เรื่องราวที่ 20 ข้ามทะเลแดง!

ซิลเวียและครูรวี อ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน

ซิลเวียอายุ 10 ปีและอาศัยอยู่ในประเทศศรีลังกา เธอสะสมสติ๊กเกอร์และแสตมป์ และชอบอ่านหนังสือและระบายสี

ซิลเวียถามว่า "เกิดอะไรขึ้นเมื่อโมเสสเหยียดมือออกเหนือทะเล?"

 


 

 

ครูรวีของซิลเวียตอบว่า "พระเจ้าทรงต้องการให้โมเสสเหยียดมืออก แต่โมเสสก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่โมเสสก็ยังเชื่อฟังและทำตาม ทะเลก็ค่อยๆ แยกออก ผู้คนก็เข้าแถวกันรอเดินข้ามบนแผ่นดินแห้ง พระเจ้าจะไม่ทรงขอหรือสั่งให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีกับเรา พระองค์จะทรงเดินไปกับเราจนถึงที่สุด

ซิลเวียบอกว่า "หนูคิดว่าเราควรเชื่อฟังพระเจ้าเสมอไม่ว่าพระองค์ทรงบอกให้เราทำอะไร เหมือนกับโมเสส พระเจ้าทรงรักและห่วงใยเรา ดังนั้น พระองค์จะตรัสสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา

 

 


 

คุณจะตอบว่าอย่างไร?

 

แบ่งปันคำถามและคำตอบของคุณกับผู้อ่าน Big Bible Challenge คนอื่นๆ ได้ ที่นี่