ยินดีต้อนรับสู่ Big Bible Challenge - ผจญภัยไปกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์!

ยินดีต้อนรับสู่ Big Bible Challenge! ในเว็บไซต์นี้คุณจะได้พบกับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมมากมาย เพื่อช่วยคุณในการใช้หนังสือ Big Bible Challenge ร่วมกับเด็กๆ ของคุณ

ใน Big Bible Challenge มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ 100 เรื่อง แบ่งเป็น 20 ตอน หรือ 20 "ความท้าทาย" แต่ละความท้าทายมีเรื่องราวในพระคัมภีร์ 5 เรื่อง เด็กๆ สามารถศึกษา Big Bible Challenge ได้ด้วยตัวเอง แต่การเรียนรู้ด้วยกันกับโค้ชพระคัมภีร์ก็จะทำให้การผจญภัยไปกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสนุกสนานยิ่งขึ้น! คุณสามารถอ่าน ดูภาพ ค้นดูในเว็บนี้ สำรวจเพิ่มเติม ถามคำถาม หาคำตอบ ลองทำดู คุยกับพระเจ้า.... และอื่นๆ ได้อีกมากมาย! 

 

Welcome to the Big Bible Challenge! Here on this website you will find plenty of extra resources, guidelines and tips to help you as you use the ‘Big Bible Challenge’ book with your children.

‘Big Bible Challenge’ has 100 Bible readings, arranged in 20 sections or ‘challenges’, each of five Bible stories. Children can explore the ‘Big Bible Challenge’ on their own but it will be even more fun to take the challenge with a Bible Coach, an older friend, to go with you as you take an adventure through God’s great story. Read the book, enjoy the pictures, find out more on this website. Explore the stories, ask your questions, find some answers, try it out, talk to God…. and much more!

 

We’re delighted to announce that Big Bible Challenge book was declared Children’s Book of the Year at Christian Resources Together 2012.

The Big Bible Challenge book is colourful and interactive with 20 fold-out pages of stunning illustrations which helps children explore 100 Bible stories and discover the big story of the Bible.

If you don’t already have a copy, don’t miss the opportunity to get your hands on this award-winning book before stocks sell out!

Book of the year award