เรื่องราวที่ 92 เป็นคนใหม่

นาดีน อายุ 9 ขวบ และเพื่อนชื่ออังเดรส อ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน

นาดีนอาศัยอยู่ที่เยอรมนี

นาดีนไม่เข้าใจและถามว่า "ทำไมพวกเขาทุกคนต้องตาย?"

 


 

อังเดรสตอบว่า "เปาโลพูดถึงคนที่อยู่กับพระเยซู เขาอธิบายอีกครั้งว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้ามันมีความหมายอย่างไร แม้พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ แต่ก็ไม่มีใครอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ เพราะทุกคนมีชีวิตแบบที่พระเจ้าไม่ยอมรับ เราทำสิ่งที่ผิด พระคัมภีร์เรียกสิ่งเหล่านั้นว่า "ความบาป" เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เอง แต่ทำเพื่อมนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงถูกลงโทษเพราะความบาปผิดทุกอย่างที่มนุษย์ทำ ทุกคนที่เชื่อเช่นนั้นก็ได้ตายกับพระเยซูบนไม้กางเขนด้วย คนนั้นจะพูดว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อฉัน พระเยซูถูกลงโทษเพื่อความบาปของฉัน ตอนนี้ฉันสามารถอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ นี่คือเหตุผลที่เปาโลเขียนว่า เพราะพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขน เราจึงตายบนกางเขนด้วย ตอนนี้เราเป็นของพระเจ้าแล้ว

 


 

คุณจะตอบว่าอย่างไร?

 

แบ่งปันคำถามและคำตอบของคุณกับผู้อ่าน Big Bible Challenge คนอื่นๆ ได้ ที่นี่