อสถานที่ เรื่องของเดโบราห์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เข้าไปที่ www.thaibigbiblechallenge.com และหาชื่อสถานที่เหล่านี้บนแผนที่

 

ลองทำดูสิ

 
 

สงครามและการสู้รบกันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วในสมัยของเดโบราห์เท่านั้น ทุกวันนี้ หลายแห่งในโลกก็กำลังมีสงคราม ลองช่วยกันหากับโค้ชพระคัมภีร์ดูว่ามีที่ไหนบ้าง วิกิพีเดียมีรายชื่อสถานที่และแผนที่ของบริเวณที่มีสงครามในปัจจุบัน หรืออาจจะดูรายงานข่าวในโทรทัศน์ แล้วหาประเทศนั้นๆ ในแผนที่โลก หรือบนลูกโลก

เอานิ้วชี้ที่ประเทศหนึ่ง และพูดว่า "ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและคุ้มครองท่าน และขอทรงสำแดงความเมตตาและพระกรุณาแก่ท่าน ขอทรงดีต่อท่านและให้ท่านมีสันติสุข" (กันดารวิถี 6:24-26)

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

พระเจ้าทรงรู้เสมอว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต บอกพระองค์ว่าคุณกลัวอะไร และเชื่อวางใจว่าพระองค์จะทรงสู้เพื่อเรา