เรื่องราวที่ 1 มนุษย์คู่แรก

ปฐมกาล 1:31ก
พระ​เจ้า​ทอด​พระ​เนตร​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ไว้ 
ดู​สิ ทรง​เห็น​ว่า​ดี​ยิ่ง​นัก

คุณมีงานที่ต้องทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนไหม? คุณมีสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลไหม? หรือคุณมีต้นไม้ในกระถางหรือในสวนที่คุณต้องรดน้ำไหม?

คุณรู้ไหมว่า คุณอยากทำงานอะไรเมื่อโตขึ้น?

คุณรู้หรือไม่ว่า งานแรกในโลกคือการเป็นคนสวนและดูแลโลก?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

พระเจ้าทรงดำรงตั้งแต่เริ่มแรกก่อนกาลเวลา พระคัมภีร์เริ่มต้นที่เรื่องราวการสร้างจักรวาลของพระเจ้า ทรงสร้างฟ้าและทะเล ต้นไม้และพืชพันธุ์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว ปลา นกและสัตว์ต่างๆ สุดท้ายพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คู่แรก ให้เป็นเหมือนพระองค์เอง พระองค์ทรงสร้างสวนสวยให้เป็นบ้านของพวกเขา ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบ

ปฐมกาล 2:15-22

มนุษย์คู่แรก

 

แล้วมีอะไรต่อ...

มีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือ อาดัมและเอวา ชายและหญิงคู่แรก สามารถกินผลไม้จากต้นไม้ใดก็ได้ในสวน ยกเว้นต้นหนึ่ง คือ ต้นไม้แห่งสำนึกในความดีและความชั่ว อาดัมและเอวาจะเลือกทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งหรือไม่?

พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ให้​มนุษย์​นั้น​อาศัย​อยู่​ใน​สวน​เอเดน ให้​ทำ​และ​ดูแล​สวน พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​สั่ง​มนุษย์​นั้น​ว่า “ผลไม้​ทุก​อย่าง​ใน​สวน​นี้ เจ้า​กิน​ได้​ตาม​ใจ​ชอบ แต่​ผล​ของ​ต้น​ไม้​แห่ง​การ​รู้​ถึง​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว​นั้น ห้าม​เจ้า​กิน เพราะ​ใน​วัน​ใด​ที่​เจ้า​กิน เจ้า​จะ​ต้อง​ตาย​แน่”


พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “การ​ที่​ชาย​ผู้​นี้​จะ​อยู่​แต่​ลำพัง​นั้น​ไม่​ดี เรา​จะ​สร้าง​คู่​อุป​ถัมภ์​ที่​เหมาะ​สม​กับ​เขา​ขึ้น” พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ปั้น​สัตว์​ทุก​ชนิด​ใน​ท้อง​ทุ่ง และ​นก​ทุก​ชนิด​ใน​ท้อง​ฟ้า​จาก​ดิน แล้ว​ทรง​นำ​มา​ยัง​ชาย​นั้น เพื่อ​ดู​ว่า เขา​จะ​เรียก​ชื่อ​มัน​ว่า​อะไร ชาย​นั้น​ตั้ง​ชื่อ​สัตว์​ทุก​ชนิด​ที่​มี​ชีวิต​ว่า​อย่าง​ไร สัตว์​นั้น​ก็​มี​ชื่อ​อย่าง​นั้น ชาย​นั้น​จึง​ตั้ง​ชื่อ​สัตว์​ใช้​งาน​ทุก​ชนิด และ​นก​ใน​อากาศ​และ​สัตว์​ป่า​ทุก​ชนิด แต่​ชาย​นั้น​ยัง​ไม่​พบ​คู่​อุป​ถัมภ์​ที่​เหมาะ​สม​กับ​เขา แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ทำ​ให้​ชาย​นั้น​หลับ​สนิท ขณะ​ที่​เขา​หลับ​อยู่ พระ​องค์​ทรง​ชัก​กระ​ดูก​ซี่โครง​ซี่​หนึ่ง​ของ​เขา​ออก​มา แล้ว​ทำ​ให้​เนื้อ​ติด​กัน​เข้า​แทน​กระ​ดูก ส่วน​กระ​ดูก​ซี่โครง​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ชัก​ออก​จาก​ชาย​นั้น พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​หญิง แล้ว​ทรง​นำ​มา​ให้​ชาย​นั้น

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • พระเจ้าทรงสร้างอะไร? ทำไมพระองค์ทรงแน่พระทัยว่าเป็นสิ่งดี?

