ความท้าทาย 10 ผู้นำข่าวของพระเจ้า

ผู้พยากรณ์เรียกคนของพระเจ้าให้นมัสการพระองค์ด้วยสุดใจและเต็มใจเชื่อฟังอย่างที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีผู้พยากรณ์คนไหนถูกเรียกให้ทำงานง่ายๆ บทบาทของผู้พยากรณ์นั้นมีหลายแง่มุมและไม่ใช่งานสำหรับคนที่มองหาชีวิตที่เรียบง่าย

 

อิสยาห์มอบความหวังใจให้แก่คนอิสราเอลที่ตกเป็นเชลยด้วยคำสัญญาว่าจะกลับสู่สภาพดี แต่ท่านมองข้ามไปถึงการกลับสู่สภาพดีที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น พระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยมาช่วยกู้ประชากรของพระองค์ แม้ถูกกล่าวไว้ถึง 800 ปีก่อนพระเยซูจะมาบังเกิด เราก็พบว่าคำพยากรณ์มากมายของอิสยาห์ได้เกิดขึ้นจริงในชั่วอายุของท่าน ภาพของผู้รับใช้ในอิสยาห์ 52:13-53:12 กลายเป็นสาเหตุให้มีการถกเถียงกันอย่างมากมาย แต่พันธสัญญาใหม่บอกกับเราว่า มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถเติมเต็มคำพยากรณ์เหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ (กิจการ 8:32-35)

 

ในเยเรมีย์เราได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อประชากรที่ละทิ้งพระองค์ พระเจ้าทรงใช้ชายหนุ่มคนนี้ให้ทำในสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษย์ มอบความมั่นใจให้เขากล้าประกาศคำเตือนของพระเจ้าและความปรารถนาของพระองค์ที่อยากจะให้อภัย เราต้องรับรู้ความเจ็บปวดและการรอคอยของพระเจ้าที่บรรยายออกมา พระองค์ปรารถนาให้คนของพระองค์หันกลับมาหาพระองค์

 

ดาเนียลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม และไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรท่านก็แสวงหาการรับใช้พระเจ้าเสมอ และรู้ว่าการวางใจในพระเจ้าจะได้รับเกียรติ

 

โยนาห์เตือนใจเราว่าการให้อภัยนั้นเป็นธรรมชาติของพระเจ้าและความรักของพระองค์ก็ไม่ถูกจำกัดด้วยเขตแดนของประเทศใดๆ แม้ว่าโยนาห์จะชื่นชมยินดีในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อท่าน แต่เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระคุณนี้แก่ชาวนีนะเวห์ ท่านกลับไม่รู้สึกยินดีเช่นนั้นเลย

 

มาลาคี เขียนขึ้นในช่วงท้ายของพันธสัญญาเดิม น่าจะก่อนพระเยซูมาบังเกิดประมาณ 400 ปี โดยกล่าวถึงหัวข้อที่คล้ายๆ กัน คือ การนมัสการพระเจ้ายังไร้ชีวิตชีวา การเชื่อฟังพระเจ้าที่ไม่แน่นอน แต่เช่นเดียวกับอิสยาห์ มาลาคีให้ภาพความหวังของยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึง พันธสัญญาเดิมจบลงด้วยความรู้สึกของการรอคอยและความคาดหวัง

 


เชื่อมโยง: เรื่องราวทั้งห้าในความท้าทายนี้

ในความท้าทายนี้ คุณจะได้พบกับผู้พยากรณ์ 5 คนที่พระเจ้าวางใจให้กล่าวถ้อยคำของพระองค์แก่ผู้คน ถ้าเรียงตามลำดับจะพบว่ายุคสมัยของผู้พยากรณ์เหล่านี้กินเวลายาวนานกว่า 300 ปี


• โยนาห์ 770 ปีก่อนคริสตกาล ได้รับถ้อยคำสำหรับชาวเมืองนีนะเวห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัสซีเรีย หนึ่งในหลายประเทศที่ภายหลังได้ครอบครองอยู่เหนือประชากรของพระเจ้า


• ผู้พยากรณ์อีก 4 คนในบทเรียนนี้ ต่างได้รับถ้อยคำสำหรับประชากรของพระเจ้าในแผ่นดินอิสราเอล แต่เป็นช่วงที่เวลาที่แตกต่างกัน (เป็นช่วงเวลาโดยประมาณ)

    o อิสยาห์ ปี 740-770 ก่อนคริสตกาล

    o เยเรมีย์ ปี 627-580 ก่อนคริสตกาล (เยเรมีย์มีชีวิตอยู่ในช่วงที่กรุงเยรูซาเล็มแตก)

    o ดาเนียล ปี 605-530 ก่อนคริสตกาล ดาเนียลอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลน ท่านมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงของอิสราเอล แต่ท่านยังคงนมัสการพระเจ้าต่อไปและยืนหยัดในสิ่งที่ท่านรู้ว่าเป็นความจริง

    o มาลาคี ปี 433 ก่อนคริสตกาล มาลาคีอาศัยอยู่กับกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากการเป็นเชลยมายังแผ่นดินอิสราเอล

