เรื่องราวที่ 2 การล้มลงในบาป

ปฐมกาล 3:9
พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​ชาย​นั้น​
และ​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “เจ้า​อยู่​ที่​ไหน?”

ทำไมเราต้องพยายามฟังพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์?

มีเวลาไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่าการเชื่อฟังพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์เป็นเรื่องยาก?

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

มนุษย์คู่แรกคือ อาดัมกับเอวา ได้อยู่ในสถานที่ที่สวยงาม มีอาหารให้กินและมีเพื่อนที่ดี แต่พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้มนุษย์เป็นเหมือนหุ่นยนต์ พระองค์จริงให้พวกเขามีอิสระทางความคิดด้วย พวกเขาสามารถเลือกจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระองค์ก็ได้

ปฐมกาล 3:1-13

การล้มลงในบาป

 

แล้วมีอะไรต่อ...

อาดัมและเอวาพยายามหาข้อแก้ตัวกับสิ่งที่ทำลงไป แต่ทั้งคู่เลือกจะทำผิด มิตรภาพของพวกเขากับพระเจ้าถูกทำลาย พวกเขาต้องออกจากสวนสวรรค์ และนั่นคือสาเหตุที่ความบาปเข้ามาในโลก

ในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมด ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า "จริงหรือ? ที่พระเจ้าตรัสว่า 'ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้' " หญิงนั้นจึงตอบงูว่า "ผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสว่า 'ห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลย มิฉะนั้นพวกเจ้าจะตาย' " งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่า "พวกเจ้าจะไม่ตายแน่ เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่ว" เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากิน ทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วย เขาก็กิน ตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้

 

เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาห์เวห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวน ให้พ้นจากพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกขายนั้นและตรัสถามเขาว่า "เจ้าอยู่ที่ไหน?" ชายนั้นทูลว่า "ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัวเสีย" พระองค์จึงตรัสว่า "ใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกาย? เจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือ?" ชายนั้นทูลว่า "หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์ เธอส่งผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน" พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่า "นี่เจ้าทำอะไรลงไป?" หญิงนั้นทูลว่า "งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน"

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ทำไมอาดัมและเอวาจึงเล่นซ่อนแอบกับพระเจ้า? มันเป็นแค่การเล่นกันหรือไม่?

 • งูใช้อุบายอะไรล่อลวงเอวาให้ทำสิ่งที่เธอไม่ควรจะทำ?

 • คุณคิดอย่างไรกับคำอธิบายของอาดัมในข้อ 10 เมื่อเขากล่าวว่า "ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัวเสีย"? คุยกับโค้ชพระคัมภีร์ของคุณเรื่องนี้

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

ผลไม้ ปฐมกาลไม่ได้บอกว่าอาดัมและเอวากินผลไม้อะไร บอกแค่ว่ามันอยู่บนต้นไม้ และมนุษย์ถูกห้ามไม่ให้กินผลนี้

ต้นไม้แห่งสำนึกในความดีและความชั่ว พระเจ้าตรัสห้ามไม่ให้มนุษย์กินผลไม้จากต้นไม้ต้นหนึ่ง จนถึงตอนนี้ อาดัมและเอวาไม่เคยรู้จักความชั่วร้าย งูล่อลวงให้พวกเขาสงสัยสิ่งที่พระเจ้าตรัสและพวกเขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า

ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เมื่ออาดัมและเอวากินผลจากต้นไม้แห่งสำนึกในความดีและความชั่ว พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้า นี่เป็น "ความบาป" แรกและหมายความว่า พวกเขาไม่สามารถเป็นเพื่อนกับพระเจ้าอย่างที่เคยเป็นได้

 

ลองทำดูสิ

 
 

พระเจ้ากำลังพูดกับอาดัมและเอวา แต่พวกเขาไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่พระองค์พูดเลย พระเจ้าตรัสกับเราในหลายรูปแบบ รวมทั้งผ่านถ้อยคำที่เขียนในพระคัมภีร์ด้วย แล้วอย่างนี้ พระคัมภีร์มีความหมายกับคุณอย่างไร?

ทำไมไม่ลองสำรวจคนที่คุณรู้จักและถามคำถามนี้กับพวกเขาดูล่ะ?

ก่อนที่คุณจะถามคนอื่น ให้ถามคำถามนี้กับตัวเองก่อน เขียนคำตอบและอ่านออกเสียง ขอให้โค้ชพระคัมภีร์ช่วยถ้าจำเป็น แต่ต้องเป็นคำตอบของคุณเอง แบบนี้คุณจะพร้อมเมื่อคนที่คุณไปถาม ถามคุณกลับว่า "พระคัมภีร์มีความหมายกับคุณอย่างไร?"

ตอนนี้คุณพร้อมแล้ว! ถามคนที่คุณรู้จัก เช่น ครูที่โรงเรียน พ่อแม่ เพื่อนบ้านหรือหัวหน้ากลุ่มที่คริสตจักร คุณอาจอัดเสียงคำตอบของพวกเขาเอาไว้ด้วย

จดบันทึกคำตอบของคุณเองไว้ ใน Big Bible Challenge บทต่อๆ ไป คุณจะถูกเตือนให้ถามคำถามนี้กับตัวเองอีกครั้ง และดูว่าความคิดของคุณเปลี่ยนไปหรือไม่

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

คุณรู้สึกว่าบางครั้งการทำสิ่งถูกเป็นเรื่องยากไหม? ทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยคุณดำเนินชีวิตแบบที่พระองค์ทรงต้องการให้คุณทำ