เรื่องราวที่ 5 หอบาเบล

ปฐมกาล 11:9
เหตุ​ฉะนี้​จึง​เรียก​เมือง​นั้น​ว่า​บา​เบล
เพราะ​ว่า​ที่​นั่น​พระ​ยาห์​เวห์​
ทรง​ทำ​ให้​ภาษา​ของ​ทั้ง​โลก​วุ่น​วาย​ไป
และ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ทำ​ให้​พวก​เขา
​กระ​จัด​กระ​จาย​ไป​ทั่ว​พื้น​แผ่น​ดิน

จับคู่คำตอบกับคำถาม! (คำตอบเป็นของเดือนธันวาคม 2010 แต่ตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นแล้ว!)

คำถามที่ 1: ในโลกนี้มีภาษาพูดกี่ภาษา?

คำถามที่ 2: พระคัมภีร์มีกี่ภาษา ทั้งที่มีครบทั้งเล่มและแค่บางส่วน?

คำถามที่ 3: ในโลกนี้มีประชากรทั้งหมดกี่คน?

คำถามที่ 4: มีกี่คนที่มีพระคัมภีร์ในภาษาของตัวเอง?

 

คำตอบ

⇒ 6,890*

⇒ 6.8 พันล้าน

⇒ 4.7 พันล้าน*

⇒ 2,565*

ดูจำนวนประชากรในโลกโดยประมาณได้ที่ www.census.gov

* แหล่งที่มา: วิคลิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

หลังจากน้ำท่วมโลก ลูกชายทั้งสามคนของโนอาห์ คือ เชม ฮามและยาเฟท ตั้งรกรากในที่ต่างๆ กันและมีลูกมากมาย ทุกคนในโลกก็สืบเชื้อสายมาจากพวกเขา เวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มลืมพระเจ้า พวกเขาเริ่มเย่อหยิ่งและเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามต้องการ แต่พระเจ้าทรงเห็นว่าพวกเขาเป็นคนอย่างไร

ปฐมกาล 11:1–9

หอบาเบล

 

แล้วมีอะไรต่อ...

มนุษย์ทำให้โลกเสียหาย แต่พระเจ้าทรงมีแผนการทำให้ทุกสิ่งกลับมาถูกต้อง แผนการของพระองค์เริ่มที่ทายาทของโนอาห์ คือ อับราม

ในเวลานั้นคนทั่วโลกพูดภาษาเดียวกัน และมีศัพท์สำเนียงเดียวกัน เมื่อย้ายไปทางทิศตะวันออก ก็พบทุ่งราบในดินแดนซินาร์ จึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น แล้วพวกเขาก็พูดกันว่า "มาเถิด เราจงทำอิฐ และเผาให้สุกแข็ง" เขาจึงใช้อิฐต่างหิน และใช้ยางมะตอยต่างปูน พวกเขาจึงว่า "มาเถิด ให้เราสร้างเมืองขึ้นสำหรับเราและสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้า ให้เราทำชื่อเสียงไว้ เพื่อเราจะไม่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก" 

พระยาเวห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมือง และหอที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น แล้วพระยาห์เวห์ตรัสว่า "ดูสิ คนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวหมด มีภาษาเดียว นี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่พวกเขาจะทำ และบัดนี้ไม่มีอะไรยับยั้งทุกสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำ มาเถิด ให้เราลงไป ทำให้ภาษาของพวกเขาวุ่นวายที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจภาษาของกันและกันได้ 

พระยาห์เวห์จึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดิน คนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองนั้น เหตุฉะนี้จึงเรียกเมืองนั้นว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระยาห์เวห์ทรงทำให้ภาษาของทั้งโลกวุ่นวายไป และพระยาห์เวห์ทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดิน

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ประชาชนหมายความว่าอะไรเมื่อพวกเขากล่าวว่า "มาเถิด ให้เราสร้างเมืองขึ้นสำหรับเราและสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้า... ให้เราทำชื่อเสียงไว้..." (ปฐมกาล 11:4)? คุยกับโค้ชพระคัมภีร์ของคุณเรื่องนี้

 • ดูในข้อ 5 อีกครั้ง คุณสังเกตหรือไม่ว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ล้อเลียนผู้สร้างหอบาเบล พระเจ้าต้องเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อทอดพระเนตรหอที่น่าจะสูงถึงฟ้า!

 • จะเกิดอะไรขึ้นหากประชาชนสร้างหอบาเบลได้สำเร็จ? จะเป็นอย่างไรหากไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขา หรือพวกเขาสามารถทำสิ่งใดก็ได้ตามที่ต้องการ (ดูข้อ 6)?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

ซิกกุรัต นักโบราณคดีพบซากหอคอยสูงมีขั้นบันไดในตะวันออกกลาง หอบาเบลก็เป็นซิกกุรัตขนาดใหญ่มาก

ใกล้สวรรค์มากขึ้น ผู้สร้างหอคอยคิดว่าพวกเขาจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นได้ด้วยการขึ้นไปให้สูงถึงฟ้า วันนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องใช้หอคอย! พระเจ้าทรงบอกเราว่า เรารู้จักพระองค์มากขึ้นได้ด้วยการเชื่อและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

บาเบล เป็นครั้งแรกที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยการสร้างหอคอย เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน เมืองนั้นจึงถูกเรียกว่า "บาเบล" ซึ่งออกเสียงคล้ายกับคำภาษาฮีบรูที่แปลว่า "สับสน" ต่อมา บาเบลกลายเป็น บาบิโลน (ดูความท้าทาย 10 ผู้ส่งสารของพระเจ้า)

 

ลองทำดูสิ

 
 

เขียนข้อความใส่รหัสเกี่ยวกับเรื่องราวพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ

สร้างรหัสโดย:

เปลี่ยนตัวอักษรโดยขยับไป 5 ตัว เช่น ก=ฅ; ข=ฆ; ฃ=ง เป็นต้น หรือ
เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวเลข เช่น ก=1; ข=2; ค=3 เป็นต้น

ถ้าคุณชอบรหัส ลองทำอะไรที่ยากขึ้น เช่น ผสมตัวอักษรเยอะขึ้น หรือ เปลี่ยนตัวอักษรเป็นสัญญลักษณ์ เรียนรู้เรื่องรหัสมอร์ส หรือ ตัวอักษรธง และใช้รหัสเหล่านั้นเขียนข้อความที่ทำให้ภาษาของคุณ "สับสน"

แปลข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ข้อหนึ่งให้เป็นรหัสของคุณ และท้าทายโค้ชพระคัมภีร์ให้ถอดรหัส จากนั้นดูว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน ถอดรหัสของคนอื่นได้หรือไม่

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

ขอพระเจ้าช่วยให้คุณจดจ่อกับพระองค์วันนี้