ความท้าทาย 6 ฮีโรของพระเจ้า

พระธรรมผู้วินิจฉัยเล่าเรื่องราวที่น่าเศร้า ที่สรุปได้ตามตอนท้ายเล่มว่า "ต่าง​ก็​ทำ​ตาม​ที่​ตน​เอง​เห็น​ชอบ" (ผู้วินิจฉัย 21:25) วงจรแห่งการไม่เชื่อฟัง การตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของต่างชาติ การร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและการช่วยกู้ของพระองค์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า อาจทำให้ผู้อ่านหดหู่ แต่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็มักเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน พระธรรมเล่มนี้เน้นเรื่องความสำคัญของการสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและย้ำผลที่ตามของการไม่เชื่อฟัง และยังแสดงให้เห็นความรักที่อดทนและให้อภัยของพระเจ้า

เรื่องราวที่อยู่ในพระธรรมนางรูธ เกิดขึ้นในสมัยผู้วินิจฉัย อาจจะช่วงระหว่างเยฟธาห์และแซมสัน เรื่องความรักอันอ่อนโยนในรูธขัดแย้งกับหลายๆ เรื่องในผู้วินิจฉัย นอกจากเราจะได้เห็นคุณค่าของการสัตย์ซื่อแล้ว เมื่อมองย้อนกลับไป เรายังได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเคลื่อนจากพระสัญญาต่ออับราฮัมมาสู่การเสด็จมาของพระเยซู ในรูธ เราได้เห็นจุดสำคัญในแผนการระยะยาวของพระเจ้า คือ เราได้เริ่มรู้จักกับวงศ์วานของดาวิดเป็นครั้งแรก


ในความท้าทายนี้ เราจะได้รู้จักฮีโรของพระเจ้าสี่คน ดังต่อไปนี้

 • เดโบราห์ เป็นผู้เผยพระวจนะที่ชาญฉลาดและเป็นผู้วินิจฉัยคนเดียวที่เป็นผู้หญิง เดโบราห์เชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้า แสดงความกล้าหาญอย่างมากท่ามกลางการถูกต่อต้าน
 • กิเอโดน เริ่มต้นจากการเป็นผู้นำที่ขี้กลัวและพูดน้อย แต่วางใจพระเจ้าอย่างสุดใจว่าพระองค์ทรงสามารถให้ชนะการรบได้ ไม่ใช่จำนวนทหาร
 • แซมสัน ที่กบฎต่อกฎเกณฑ์แห่งความเชื่อของพ่อแม่ และถูกทำให้อับอายและถูกคุมขัง
 • รูธ ที่ชีวิตเปลี่ยนจากโศกนาฎกรรมและความยากจนเข้าสู่ครอบครัวที่รักใคร่และกลายเป็นผู้ติดตามพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ


ปัญหาต่างๆ ที่ฮีโรของพระเจ้าต้องเผชิญ แสดงให้เราเห็นว่าเราที่เป็นมนุษย์ไม่อาจซื่อตรงต่อพระเจ้าได้ตลอดเวลา แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณแห่งการอภัยให้เราเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม 


เชื่อมโยง: เรื่องราวทั้งห้าในความท้าทายนี้

บทที่ 6 นี้เกี่ยวกับผู้นำของพระเจ้าที่มาภายหลังโยชูวาผู้นำแห่งชาวอิสราเอล โดยเริ่มต้นจากเดโบราห์ผู้นำหญิงคนแรกแห่งชนชาติอิสราเอลจนถึงนางรูธ หญิงที่แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้นำแห่งชนชาตินี้แต่ก็เป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์อิสราเอล

 

“ประชากรของพระเจ้าไม่เชื่อฟัง” ในตอนนี้ได้แสดงให้เราเห็นว่าคนรุ่นหลังจากโยชูวาเสียชีวิตนั้นยังคงจำเรื่องราวแห่งการช่วยกู้และความสัตย์ซื่อของพระองค์ได้ แต่คนรุ่นหลังจากนั้นกลับจำไม่ได้ และชนชาติของพระเจ้าก็ได้เมินเฉยต่อพระเจ้าและนมัสการพระอื่น เมื่อพวกเขากลับมาหาพระเจ้าและร้องขอให้พระองค์ช่วย พระองค์ได้ทรงตั้งผู้นำใหม่ให้แก่พวกเขาโดยเรียกว่า “ผู้วินิจฉัย” เพื่อเป็น “ผู้ช่วยเขาทั้งหลาย” (ผู้วินิจฉัย 2:16) คนเหล่านี้เป็นผู้นำแห่งชนชาติเขาเหล่านั้นในการสงครามและปกครองพวกเขาให้อยู่อย่างเป็นสุข โดยรูปแบบที่พระเจ้าได้ทรงเลือกผู้วินิจฉัยมาเพื่อนำชนชาติให้พ้นจากวิกฤตินี้ได้เกิดขึ้นซ้ำกันถึง 15 ครั้ง แต่บทที่ 6 นี้ได้เล่าถึง 3 คน จากผู้นำทั้งหมดนั้น

