เรื่องราวที่ 4 พระสัญญาต่อโนอาห์

ปฐมกาล 9:16
เมื่อมีรุ้งที่เมฆ เราจะดูรุ้งนั้น
เพื่อระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร์ระหว่างพระเจ้า
กับสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่บนแผ่นดิน

คุณได้เห็นสายรุ้งครั้งล่าสุดเมื่อไร? เห็นที่ไหน? คุณได้ลองนับสีสันดูไหม? นับได้กี่สี? ลองมองดูสายรุ้งในภาพดูสิ คุณมองเห็นสีอะไรบ้าง? รู้หรือไม่ว่าแสงอาทิตย์สีขาวนั้น มันแค่ถูกมองเห็นว่าเป็นสีขาวเท่านั้น? ที่จริงแล้วมันมีสีแดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน ครามและม่วง ถ้าแสงอาทิตย์เจอกับหยดน้ำฝน ลำแสงสีขาวก็จะแตกตัวในแบบที่สามารถมองเห็นสีสันต่างๆ ได้

ถ้าคุณเล่นกับสายยางหรือบัวรดน้ำอยู่กลางแจ้งในฤดูร้อน คุณสามารถลองทำสายรุ้งด้วยตัวคุณเองได้ ลองยืนให้ตัวคุณเองอยู่ในตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ฉายแสงมาด้านหลังคุณ และฉีดน้ำขึ้นฟ้า ถ้าดวงอาทิตย์อยู่ในมุมที่ถูกต้อง คุณจะสามารถเห็นหยดน้ำที่ฉีดขึ้นไปเป็นสีรุ้งได้

ถ้าหากว่าสายรุ้งไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ยังมีความหมายอื่นที่สำคัญด้วยล่ะ? คุณเคยได้ยินเรื่องนี้หรือยัง? คุณเคยได้ยินเมื่อไรและได้ยินว่าอย่างไร?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

พระเจ้าทรงสร้างโลก โดยให้สิ่งที่ทรงสร้างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทั้งกับพระองค์และกับกันและกันได้ แต่มนุษย์ปฏิเสธกฎเกณฑ์อันดีของพระเจ้า ความคิดและแผนการของเขาล้วนผิดและชั่วร้าย โนอาห์เป็นผู้เดียวที่ดำเนินชีวิตในทางที่พอพระทัยพระเจ้า ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงมีแผนการ คือ พระองค์ทรงทำลายสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้าง และทรงเริ่มต้นใหม่กับโนอาห์และครอบครัวของเขา

ปฐมกาล 9:8–17

พระสัญญาต่อโนอาห์

 

แล้วมีอะไรต่อ...

พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ คือพันธสัญญาของพระองค์กับโนอาห์ ครอบครัวของโนอาห์ได้ขยายใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้น และกระจายไปทั่วทั้งโลก แต่บรรดาบุตรหลานของโนอาห์ไม่นานก็ลืมพันธสัญญาของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์อันดีของพระองค์ แต่ทำทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการตามอำเภอใจ

พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​แก่​โนอาห์​และ​บุตร​ทั้ง​หลาย​ว่า “นี่​แน่ะ เรา​เอง​เป็น​ผู้​ตั้ง​พันธ​สัญ​ญา​ของ​เรา​ไว้​กับ​พวก​เจ้า และ​กับ​พงศ์พันธุ์​ที่​มา​ภาย​หลัง​เจ้า และ​กับ​บรรดา​สัตว์​มี​ชีวิต​ที่​อยู่​กับ​พวก​เจ้า​ด้วย ทั้ง​นก​และ​สัตว์​ใช้​งาน​และ​สัตว์​ป่า​ทั้ง​หมด​ที่​อยู่​กับ​พวก​เจ้า จาก​สัตว์​ทั้ง​ปวง​ที่​ออก​จาก​เรือ คือ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง​หมด​ใน​โลก เรา​จะ​ตั้ง​พันธ​สัญ​ญา​ของ​เรา​ไว้​กับ​พวก​เจ้า​ว่า​จะ​ไม่​ทำ​ลาย​มนุษย์​และ​สัตว์​ทั้ง​ปวง​โดย​ให้​น้ำ​ท่วม​อีก และ​จะ​ไม่​ให้​มี​น้ำ​มา​ท่วม​ทำลาย​โลก​อีก​ต่อ​ไป”

พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “นี่​แหละ​เป็น​เครื่อง​หมาย​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา ซึ่ง​เรา​ให้​ไว้​ระหว่าง​เรา​กับ​พวก​เจ้า และ​กับ​สัตว์​มี​ชีวิต​ทั้ง​ปวง​ที่​อยู่​กับ​พวก​เจ้า​สืบ​ไป​ทุก​ชั่ว​อายุ คือ​เรา​ตั้ง​รุ้ง​ของ​เรา​ไว้​ที่​เมฆ และ​รุ้ง​นั้น​จะ​เป็น​เครื่อง​หมาย​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​ระหว่าง​เรา​กับ​โลก เมื่อ​เรา​ให้​มี​เมฆ​เหนือ​แผ่น​ดิน และ​มี​รุ้ง​ปรากฏ​ขึ้น​ที่​เมฆ​นั้น เรา​จะ​ระลึก​ถึง​พันธ​สัญ​ญา​ของ​เรา​ที่​ทำ​ไว้​ระหว่าง​เรา​กับ​พวก​เจ้า​และ​กับ​สิ่ง​ที่​มี​ชีวิต และ​สัตว์​ทั้ง​ปวง แล้ว​น้ำ​จะ​ไม่​ท่วม​ทำลาย​สัตว์​ทั้ง​ปวง​อีก​เลย

เมื่อ​มี​รุ้ง​ที่​เมฆ เรา​จะ​ดู​รุ้ง​นั้น เพื่อ​ระลึก​ถึง​พันธ​สัญ​ญา​นิรันดร์​ระหว่าง​พระ​เจ้า​กับ​สิ่ง​มี​ชีวิต​และ​สัตว์​ทั้ง​ปวง​ซึ่ง​อยู่​บน​แผ่น​ดิน” พระ​เจ้า​ตรัส​แก่​โนอาห์​ว่า “นี่​แหละ​เป็น​เครื่อง​หมาย​แห่ง​พันธ​สัญ​ญา​ที่​เรา​ได้​ตั้ง​ไว้​ระหว่าง​เรา​กับ​สัตว์​ทั้ง​ปวง​ซึ่ง​อยู่​บน​แผ่น​ดิน”

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับโนอาห์และลูกหลานของเขา แล้วพันธสัญญานั้นมีผลกับคุณในตอนนี้อย่างไร?

 • พระเจ้าทรงรักษาสัญญาหรือไม่? แล้วคนอื่นๆ ในพระคัมภีร์ที่ได้ทำสัญญากับพระเจ้าล่ะ เขารักษาสัญญาในส่วนของเขาหรือไม่? แล้วผู้คนทุกวันนี้ล่ะ?

 • พระเจ้าทรงสัญญากับโนอาห์ว่า น้ำจะไม่ท่วมโลกเพื่อทำลายชีวิตอีก แต่เรายังเห็นน้ำท่วมซึ่งผู้คนมากมายต้องตายหรือสูญเสียบ้านและทุกสิ่งที่พวกเขามี คุณคิดว่าทำไม? พูดคุยกับโค้ชพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

พันธสัญญา เป็นเหมือนกับข้อตกลงกับคู่สัญญาในการตกลงบางเรื่องด้วยกัน พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับโนอาห์ อับราฮัม โมเสสและชาวอิสราเอลว่า พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค์ มนุษย์มักไม่รักษาสัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาอยู่บ่อยๆ ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงทำพันธสัญญาครั้งสุดท้ายโดยทรงส่งพระเยซู พระบุตร เข้ามาในโลก คุณจะพบเรื่องราวเหล่านี้อีกมากมายใน Big Bible Challenge

พระสัญญา เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญา พระเจ้าทรงสัญญาในพันธสัญญาที่ทรงทำกับโนอาห์และลูกหลานของเขาว่าจะไม่ทรงทำลายชีวิตบนแผ่นดินโลกอีก และว่าโนอาห์จะมีลูกหลานมากมาย โนอาห์สัญญาว่าจะยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเรื่อยไป

หมายสำคัญ สิ่งที่สัญญาในพันธสัญญามักจะมีหมายสำคัญปรากฎ สายรุ้งเป็นหมายสำคัญที่สามารถมองเห็นได้ของพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับโนอาห์ ทุกคนที่มองเห็นสายรุ้งก็จะนึกถึงพระสัญญานี้

 

ลองทำดูสิ

 
 

หมายสำคัญแห่งสายรุ้ง

ใช้กระดาษแข็ง สีเทียน กรรไกร และด้าย วาดสายรุ้งสีสันสดใสลงบนกระดาษแข็ง หรือดาวน์โหลดแบบจาก www.thaibigbiblechallenge.com

เลือกข้อพระคัมภีร์ที่คุณชอบที่สุดจากตอนที่อ่าน ข้อที่แสดงให้คุณเห็นพระสัญญาของพระเจ้าอย่างชัดเจน หากไม่แน่ใจ ให้หาดูในพระคัมภีร์ปฐมกาล บทที่ 8 ข้อ 22

เขียนข้อที่คุณเลือกลงบนสายรุ้ง จะเติมดวงอาทิตย์และเม็ดฝนด้วยก็ได้ แขวนสายรุ้งนี้ไว้ในที่ๆ คุณเห็นได้บ่อยๆ เพื่อจะได้คิดถึงพระสัญญาของพระเจ้า

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

วันนี้ คุณอยากสัญญาอะไรกับพระเจ้าบ้าง?