 

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ในการศึกษาความท้าทายนี้


• คุณสามารถศึกษาไปทีละเรื่องตามลำดับเวลาที่ระบุไว้ด้านบน

• คุณสามารถศึกษาไปทีละเรื่องตามลำดับที่ถูกนำเสนอตลอดความท้าทายนี้ (จำไว้ว่าเรื่องของโยนาห์นั้นแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด เพราะท่านเป็นคนเดียวที่ไม่ได้กล่าวถ้อยคำให้แก่คนอิสราเอล) นี่คือลำดับตามที่ประกฎในพระคัมภีร์

• อาจจะง่ายขึ้น หากคุณเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของดาเนียลและโยนาห์ เพราะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆ คุ้นเคยเป็นอย่างดี

• คุณอาจเก็บเรื่องราวของอิสยาห์ไว้เป็นลำดับสุดท้าย เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระเยซูในความท้าทายที่ 11

 

ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหน ให้เริ่มต้นด้วยการย้อนกลับไปอ่านความท้าทายที่ 8 เพื่อเตือนตัวเองถึงการที่พระเจ้าทรงยอมให้คนต่างชาติมาทำลายประชาการของพระองค์ เพราะพวกเขาเลือกที่จะหันหลังให้กับพระเจ้าแบบไม่ใยดี แต่ถึงกระนั้น พระเจ้าก็ไม่ยอมปล่อยให้อิสราเอลพินาศไป เพราะผู้พยากรณ์แต่ละคนได้พูดถึงความหวังที่ว่า คนของพระเจ้าจะกลับสู่สภาพดี ถ้อยคำของมาลาคีนั้นมีไว้สำหรับคนเหล่านั้นที่เดินทางกลับมายังอิสราเอลหลังจากที่ตกเป็นเชลย ท่านและอิสยาห์ได้เกริ่นนำถึงความท้าทายที่ 11 เมื่อพระเจ้า พระเยซู ทรงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด

 


 • 46 Isaiah.jpg
  ช่างเป็นภาพที่งดงามจริง! บนภูเขานั้น ผู้นำข่าวประกาศข่าวดีและความรอดแก่กรุงเยรูซาเล็มว่า "จะมีสันติภาพ และพระเจ้าจะทรงครอบครอง" อิสยาห์ 52:7

 • 47 Jeremiah.jpg
  "อย่า​กลัว​พวก​เขา​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า เพื่อ​ช่วย​กู้​เจ้า” เยเรมีย์ 1:8

 • 48 Daniel.jpg
  พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่า “โอ ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิงห์...

 • 49 Jonah.jpg
  พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​เปี่ยม​ด้วย​พระ​คุณ และ​พระ​กรุ​ณา กริ้ว​ช้า และ​บริ​บูรณ์​ด้วย​ความ​รัก​มั่น​คง และ​เปลี่ยน​พระ​ทัย​ไม่​ลง​โทษ โยนาห์ 4:2ข

 • 50 Malachi.jpg
  แต่​สำ​หรับ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ยำ​เกรง​นาม​ของ​เรา ดวง​อา​ทิตย์​แห่ง​ความ​ชอบ​ธรรม​ซึ่ง​มี​ปีก​รัก​ษา​โรค​ภัย​ได้จะ​ปรา​กฏ​ขึ้น แล้ว​เจ้า​จะ​กระ​โดด​โลด​เต้น​ออก​ไป​เหมือน​ลูก​วัว​อ...

 

ใคร่ครวญ: ความท้าทายนี้มีความหมายอย่างไรในปัจจุบัน

เราอาจถูกดึงดูดให้สนใจกับรายละเอียดต่างๆ มากเกินไป จนลืมประเด็นที่สำคัญของความท้าทายนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตของเราในศตวรรษที่ 21

 

ผลลัพธ์ที่ตามมา เพราะว่าพระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะไม่ทรงหลับตาข้างหนึ่ง เมื่อเราจงใจทำสิ่งที่พระองค์ไม่อยากให้เราทำ

การสารภาพบาป คือ การที่เรายอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะบาปของเรา พระเจ้าจะทรงยกโทษให้ทุกครั้งเมื่อเราสารภาพบาป

