เรื่องราวที่ 17 พระเจ้าตรัสกับโมเสส

อพยพ 3:10
และบัด‍นี้จงไปเถิด เราจะใช้เจ้าไปเข้า‍เฝ้าฟา‌โรห์
เพื่อจะได้พาประ‌ชา‍กรของเรา
คือชน‍ชาติอิสรา‌เอล ออกจากอียิปต์

ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติเพิ่งโทรมาหาคุณและบอกว่าอยากให้คุณเข้าร่วมทีมสัปดาห์หน้านี้เลย! คุณจะตอบว่าอย่างไร

คุณนึกเรื่องราวในพระคัมภีร์ ที่พระเจ้าทรงคุยกับใครสักคนและตรัสว่าพระองค์ต้องการเขามาร่วมทีมของพระองค์ไหม? พระองค์ตรัสกับใคร? พวกเขาตอบว่าอย่างไร?

คุณแปลกใจไหมที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณร่วมทีมกับพระองค์ ตอนนี้ สัปดาห์หน้าและตลอดไป? คุณจะตอบพระองค์ว่าอย่างไร?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

คนของพระเจ้าถูกบังคับให้ทำงานเป็นทาสของชาวอียิปต์ พวกเขาร้องทูลให้พระเจ้าช่วย! และพระเจ้าทรงได้ยิน

ในขณะเดียวกัน โมเสสหนีไปไกลจากอียิปต์เท่าที่จะไปได้ เขาได้งานทำที่ประเทศอื่น เป็นคนเลี้ยงแกะให้กับชายชื่อ เยโธร เขาแต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งของเยโธรและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน แต่โมเสสไม่เคยลืมอียิปต์และคนของเขา

อพยพ 3:1-10

พระเจ้าตรัสกับโมเสส

 

แล้วมีอะไรต่อ...

โมเสสไม่แน่ใจว่าเขาสามารถเป็นผู้นำประชากรของพระเจ้า หรือช่วยพวกเขาจากอียิปต์ได้ แต่พระเจ้าทรงมั่นใจ โมเสสกลับไปอียิปต์และพบกับพี่ชายของเขาคือ อาโรน ทั้งสองคนไปหาฟาโรห์ พระราชาของอียิปต์ และขอให้พระองค์ปล่อยทาสชาวอียิปต์ให้เป็นอิสระ ฟาโรห์ตอบว่า "ไม่" ทุกครั้ง ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงสั่งให้โมเสสทำสิ่งที่อัศจรรย์ (และน่ากลัว) เพื่อฟาโรห์จะได้เปลี่ยนใจ คือ น้ำในแม่น้ำกลายเป็นเลือด!

ขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเยโธรผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียน ท่านได้พาฝูงแพะแกะข้ามถิ่นทุรกันดาร จนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือ โฮเรบ ทูตของพระยาห์เวห์ก็ปรากฏแก่โมเสส เป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสมองดู เห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่ แต่มิได้ไหม้ โมเสสจึงว่า “ข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ ว่าทำไมพุ่มไม้จึงมิได้ไหม้” 


เมื่อพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรท่านหันมาดู พระองค์จึงตรัสเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่า “โมเสส โมเสสเอ๋ย” 


โมเสสทูลตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่” 


พระองค์ตรัสว่า “อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์” แล้วพระองค์ตรัสอีกว่า “เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ” โมเสสปิดหน้า เพราะกลัว ไม่กล้ามองดูพระเจ้า 


พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในอียิปต์แล้ว เราได้ยินเสียงร้องของพวกเขา เพราะการกดขี่ของพวกนายทาส เรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆ ของเขา เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์ และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้น ไปยังแผ่นดินที่อุดม กว้างขวาง เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ คือไปยังที่อยู่ของคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส บัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้ว ทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขา และบัดนี้จงไปเถิด เราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์” 

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • คุณคิดว่าโมเสสคิดอะไรเมื่อเห็นพุ่มไม้ไหม้ไฟ?

 • คุณคิดว่าโมเสสรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับเขาอยู่?

 • พระเจ้าทรงทำอย่างไรให้โมเสสรู้สึกดีขึ้นกับหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

กลัว โมเสสกลัวเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ "บริสุทธิ์" หมายถึง ไม่มีตำหนิหรือแตกต่าง พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ พระองค์ประเสริฐเที่ยงแท้ ในพระเจ้าไม่มีความชั่วร้ายเลย

รองเท้า พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสถอดรองเท้าเพราะที่ที่เขายืนอยู่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้หมายความว่าผืนดินตรงนั้นเป็นผืนดินวิเศษ แต่มันศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นั่น

พระนามของพระเจ้า ประชากรของพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมใช้ภาษาฮีบรู พระเจ้าตรัสว่าพระนามของพระองค์คือ "ยาห์เวห์" หรือ "เยโฮวาห์" แต่ผู้คนถือว่านามนั้นศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าจะเขียนหรือพูดออกมาเต็มๆ พระนามของพระองค์หมายถึง "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" หรือ "เราจะเป็นผู้ที่เราจะเป็น"

 

ลองทำดูสิ

 
 

วาดรูปหรือทำโมเดลพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชนอยู่

สิ่งที่ต้องเตรียม: กิ่งไม้และใบไม้ กระดาษทิชชู่สีเหลืองและส้ม กระดาษ สีเทียน กาวสีขาว เทปกาว กระดาษแข็งแผ่นใหญ่สำหรับทำเป็นฉากหลังถ้าคุณใช้วิธีวาดรูป หรือกระบะทรายถ้าคุณใช้วิธีสร้างโมเดล

1. เก็บกิ่งไม้ใบไม้จริง หรือตัดจากกระดาษ

2. ใช้เทปกาวติดกิ่งไม้ไว้ที่ด้านล่างของกระดาษแข็ง หรือปักกิ่งไม้ในกระบะทราย ติดใบไม้ไว้กับกิ่งด้วยเทปกาว

3. ฉีกกระดาษทิชชู่เป็นเส้นๆ และติดกาวหรือติดเทปให้เป็นเปลวไฟออกมาจากพุ่มไม้ ตอนนี้พุ่มไม้คุณก็ติดไฟแล้ว แต่มันไม่ไหม้!

 

คุณจำได้ไหมว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าอะไร?

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

พระเจ้าไม่ได้ทรงขอให้ทุกคนเป็นผู้นำหรือปลดปล่อยผู้อื่นจากการเป็นทาส แต่พระองค์ทรงมีงานให้เราทุกคนทำ เราทุกคนต่างมีบทบาที่ต้องเล่น ให้คุยกับพระเจ้าเรื่องนี้ตอนนี้