เรื่องราวที่ 57 จะอธิษฐานอย่างไร

มัทธิว 6:9
“จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ”

คุณจะสื่อสารกับเพื่อนโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยได้ไหม? ลองดูสิ ส่งข้อความให้คนอื่นโดยไม่ใช้คำพูด และให้พวกเขาส่งข้อความกลับมาโดยไม่ใช้คำพูดเช่นกัน ทำได้ไหม?

คุณคิดว่าสามารถสื่อสารกับพระเจ้าผู้เนรมิตสร้างโลกได้ไหม

ถามตัวเองว่า "คำที่เลือกใช้สำคัญไหม? ฉันควรจะคุกเข่าและหลับตาไหม? ฉันจะอธิษฐานอย่างไรให้ 'เกิดผล' ทุกครั้ง?"

เมื่อคุณพูดคุยกับพระเจ้า คำอธิษฐานของคุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกได้ไหม?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ คือ พระเยซู ทารกน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อศัตรูของพระเจ้า (ซาตาน) พระเยซูทรงทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเสมอ ถ้าจะมีคนที่สามารถสอนเราสื่อสารกับพระเจ้าหรืออธิษฐานได้ คนนั้นก็คือ พระเยซู

มัทธิว 6:5–15

จะอธิษฐานอย่างไร

 

แล้วมีอะไรต่อ...

พระเยซูทรงใช้ถ้อยคำเหล่านี้สอนพวกสาวกให้พูดคุยกับพระเจ้า ตั้งแต่นั้นมา ผู้ติดตามพระเยซูก็ใช้ถ้อยคำเหล่านี้ หรือที่เรียกกันว่า "คำอธิษฐานของพระเยซู" คุณอาจเคยได้ ยินหรือกล่าวคำอธิษฐานนี้ที่โรงเรียนหรือที่โบสถ์มาแล้ว?

เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆ เพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็น เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน

แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐาน อย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะโปรดฟัง อย่าทำเหมือนพวกเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็น พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ พวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า

ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย เพราะถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วย แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ถ้ามีคนที่เด็กกว่ามาขอให้คุณสอนเขาอธิษฐาน คุณจะสอนเขาอย่างไร? คุณจะพูดอะไร?

 • ถ้าทุกคนอธิษฐานและปฎิบัติตามคำอธิษฐานนี้จริงๆ คุณคิดว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน?

 • ลองหาดูจากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าพระเจ้าทรงต้องการจะสื่อสารอะไรกับคุณ

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

อวยพร จำอาดัมและเอวาในสวนเอเดนได้ไหม? พวกเขาชอบการมีชีวิตอยู่และได้สื่อสารกับพระเจ้า พวกเขามีความสุขกับทุกสิ่งที่ดี นั่นคือความรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อพระเจ้าทรงอวยพระพรเรา แม้จะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น พระเจ้าก็ทรงอวยพระพรเราเพื่อเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงรักและปกป้องเรา พระเจ้าทรงอวยพระพรเราเพื่อให้เราเป็นพรแก่คนอื่น

แผ่นดินสวรรค์ เป็นอีกชื่อหนึ่งของแผ่นดินของพระเจ้า หมายถึง สถานที่ที่พระเจ้าทรงครอบครอง ซึ่งทุกสิ่งดีงามและถูกต้อง เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ได้ทรงสำแดงให้เห็นว่าการครอบครองของพระเจ้าเป็นอย่างไร ศัตรูกลายเป็นมิตร ความเจ็บป่วยได้รับการรักษา มีชัยเหนือมารร้ายและความตาย ทุกคนอยู่เพื่อพระเจ้าและคนอื่นไม่ใช่เพื่อตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดไปในแผ่นดินสวรรค์

คำอธิษฐานของพระเยซู คริสเตียนทั่วโลกใช้คำอธิษฐานนี้ หลายคนอาจจะกำลังอธิษฐานอยู่ในเวลานี้ เมื่อเทศกาลอีสเตอร์ที่ผ่านมา คาดว่ามีคริสเตียนราวสองพันล้านคนอ่านหรือท่องหรือร้องบทเพลงคำอธิษฐานนี้ในหลายร้อยภาษา ในคำอธิษฐานนี้พระเยซูทรงสอนให้อธิษฐานขอสิ่งที่พระเจ้าต้องการ และสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อมีส่วนในแผ่นดินของพระองค์

 

ลองทำดูสิ

 
 

คุณคิดวิธีอธิษฐานขอสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการได้กี่วิธี?

 • อแมนดาและเพื่อนๆ ไปที่ชายหาดในคืนที่มีลมแรง และตะโกนอธิษฐานกับพระเจ้าแข่งกับเสียงคลื่นลม

 • ทีเจ ฉีดน้ำลงบนทางเดินในสวนเป็นคำว่า "ขอพระเจ้าทรงครอบครองที่นี่" เมื่อน้ำแห้ง ก็เขียนใหม่อีก 5 ครั้ง!

 • ราศีมีสมุดจดคำอธิษฐานที่ใช้เขียนคำอธิษฐานและตก แต่งอย่างสวยงาม

 • เอมม่าชอบเต้นรำและอธิษฐานไปด้วยขณะที่หมุนตัว

 • กลุ่มของคิมเขียนคำอธิษฐานบนเครื่องบินกระดาษ แล้วร่อนลงจากหน้าผา

ให้หาวิธีแปลกๆ แต่ทำได้ 3 วิธีที่จะอธิษฐานขอให้สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการเกิดขึ้น เลือกทำสักวิธีหนึ่ง และอาจชวนคนอื่นมาร่วมด้วยก็ได้

 

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

"ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราทำสถานที่นี้ให้ดีงามและถูกต้อง"