 

เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน เป็น 3 คน จากผู้นำที่ถูกเลือกเหล่านั้นให้ปกครองคนอิสราเอล ในบทที่ 6 ของ Big Bible Challenge นี้ เราจะเดินทางร่วมกันไปกับเดโบราห์ ผู้ที่ได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของสิเสราด้วยความช่วยเหลือของบาราคแม่ทัพของท่าน นอกจากนี้เรายังจะได้พบกับเรื่องราวการผจญภัยของกิเดโอนและแซมสันด้วย กิเดโอนผู้ที่ยอมรับว่าท่านนั้นเป็นคนอ่อนแอและไม่สำคัญ ได้เรียนรู้ว่าชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในกองทัพแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อวางใจในพระเจ้า แซมสันนั้นได้รับกำลังอันพิเศษจากพระเจ้าแต่กลับไม่ได้ใช้มันในทางที่ถูกเสมอไป เมื่อท่านสะดุดล้มทางความเชื่อในพระเจ้า ชีวิตของท่านจึงจบลงด้วยความโศกเศร้า

 

เนื่องจากพระเจ้านั้นคือผู้นำที่แท้จริงของชนชาติของพระองค์ เดโบราห์ กิเดโอน และผู้วินิจฉัยอื่นๆจึงไม่ได้เกิดขึ้นตามกันอย่างต่อเนื่องทันที ระหว่างที่อ่านเรื่องราวต่างๆในบทที่ 6 นี้ ให้ลองนึกย้อนกลับมายังหัวข้อ “ประชากรของพระเจ้าไม่เชื่อฟัง” เพื่อช่วยให้เด็กๆของคุณได้เห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้คนของพระองค์อย่างไร แต่พวกเขากลับหลงลืมพระองค์และใช้ชีวิตในทางที่เขาเองเห็นชอบ

 

คนหนึ่งที่เลือกที่จะเดินตามทางของพระเจ้าคือ รูธ เธอไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยและเป็นผู้นำอีกประเภทหนึ่งสำหรับคนของพระเจ้า เธอไม่ได้เป็นแม้แต่คนในชนชาติอิสราเอลแต่มาจากชนชาติ แต่ทำไมจึงมีเรื่องราวของเธอในพระคัมภีร์และในบทที่ 6 นี้เล่า? การเชื่อมโยงได้เกิดขึ้นเมื่อเธอได้แต่งงานกับโบอาสและพงพันธ์ของพวกเขาก็ประกอบด้วยกษัตริย์ดาวิด และพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้นำของโลกที่แท้จริง

 


 • 26 God’s people disobey S.42.jpg
  ผู้วินิจฉัย 2:11-13ก แต่ตอนนี้ คนอิสราเอลละ‍ทิ้งพระ‍ยาห์‌เวห์ไปปรน‌นิ‌บัติพระ‍บา‌อัลและพระ‍อัช‌ทา‌โรท

 • 27 Deborah S.37.jpg
  แล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ต่อพระยาห์เวห์ เพราะว่ากษัตริย์ยาบินได้ข่มเหงคนอิสราเอลอย่างหนักถึง 20 ปีผู้วินิจฉัย 4:3ข

 • 28 Gideon S.42.jpg
  ผู้วินิจฉัย 7:20ข ทหารทั้งสามกองก็เป่าเขา‍สัตว์และต่อยหม้อ มือ‍ซ้ายถือคบ‍เพลิง มือ‍ขวาถือเขา‍สัตว์จะเป่า และร้องขึ้นว่า “ดาบเพื่อพระ‍ยาห์‌เวห์และเพื่อกิ‌เด‌โอน”

 • 29 Samson S.42.jpg
  ผู้วินิจฉัย 13:5 “เพราะนี่‍แน่ะ เจ้าจะตั้ง‍ครรภ์และคลอด‍บุตร‍ชาย อย่าให้มีด‍โกนถูกศีรษะของเขา เพราะเด็กนั้นจะเป็นนา‌ศีร์แด่พระ‍เจ้าตั้ง‍แต่เกิด และเขาจะเริ่มช่วย‍กู้คนอิสรา‌เอลให้พ...

