เรื่องราวที่ 85 อย่าท้อแท้!

โคโลสี 1:22 
แต่​บัด​นี้​พระ​เจ้า​โปรด​ให้​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์​เอง
​โดย​ความ​ตาย​ของ​พระ​กาย​ที่​เป็น​เนื้อ​หนัง​ของ​พระ​คริสต์
เพื่อ​จะ​ถวาย​พวก​ท่าน​เป็น​ผู้​บริ​สุทธิ์ ไร้​มล​ทิน
และ​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​เฉพาะ​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์ 

คุณคิดว่าคุณมีภาระหนักที่ต้องต่อสู้อยู่หรือเปล่า?

คุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น? คุณได้ตัดสินใจหรือยังว่าจะติดตามพระเจ้าแม้ในยามสุขหรือยามทุกข์?

ถ้าเกิดมีบางสิ่งผิดพลาดไป คุณจะทำอย่างไร? ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยยอมแพ้ได้ไหม? ลองคิดถึงช่วงเวลาที่คุณได้เชื่อวางใจในพระเจ้าได้ไหม?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

เปาโลชื่นชมยินดีเมื่อมีคริสตจักรเกิดขึ้นในเมืองโคโลสี แต่ท่านเป็นห่วงว่าเขาจะไปรับคำสอนจากคนที่สอนเกิน(และสอนผิด)ไปจากความจริงในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซู สิ่งนี้ทำให้ผู้เชื่อใหม่เกิดความสับสนและเปาโลพยายามดึงความสนใจของผู้เชื่อให้หันกลับมาสู่ทิศทางที่ถูกต้อง คือมุ่งมองที่พระเจ้าพระผู้สร้าง และพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราทุกคน

โคโลสี 1:21-23ก

อย่าท้อแท้!

 

แล้วมีอะไรต่อ...

เปาโลได้อุทิศชีวิตของท่านเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู และเตือนผู้อ่านของท่านว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พวกเขาจำเป็นต้องใช้เวลากับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆ อ่านพระวจนะ หรือร้องเพลงนมัสการร่วมกัน เพื่อช่วยให้ความเชื่อเติบโตขึ้น

ความเชื่อของพวกเขาจะทำให้เขามีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเดิม สิ่งดีที่เขาได้ทำล้วนเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเยซู

และ​เมื่อ​ก่อน​นี้​พวก​ท่าน​ถูก​ตัด​ขาด​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ศัตรู​ใน​ใจ​โดย​การ​ทำ​ชั่ว​ต่างๆ แต่​บัด​นี้​พระ​เจ้า​โปรด​ให้​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์​เอง​โดย​ความ​ตาย​ของ​พระ​กาย​ที่​เป็น​เนื้อ​หนัง​ของ​พระ​คริสต์ เพื่อ​จะ​ถวาย​พวก​ท่าน​เป็น​ผู้​บริ​สุทธิ์ ไร้​มล​ทิน และ​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​เฉพาะ​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์ แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต้อง​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​อย่าง​แน่ว​แน่ มั่น​คง​และ​ไม่​โยก​ย้าย​ไป​จาก​ความ​หวัง​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​ที่​ท่าน​ได้​ยิน ซึ่ง​ได้​ประ​กาศ​แก่​มนุษย์​ทุก​คน​ทั่ว​ใต้​ฟ้า

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ทำไมการที่พระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนม์จึงเป็นเรื่องสำคัญ?

 • เปาโลหมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดว่า "แต่ท่านทั้งหลายต้องดำรงอยู่ในความเชื่ออย่างแน่วแน่มั่นคง"? เราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร? อะไรหรือใครจะช่วยเราได้?

 • จากเป็นศัตรู คนเราสามารถกลายเป็นเพื่อนของพระเจ้าได้อย่างไร?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

เมืองโคโลสี เมืองนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศตุรกีในปัจจุบัน

ถ้อยคำของเปาโล เปาโลไม่เคยไปเยี่ยมคริสตจักรในเมืองโคโลสี แต่ท่านได้ยินว่าผู้เชื่อในเมืองนี้ได้หลงไปติตตามคำสอนเท็จ ดังนั้น ท่านจึงเขียนจดหมายเพื่อจะอธิบายว่าสิ่งเดียวที่พวกเขาควรทำก็คือ การเชื่อในพระเยซู

ช่วงเวลา เปาโลน่าจะเขียนจดหมายฉบับนี้ในช่วงตอนต้นของยุค คศ.60 ขณะที่ท่านถูกจำคุกอยู่ในกรุงโรม

 

ลองทำดูสิ

 
 

คนส่วนมาก หรือแม้แต่คนที่รักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใด ก็พบปัญหาเรื่องการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอปัญหาแบบไหน อย่าเพิ่งยอมแพ้!

ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องยาก เรามีไอเดียดีๆ ที่จะช่วยคุณให้เดินหน้าต่อไปได้:

  • ขอพระเจ้าช่วยเตือนคุณที่จะอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน และเมื่อพระองค์ทรงเตือน อย่าเพิกเฉย ให้อ่านพระคัมภีร์หรืออธิษฐานในทันทีที่คุณสามารถทำได้
  • วางพระคัมภีร์ไว้ในที่ๆ คุณจะมองเห็นได้ ที่คุณมั่นใจว่ามองเห็นแน่ๆ เช่น ข้างเตียงนอน หรือในกระเป๋านักเรียน
  • นำปฏิทินหรือสมุดไดอารี่มาเขียนสัญลักษณ์ตัวโตๆ ในวันที่คุณได้อ่านพระคัมภีร์
  • พูดคุยกับโค้ชพระคัมภีร์ของคุณ และตรวจสอบซึ่งกันและกันถึงความคืบหน้าในการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน (ถ้าคุณไม่มีโค้ชพระคัมภีร์ ให้คุยกับใครสักคนที่บ้าน ที่คริสตจักร หรือที่โรงเรียน เพื่อหาคนที่จะมาช่วยคุณในเรื่องนี้)
  • ขอให้ใครสักคนในบ้านมาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันกับคุณเป็นประจำทุกวัน

หากคุณลืมหรือพลาดการอ่านพระคัมภีร์หรืออธิษฐานไปหนึ่งวัน อย่ากังวลหรือล้มเลิกความตั้งใจ พระเจ้ายังคงรักคุณและพระคัมภีร์ก็ยังเป็นพระวจนะของพระเจ้า และคุ้มค่าเสมอที่เราจะอ่านทูลขอให้พระเจ้าทรงตรัสกับคุณ แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้”