เรื่องราวที่ 69 พระเยซูทรงพระชนม์อยู่

ยอห์น 20:18
มา‌รีย์ชาวมัก‌ดา‌ลาจึงไปบอกพวกสาวกว่า
“ข้าพ‌เจ้าเห็นองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าแล้ว”
และนางก็เล่าให้พวก‍เขาฟังว่า
พระ‍องค์ตรัสคำเหล่า‍นั้นกับนาง

คุณฉลองวันอีสเตอร์อย่างไร? มีอะไรที่คุณชอบเป็นพิเศษหรือไม่? คุยกับโค้ชพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูสิ

คุณเคยทำสิ่งของที่มีค่ามากหายไป แล้วหามันเจอโดยที่ไม่คิดว่าจะเจอหรือไม่? คุณรู้สึกอย่างไร?

คุณเคยมีความสุขมากจนร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจหรือไม่? อะไรทำให้คุณมีความสุขขนาดนั้น?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

พระเยซูทรงเดินทางไปยังที่ต่างๆ เป็นเวลา 3 ปีเพื่อรักษาคนป่วย ทำการอัศจรรย์ และเล่าเรื่องอาณาจักรใหม่ของพระเจ้า แต่พวกผู้นำที่มีอำนาจก็ตัดสินใจกำจัดพระเยซู พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้า และไม่อยากยอมรับว่าโดยพระเยซู การปกครองของพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้น สำหรับพวกเขาแล้ว พระเยซูคือภัยอันตราย พวกเขาจึงจับกุมและลงโทษพระเยซู ต่อมาพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แต่แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น...

ยอห์น 20:11–20

พระเยซูทรงพระชนม์อยู่

 

แล้วมีอะไรต่อ...

พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายและทรงพระชนม์อยู่จริง บรรดาสาวกและคนอื่นๆ ก็ได้พบกับพระองค์ ท้ายที่สุดพระเยซูทรงบอกลาพวกเขาและเสด็จกลับไปหาพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์จากไปโดยทิ้งคำสั่งไว้ว่า "จงบอกทุกคนถึงเรื่องที่เกิดขึ้น" และให้คำปลอบประโลมว่า "อย่ากลัวเลย เราจะอยู่กับเจ้า"

ส่วนมา‌รีย์ยังยืนร้อง‍ไห้อยู่นอก‍อุโมงค์ ขณะ‍ที่ร้อง‍ไห้อยู่นางก้ม‍ลงมองเข้าไปในอุโมงค์ และเห็นทูต‍สวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ที่ที่เขาวางพระ‍ศพพระ‍เยซู องค์หนึ่งอยู่เบื้องพระ‍เศียร อีกองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระ‍บาท ทูตทั้ง‍สองพูดกับมา‌รีย์ว่า “หญิงเอ๋ย ร้อง‍ไห้ทำไม?” นางตอบว่า “เพราะเขาเอาองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าของข้าพ‌เจ้าไป และข้าพ‌เจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหน” เมื่อมา‌รีย์พูดอย่างนั้นแล้ว ก็หัน‍กลับ‍มาและเห็นพระ‍เยซูทรงยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นพระ‍องค์ พระ‍เยซูตรัสถามว่า “หญิงเอ๋ย ร้อง‍ไห้ทำไม? ตาม‍หาใคร?”

มา‌รีย์เข้า‍ใจว่าพระ‍องค์เป็นคนทำสวนจึงตอบว่า “นายเจ้าข้า ถ้าท่านเอาพระ‍องค์ไป ขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระ‍องค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะได้รับ‍พระ‍องค์ไป” พระ‍เยซูตรัสกับนางว่า “มา‌รีย์เอ๋ย” มา‌รีย์จึงหันมาทูลพระ‍องค์เป็นภาษาฮีบรูว่า “รับ‌โบ‌นี” ซึ่งแปล‍ว่า “ท่านอา‌จารย์”

พระ‍เยซูตรัสกับนางว่า “อย่าหน่วง‍เหนี่ยวเราไว้ เพราะเรายังไม่‍ได้ขึ้นไปหาพระ‍บิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่‍น้องของเรา และบอกเขาว่าเรากำลังจะขึ้นไปหาพระ‍บิดาของเราและพระ‍บิดาของพวก‍ท่าน ไปหาพระ‍เจ้าของเราและพระ‍เจ้าของพวก‍ท่าน” มา‌รีย์ชาวมัก‌ดา‌ลาจึงไปบอกพวกสาวกว่า “ข้าพ‌เจ้าเห็นองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าแล้ว” และนางก็เล่าให้พวก‍เขาฟังว่าพระ‍องค์ตรัสคำเหล่า‍นั้นกับนาง