 • คุณชอบชื่อต่างๆ ที่คนตั้งให้กับสัตว์ทั้งหลายหรือไม่? มีสัตว์อะไรที่คุณอยากตั้งชื่อให้ใหม่บ้าง?

 • มีหน้าที่หรือการงานใดบ้างที่มอบหมายให้กับมนุษย์ในสวนเอเดน? ทุกวันนี้เรายังต้องทำหน้าที่เหล่านั้นอยู่หรือไม่?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

ปฐมกาล หมายถึง "เวลาเริ่มแรก" พระธรรมปฐมกาลเป็นพระคัมภีร์เล่มแรก และเป็นเรื่องของการเริ่มต้นของจักรวาล ในปฐมกาลมีเรื่องที่พระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้า แผ่นดิน ทะเล ดวงดาวและอวกาศ ต้นไม้ สัตว์และคน และก็ยังเล่าด้วยว่าคนไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทำให้ทุกอย่างเสียไป

สวนเอเดน เราไม่รู้ชัดเจนว่าสวนเอเดนอยู่ที่ไหน แต่เป็นไปได้ว่าอาจอยู่ในบริเวณที่เป็นประเทศอิรักในปัจจุบัน

มนุษย์ เรื่องราวการทรงสร้างอธิบายว่า มนุษย์มีความสำคัญ และไม่เหมือนกับสัตว์ มนุษย์เป็นจุดสูงสุดของสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าและเป็นบุตรของพระองค์ในแบบที่พิเศษ

 

ลองทำดูสิ

 
 

พระเจ้าทรงมอบหมายงานให้มนุษย์คู่แรก อาดัมและเอวา คือให้ดูแลโลก คุณมีวิชาเรียนเรื่องโลกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่โรงเรียนไหม? หรือคุณเข้าชมรมธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ไหม? คุณพยายามรักษ์โลก เช่น รีไซเคิลหรือประหยัดน้ำหรือเปล่า?

ตัดกระดาษเป็นรูปมือ (วางมือบนกระดาษสี ใช้ดินสอลากเส้นไปตามมือและนิ้ว แล้วค่อยๆ ตัด อาจต้องให้คนอื่นช่วยลากเส้นมือข้างที่ไม่ถนัด) ในรูปมือแต่ละอัน ให้เขียนลงไปว่า เราจะดูแลโลกและสัตว์ได้อย่างไร เช่น "ดูแลสัตว์เลี้ยง" หรือ "รักษาสิ่งแวดล้อม"

ทำโปสเตอร์จากรูปมือนี้ ติดมือเป็นวงกลม เป็นรูปโลก หรือติดไว้กับกิ่งไม้เล็กๆ เพื่อทำเป็นต้นไม้แห่งความคิด โดยมีมือเป็นใบ

ดูที่วิธีการดูแลโลกวิธีต่างๆ ตามที่คุณเขียนไว้บน "มือ" อีกครั้ง เลือกมาวิธีหนึ่งที่คุณจะทำและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของพระเจ้า

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์หลายข้อพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับโลกอันสวยงามของพระเจ้า คุณสามารถใช้ข้อพระคัมภีร์นี้เป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ "ขอ​ให้​การ​ภาว​นา​ของ​ข้า​เป็น​สิ่ง​ที่​พอ​พระ​ทัย ข้า​ยินดี​ใน​พระ​ยาห์​เวห์" (สดุดี 104:34)

หรือดูในสดุดี 8, 19, 33 หรือ 104 และเลือกข้อที่จะนำมาใช้พูดคุยกับพระเจ้าวันนี้