 • 30 Ruth S. 42.jpg
  นางรูธ 1:16 แต่รูธตอบว่า “ขอแม่อย่าวิง‍วอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลย เพราะแม่จะไปไหนลูกจะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยู่ที่‍ไหนลูกก็จะอยู่ที่‍นั่นด้วย ชน‍ชา...

 

ใคร่ครวญ: ความท้าทายนี้มีความหมายอย่างไรในปัจจุบัน

ลองชวนลูกหลานของคุณค้นหาว่าใครคือฮีโรในใจพวกเขาวันนี้ และอะไรที่ทำให้คนนั้นได้ตำแหน่งฮีโรในดวงใจของพวกเขา พวกเขาเล่นกีฬาเก่งหรือ หรือเขาเหล่านั้นเป็นนักดนตรีที่ดูเร้าใจ หรือเขาเหล่านั้นเป็นดาราดังในละครโทรทัศน์หรือภาพยนต์ หรือเขาแข็งแรงกว่า กล้าหาญกว่า และโด่งดังกว่าคนอื่นทั่วไป หรือพวกเขาแต่งตัวดูดีและไปในที่ที่น่าสนใจ หรือเขาเป็นคนดังที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เท่กว่าใคร อะไรทำให้ลูกหลานของคุณชื่นชมเขาเหล่านั้น

 

จากนั้นลองชวนคุยว่าใครเป็นฮีโรในดวงใจของพระเจ้าวันนี้ การเป็นผู้นำต้นแบบในดวงใจของพระเจ้านั้นต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร คุณสมบัติและคุณลักษณะแบบไหนที่ทำให้คนเหล่านี้โด่ดเด่นแตกต่างจากคนอื่นในโลกที่การเพิกเฉยต่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามใจตนเองเป็นเรื่องง่ายยิ่งนัก

 

ในมุมมองของผู้ใหญ่ เราอาจคิดถึงคุณลักษณะอย่างเช่น ผู้ที่ซื่อสัตย์ มีใจถ่อมและพร้อมจะรับใช้ผู้อื่น หรือผู้ที่มีชีวิตที่แสดงถึงผลแห่งพระวิญญาณออกมา แต่คุณสมบัติเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรในใจเด็กๆบ้าง และเป็นคุณสมบัติเดียวกับที่เด็กๆคิดว่าเป็นคุณสมบัติของฮีโร่ในใจพวกเขาหรือไม่

 

เนื้อหาในบทที่ 6 นี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีรูปร่างลักษณะหรือความสามารถใดที่ทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นผู้นำในดวงใจของพระเจ้าได้ เดโบราห์นั้นชาญฉลาด แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอเป็นผู้นำต้นแบบสำหรับพระเจ้า กิเดโอนชนะสงครามแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด เราลองมาดูคำตรัสของพระเจ้าด้วยกันใน 1ซามูเอล 16:7 “เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรจิตใจ” ลองชวนคุยดูว่าข้อพระคำนี้มีหมายความอย่างไร และหากเป็นการเหมาะสม ให้ลองนึกย้อนดูถึงเหล่าคนที่เด็กๆกำหนดให้เป็นฮีโร่ในดวงใจในวันนี้ดูว่า เด็กๆ เลือกคนเหล่านั้นจากภาพลักษณ์ภายนอกของเขา หรือเพราะเลือกเพราะสิ่งที่อยู่ในใจของคนเหล่านั้น

 

ให้จดจำไว้เสมอว่าเหล่าผู้นำของพระเจ้านั้น เริ่มต้นจากการเลือกที่จะเดินตามพระองค์ทั้งสิ้น ขณะที่คุณอ่าน Big Bible Challenge นี้ ถามตัวเองเสมอว่า “ฉันจะเป็นผู้นำในดวงใจสำหรับพระเจ้าได้อย่างไร”

 

ไขข้อข้องใจ: คำถามที่เด็กๆ อาจถามเกี่ยวกับความท้าทายนี้

 แล้วแซมสันถูกเรียกว่าเป็น “ผู้นำต้นแบบ” ได้อย่างไร?