ค่ำวัน‍นั้นซึ่งเป็นวันอา‌ทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวก‍เขาอยู่เพราะกลัวพวกยิว พระ‍เยซูก็เสด็จเข้า‍มาและทรงยืนอยู่ท่าม‍กลางพวก‍เขาตรัสว่า “สันติ‍สุขจงดำรงอยู่กับท่าน‍ทั้ง‍หลาย” เมื่อพระ‍องค์ตรัสอย่างนั้นแล้ว พระ‍องค์ทรงให้เขาดูพระ‍หัตถ์และสีข้างของพระ‍องค์ เมื่อพวกสาวกเห็นองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าแล้วก็มีความยินดี

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ความคิดแรกของมา‌รีย์ชาวมัก‌ดา‌ลาเมื่อไม่เห็นพระ‍ศพของพระเยซูอยู่ในอุโมงค์คืออะไร?

 • มา‌รีย์เข้าใจอะไรหลังจากได้พบพระเยซูด้วยตัวเอง? คุยกับโค้ชพระคัมภีร์ของคุณเรื่องนี้

 • ทำไมสหายของพระเยซูจึงประหลาดใจเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ ทั้งๆ ที่พระองค์ก็ทรงพยากรณ์ถึงเรื่องนี้ไว้หลายครั้งแล้ว (ดู ยอห์น 20:9)? ทำไมพวกเขาจึงไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

อุโมงค์ฝังศพ สถานที่ไว้พระศพของพระเยซูหลังทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ไม่ใช่หลุมที่ขุดลงไปในพื้นดิน แต่เป็นถ้ำที่อยู่ตรงเชิงเขา ทางเข้าถูกปิดด้วยก้อนหินที่หนักมาก

มา‌รีย์ชาวมัก‌ดา‌ลา คือหนึ่งในพวกผู้หญิงที่ติดตามพระเยซู ในวันแรกของสัปดาห์ใหม่หลังการตรึงกางเขน เธอไปที่อุโมงค์ฝังศพ อาจเพราะอยากไปอำลาพระเยซูเป็นการส่วนตัว เธอได้พบกับพระเยซูและกลายเป็นคนแรกที่สามารถยืนยันได้ว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์จริง

พระหัตถ์และสีข้าง พระเยซูทรงให้สาวกดูพระหัตถ์และสีข้างเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าเป็นพระองค์จริงๆ พวกเขารู้ทันทีเมื่อเห็นรอยแผลจากตะปูและแผลที่สีข้างที่เกิดจากโดนหอกแทง พวกเขาได้เห็นว่าเป็นพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์จริง

 

ลองทำดูสิ

 
 

บุกระบะทราย หรือถาด หรือกล่องตื้นๆ ขนาดใหญ่ด้วยกระดาษสีเพื่อให้ดูเหมือนธรรมชาติ เติมทรายลงไป ใช้ไม้ที่ตรงและแบนมาทำเป็นไม้กางเขน 3 อัน หากิ่งไม้และดอกไม้มาตกแต่งเป็นสวน ใช้กระดาษฟอยล์ทำเป็นลำธารหรือสระน้ำ วางตุ๊กตาไก่ลงในสวน ใช้แกนกระดาษทิชชู่ กระป๋องหรือถ้วยโยเกิร์ตทำเป็นถ้ำ ค่อยๆ โรยทรายลงด้านบน

วางหินที่กลมและแบนขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าของถ้ำ ทำคนตัวเล็กๆ โดยเอาไม้หนีบผ้ามาวาดใบหน้าลงไป วางผ้าสีขาวผืนเล็กในถ้ำ ใช้หญ้าหรือผักชีช่วยเพิ่มสีเขียวให้กับฉากได้

ใช้สวนอีสเตอร์ของคุณเล่าข่าวประเสริฐให้ครอบครัวและเพื่อนๆ ฟังว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

"พระเยซู มันเกิดขึ้นได้อย่างไร? พระเจ้าทรงทำสิ่งที่อัศจรรย์มากคือ ให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย! ตอนนี้ทุกคนเลือกที่จะเป็นสหายของพระองค์ได้ รวมถึงข้าพระองค์ด้วย"