Challenge 1-10

เทคนิคการสอน


» ควรใช้พระคัมภีร์ฉบับที่ภาษาเหมาะสำหรับเด็กควบคู่ไปกับการใช้ Big Bible Challenge แม้ว่าจะมีข้อพระคัมภีร์ปรากฏในหนังสือ Big Bible Challenge แล้ว ก็ควรเปิดพระคัมภีร์ไปด้วย เพื่อช่วยให้เด็กๆ มีความมั่นใจกับการเปิดพระคัมภีร์มากขึ้น และช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับขนาดและความหนาของพระคัมภีร์ด้วย

» อาจใช้ดัชนีหรือสารบัญช่วยหาพระธรรมที่ต้องอ่านในบทความท้าทายนี้อยู่ที่หน้าใดของพระคัมภีร์ 

» เกือบทุกความท้าทายจะมีเรื่องราว 5 เรื่องที่มาจากพระคัมภีร์ตอนใกล้ๆ กัน ดังนั้นเมื่ออ่านพระคัมภีร์แล้วให้คั่นพระคัมภีร์ตอนนั้นไว้ด้วยเพื่อความสะดวกในการอ่านพระคัมภีร์ในเรื่องราวถัดไป

» พระคัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมหลายๆ เล่มที่ถูกนำมารวบรวมไว้ในพระคัมภีร์เล่มเดียวกัน ลองดูว่าพระธรรมที่คุณกำลังศึกษาค้นคว้าอยู่นั้นมีลักษณะการเขียนเป็นอย่างไร เช่น เป็นประวัติศาสตร์ หรือเป็นจดหมายฝาก? ถ้อยคำที่คุณกำลังอ่านอยู่เป็นคำพูดของผู้เผยพระวจนะ หรือเป็นบทกวี บทเพลง?

» ใช้เวลาดูและพูดคุยเกี่ยวกับภาพวาดในหนังสือ Big Bible Challenge คุณสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ในหัวข้อ "สำหรับโค้ชพระคัมภีร์"

» เมื่อคุณสอนความท้าทายในบทนี้เสร็จแล้ว ให้ประเมินผล โดยนำใบประเมินจาก ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ในหัวข้อ "สำหรับโค้ชพระคัมภีร์"


 • rainbow.jpg
  ในความท้าทายนี้ คุณจะได้รู้จักหัวข้อหลักๆ ของพระคัมภีร์หลายหัวข้อ ตัวอย่างเช่น เราจะได้เข้าใจว่า พระเจ้าทรงมีอยู่จริง พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและโลกที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดี ม...

 • 09 Not alone Seite 13.jpg
  พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมในปฐมกาล 12:1-3 ถือเป็นจุดสำคัญในพระคัมภีร์ ความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาแม้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ทำให้อับราฮัมเป็นบุคคลตัวอย่างสำหรับทุกคนที่มีสัม...

 • 11 Sold! S.19.jpg
  เรื่องราวในปฐมกาลยังคงดำเนินต่อไป เรื่องราวแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของมนุษยชาติจากผลของการกบฎและความบาป มนุษย์คู่แรกไม่เชื่อฟังพระเจ้าและถูกขับออกจากสวนเอเดน แต่พระเจ้าไม่ทรงทิ...

 • 20 Over the sea! S.25.jpg
  ความท้าทาย 3 จบลงตรงที่โยเซฟและครอบครัวได้คืนดีกัน และอาศัยอยู่ในอียิปต์อย่างมีความสุขและสุขสบาย หลายปีหลังจากนั้น สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปสำหรับชาวอิสราเอล กษัตริย์ (ฟาโรห์) องค์ใหม่ข...

 • 23 Joshua, the leader Seite 32.jpg
  พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมมีทั้งที่ดินและครอบครัว ปฐมกาลเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกหลานคนต้นๆ ของเขา ส่วนในอพยพก็ยืนยันพระสัญญาของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงตั้งชนชาติอิสราเอลให้เป็นป...

 • 27 Deborah S.37.jpg
  พระธรรมผู้วินิจฉัยเล่าเรื่องราวที่น่าเศร้า ที่สรุปได้ตามตอนท้ายเล่มว่า "ต่าง​ก็​ทำ​ตาม​ที่​ตน​เอง​เห็น​ชอบ" (ผู้วินิจฉัย 21:25) วงจรแห่งการไม่เชื่อฟัง การตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของต่า...

 • 33 David and Goliath S.43.jpg
  เรื่องของเอลีทำให้เราเห็นว่า แม้แต่ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าก็เข้าใจผิดได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากบุคคลในพระคัมภีร์หลายๆ คนหรือแม้แต่ในชีวิตของเราเอง ไม่มีผู้นำที่เป็นมน...

 • 39 Elijah and the prophets.jpg
  ความท้าทายนี้ครอบคลุมช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ถึง 400 ปี! เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้น อาณาจักรที่เคยเป็นหนึ่งของดาวิดและซาโลมอนราชบุตรถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ อิสราเอลตอนบนแ...

 • 42 Please forgive me!.jpg
  สดุดีเป็นพระธรรมที่มีความหลากหลายอย่างเห็นได้ชัด มีทั้งคำสรรเสริญที่มีชีวิตชีวา คำอ้อนวอนอย่างเร่งรีบ การพร่ำบ่น และความปรารถนาที่รอคอยการตอบสนอง มีหลายประเด็นที่ชี้ไปถึงสิ่งใหม่ที...

 • 48 Daniel.jpg
  ผู้พยากรณ์เรียกคนของพระเจ้าให้นมัสการพระองค์ด้วยสุดใจและเต็มใจเชื่อฟังอย่างที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีผู้พยากรณ์คนไหนถูกเรียกให้ทำงานง่ายๆ บทบาทของผู้พยากรณ์นั้นมีหลายแง่มุมและไม่ใช่งา...