แซมสันไม่ได้ใส่ใจต่อการติดตามพระเจ้าเท่าใดนัก มีสัมพันธ์กับหญิงโสเภณี ทั้งยังฆ่าตัวตายและฆ่าผู้คนอีกมากมายไปพร้อมกับท่าน สิ่งเหล่านี้ฟังดูแล้วไม่น่าจะเรียกว่าผู้นำต้นแบบสักเท่าใดนัก

เมื่อแซมสันจะเกิดมานั้น ทูตของพระเจ้าได้นำพระดำรัสของพระเจ้ามาสู่บิดาและมารดาของท่านและบอกพวกเขาถึงเหตุผลของการกำเนิดมาของท่าน “เขาจะเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย” (ผู้วินิจฉัย 13:5) เมื่อเป็นการง่ายที่จะจดจ่อแต่ช่วงเวลาที่แซมสันได้ทำผิดต่อพระเจ้านั้น เรื่องสำคัญยิ่งนักที่เราไม่ควรลืมคือช่วงเวลาในชีวิตของท่านส่วนใหญ่ได้ยกความวางใจทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้ามากกว่าที่จะไม่วางใจในพระองค์ ในหลายเหตุการณ์ พระวิญญาณของพระเจ้าได้ให้กำลังที่เหนือธรรมชาติแก่ท่านทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ

อย่างไรก็ดีแซมสันก็ยังเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราทุกคน ท่านได้ตัดสินใจพลาดพลั้งในชีวิตของท่าน แต่โดยพระคุณของพระเจ้า (และแม้ว่าบางครั้งเราอาจรู้สึกว่ายากที่จะเข้าใจ) พระองค์ยังคงใช้แซมสันทำพระประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จโดยการช่วยกู้คนของพระองค์จากมือของศัตรูทั้งสิ้น

ในขณะที่เรื่องราวนี้ให้การหนุนใจอย่างมากกับเราว่าพระเจ้ายังคงใช้เราแม้ว่เราจะทำผิดต่อพระองค์ในบางคราว แต่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีอิสระที่จะทำตามใจชอบและคิดว่าพระเจ้าทรงมีเมตตาคุณเสมอ พระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้นำในดวงใจของพระองค์ โดยการสร้างคุณลักษณะใหม่ในชีวิตเราซึ่งจะทำให้เรานั้นโด่ดเด่นและแตกต่างจากวิถีชีวิตของโลกนี้

 


คุย: กับพระเจ้า

ลองถามเด็กๆว่าพวกเขามียอดมนุษย์ดวงใจหรือไม่ ถามว่าเขาเหล่านั้นมีพลังวิเศษอะไร ขณะที่คุณกำลังอ่านเนื้อหาในบท “ผู้นำของพระเจ้า”นี้ ให้ลองค้นหาว่าผู้นำเหล่านั้นเป็นใครบ้าง เดโบราห์ กิเดโอน แซมสัน หรือนางรูธ

 

ชวนพูดคุยว่าเขาเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษอะไรหรือไม่ และหามีพวกเขาใช้มันเพื่อพระเจ้าอย่างไร ขณะที่คุณกำลังชวนเด็กๆคุยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ อย่างลืมที่จะช่วยเด็กๆให้เห็นว่าเขาเหล่านี้มีบางอย่างที่เหมือนกันคือ พวกเขาวางใจว่าพระเจ้าจะช่วยพวกเขา พวกเขาจึงสามารถยืนหยัดเพื่อพระองค์แม้ในเวลาที่คนอื่นๆได้หันหนีจากพระองค์

 

ให้สนับสนุนเด็กๆให้คิดถึงว่าพวกเขาต้องมีความสามารถพิเศษอะไรที่จะทำให้พวกเขาเป็นยอดมนุษย์ในดวงใจพระเจ้า พวกเขาจำเป็นต้องฉลาดและกล้าหาญเช่นเดียวกับเดโบราห์หรือไม่ หรือพวกเขาต้องแข็งแรงแบบแซมสัน หรือพวกเขาจำเป็นต้องเอื้ออารีย์และซื่อสัตย์เหมือนรูธ เด็กๆอาจอยากวาดภาพของพวกเขาเองแต่งเป็นยอดมนุษย์ด้วยคำบรรยายว่า “ฉันเป็นยอดมนุษย์ของพระเจ้า”

 

ในฐานะผู้สอนพระคัมภีร์ ลองนึกว่าลูกหลานของคุณอยู่จุดไหนบนเส้นทางแห่งความเชื่อ นี้อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะพูดคุยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และการที่พระองค์ทรงให้พลังอำนาจแก่คนของพระองค์เพื่อดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์อย่างไร และหากเหมาะสม อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะสามารถยืนหยัดเพื่อพระเจ้าในโลกปัจจุบันนี้ ที่ผู้คนมากมายหันหนีไปจากพระองค์