เรื่องราวที่ 92 เป็นคนใหม่

2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้น
ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์
เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป
นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

คุณชอบปั้นแป้งโดว์หรือดินน้ำมันไหม? ชอบปั้นเป็นรูปอะไร? คุณจะทำอย่างไรถ้าปั้นออกมาแล้วไม่ได้ดั่งใจ? คุณจะนวดทุกส่วนกลับเข้าด้วยกันแล้วเริ่มปั้นใหม่อีกไหม? แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น?

คุณเคยเห็นบ้านเก่าที่ถูกรื้อถอนลง แล้วสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นแทนไหม? ไม่มีส่วนใดของบ้านหลังเก่าหลงเหลืออยู่เลย ซากปรักหักพังถูกนำออกไปจนหมด บ้านหลังใหม่ดูแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง แม้มันจะยังตั้งอยู่บนพี้นที่เดิม

คุณเคยรู้จักชีวิตใครที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหม? เช่น เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือกลับกลายมาเป็นเพื่อนที่ดี อะไรทำให้เขาเปลี่ยนไป?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

เปาโลเดินทางไปประกาศเรื่องพระเยซูและตั้งคริสตจักรใหม่ๆ ไม่ใช่ทุกคนจะชื่นชอบสิ่งที่เปาโลทำ เปาโลจึงถูกจับและถูกขังคุก แต่นั่นก็ไม่อาจหยุดเปาโลได้! เปาโลเขียนจดหมายถึงผู้คนที่เขาเคยไปเยี่ยมและถึงคริสตจักรทั้งหลายที่เขาก่อตั้ง เปาโลให้คำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแก่คริสเตียนใหม่ในเมืองโครินธ์

2 โครินธ์ 5:14-21

เป็นคนใหม่

 

แล้วมีอะไรต่อ...

เปาโลหนุนใจคริสเตียนให้พึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และมุ่งมั่นที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าคือชีวิตที่ดีที่สุด!

เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไป เราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลก แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริง แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีก

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ

เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า

พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • เปาโลสรุปสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อทุกคนไว้ว่าอย่างไร?

 • ทำไมการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจึงสำคัญต่อคนทุกคน และสำคัญอย่างไร? อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนรู้?

 • พันธกิจของเปาโลและอัครทูตคนอื่นๆ คืออะไร?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

เปาโล เคยเป็นศัตรูกับพระเจ้า เคยเป็นพวกที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆ แต่เมื่อเปาโลเผชิญหน้ากับพระเยซู เขาได้กลายมาเป็นสหายของพระเจ้า และเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่

การให้อภัย เมื่อพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมายังโลกของเรา เปรียบเสมือนได้ทรงส่งสาส์นมาบอกเราทุกคนว่าเราจะสามารถกลับคืนดีกับพระองค์อีกครั้งได้อย่างไร ทุกคนถูกสร้างโดยพระเจ้า แต่ไม่ยอมดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ และต่อต้านพระผู้สร้างของเขา

ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แตกสลาย ทุกคนที่เชื่อก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ของพระเจ้า

 

ลองทำดูสิ

 
 

คุณเคยขอโทษพระเจ้าในสิ่งที่คุณทำไม่ถูกต้องหรือไม่? คุณรู้สึกอย่างไรก่อนที่จะอธิษฐาน? แล้วรู้สึกต่างไปจากเดิมหลังจากอธิษฐานไหม? มีสิ่งใดที่คุณอยากขอโทษพระเจ้าในตอนนี้? การเขียนสิ่งที่คุณเคยทำผิดลงบนกระดาษ ขอโทษกับพระเจ้า และเอากระดาษมาฉีกก็สามารถช่วยได้ เพราะการฉีกกระดาษจะช่วยให้คุณจำได้ว่าพระเจ้าทรงให้อภัยคุณแล้ว คุณจึงไม่ต้องรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่คุณทำอีกต่อไป

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

นี่คือคำอธิษฐานขอโทษที่คุณอาจเอาไปใช้ได้

"ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอโทษสำหรับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไป ขอโปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้ดำเนินชีวิตในทางที่พระองค์พอพระทัย ข้าพระองค์จะพยายามอย่างดีที่สุด แต่ข้าพระองค์ก็ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วย ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่ทรงทำเพื่อข้าพระองค์"