ความหวัง ตั้งแต่แรกเริ่ม พระเจ้าได้เตรียมการที่จะส่งคนผู้หนึ่งมาช่วยเราให้พ้นจากผลของความบาปที่เราไม่สามารถเอาชนะได้

 

นี่คือความหวังที่ต้องถูกเน้นย้ำอยู่เสมอตลอดทั้งความท้าทายนี้ ในแต่ละบทก็มีการยืนยันว่าพระเจ้าจะทรงกระทำกิจแทนคนเหล่านั้นที่ปรารถนาจะติดตามพระองค์ ขณะที่คุณใช้หนังสือ Big Bible Challenge คุณสามารถนำปากกามาเน้นข้อความที่เป็นพระสัญญาแห่งความหวังแต่ละครั้งที่คุณอ่านเจอ อิสยาห์ 53:11ข, เยเรมีย์ 1:8, ดาเนียล 6:22, โยนาห์ 3:10 และ มาลาคี 3:7

 

ไขข้อข้องใจ: คำถามที่เด็กๆ อาจถามเกี่ยวกับความท้าทายนี้

 พระเจ้าทรงกลับพระทัยไหม?

เด็กที่คุ้นเคยกับเรื่องราวของโยนาห์อาจสงสัยว่า ทำไมพระเจ้าจึงส่งโยนาห์ไปบอกว่าเมืองนีนะเวห์จะถูกทำลาย แต่แล้วก็กลับพระทัย แน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้โยนาห์ไม่พอใจ ท่านคิดว่าพระเจ้าจะทำลายเมืองนั้นตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ โยนาห์อ้างถึงกันดารวิถี 23:19 “พระ‍เจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมุสา และไม่‍ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับ‍ใจ พระ‍องค์จะไม่ทรงทำตามที่ตรัสไว้แล้วหรือ? พระ‍องค์จะไม่ทรงทำให้สำเร็จตามที่ทรงลั่น‍วาจาไว้แล้วหรือ?”

 

สิ่งที่โยนาห์ไม่เข้าใจ คือ หัวใจของพระเจ้า พระเจ้าทรงตอบสนองต่อทุกคนที่สำนึกผิดอย่างจริงใจถึงความผิดที่เขาได้ทำ พระเจ้าทรงเลือกที่จะให้อภัยเสมอ เมื่อเขาสำนึกผิด นี่ไม่ใช่การที่พระเจ้าทรงกลับพระทัย แต่เป็นประชาชนชาวนีนะเวห์ต่างหากที่กลับใจ และพระเจ้าทรงตอบสนองในแบบที่พระองค์เป็น คือ เป็นพระเจ้าแห่งความรักและยุติธรรม

 

นี่เป็นคำตอบสำหรับคำถามใดๆ ก็ตามที่เราอาจสงสัยเกี่ยวกับการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงที่บันทึกไว้ในตอนท้ายของมาลาคีด้วย พระลักษณะของพระเจ้านั้นมีทั้งสองด้านและเราทุกคนจะต้องเลือก พระเจ้าทรงสำแดงความรักและเมตตาต่อทุกคนที่เลือกพระองค์ แต่พระองค์ไม่สามารถยับยั้งการพิพากษาสำหรับคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธพระองค์ได้

 

 


คุย: กับพระเจ้า

เป็นเวลาหลายร้อยปีที่พระเจ้าส่งผู้นำข่าว หรือ “ผู้พยากรณ์” ไปพูดกับประชากรของพระองค์ บางครั้งท่านได้รับถ้อยคำที่เป็นการหนุนใจ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นถ้อยคำที่ไม่มีใครอยากฟัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้พยากรณ์เหล่านั้นลำบากใจที่จะบอกกับประชาชน

 

ให้เด็กลองคิดว่า เราจะฟังเสียงของพระเจ้าได้อย่างไรในปัจจุบัน สอนเขาว่าพระเจ้าจะตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์และผ่านคนเหล่านั้นที่สอนพระคัมภีร์ให้กับเรา ทั้งที่คริสตจักร ที่โรงเรียน และที่บ้าน ช่วยเด็กเขียนรายชื่อของคนที่มาบอกเรื่องพระเจ้ากับเขา อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นทีละคน ให้เขาฟังเสียงของพระเจ้าและประกาศถ้อยคำของพระองค์ต่อไปอย่างสัตย์ซื่อ

 

จำไว้ว่า ในฐานะที่คุณเป็นโค้ชพระคัมภีร์ คุณก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นด้วย อธิษฐานเผื่อตัวคุณเองและขอพระเจ้าช่วยให้คุณฟังเสียงของพระองค์และนำสิ่งที่พระองค์สอนมาปรับใช้ในชีวิต