เรื่องราวที่ 42 อภัยให้ข้าพระองค์ด้วย!

ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์
และทำให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจ
สดุดี 51:12

ลองนึกภาพคนในทีมของคุณยิงประตูง่ายๆ พลาดไป ทำให้แพ้การแข่งขัน หรือคุณถูกดุที่โรงเรียนเพราะเรื่องที่ไม่ได้ทำ คุณจะรู้สึกอย่างไร

คุณว่าง่ายไหมที่จะให้อภัยคนที่ทำให้คุณโกรธหรืออารมณ์เสียหรือทำให้คุณเจ็บ จะช่วยได้ไหมถ้าคนที่ทำผิดพูดว่า "ขอโทษ"

ในทางกลับกันจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นฝ่ายทำผิด คุณว่าง่ายไหมที่จะกล่าวคำ "ขอโทษ" และขอให้คนอื่นอภัยให้

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

ดาวิดเขียนบทเพลงและบทกลอนที่เรียกว่าสดุดี พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ชอบธรรม ร่ำรวยและทรงอำนาจ แต่ก็ทรงทำสิ่งที่เลวร้ายด้วย พระองค์ทรงต้องการแต่งงานกับสาวสวย แต่นางมีสามีแล้ว ดาวิดจึงทรงจัดการให้สามีของนางไปตายในสนามรบและแต่งงานกับหญิงนั้น พระองค์คิดว่าไม่มีใครรู้ แต่พระเจ้าทรงทราบ เมื่อดาวิดรู้ตัวว่าได้ทำสิ่งที่ขัดต่อน้ำพระทัยพระเจ้าและทำให้พระเจ้าผิดหวังมาก พระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องการการให้อภัยและความช่วยเหลือจากพระเจ้า

สดุดี 51:1–13

อภัยให้ข้าพระองค์ด้วย!

 

แล้วมีอะไรต่อ...

ดาวิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำผิดไปและขอให้พระเจ้าทรงอภัย พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานและให้อภัย แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับดาวิดที่ต้องรับผลของสิ่งที่ได้ทำลงไป ดาวิดและภรรยาใหม่มีบุตรชายคนหนึ่งแต่เสียชีวิต ต่อมา เมื่อดาวิดต้องการสร้างพระวิหารให้ผู้คนไปอธิษฐานและนมัสการ พระเจ้าทรงตอบว่า "ไม่ได้"

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงของพระองค์ ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์ และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้ว และบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้น และได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ดังนั้น พระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้น แท้จริง ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่ว และข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา แน่ทีเดียว พระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจ เพราะฉะนั้น ขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่ลี้ลับ ขอทรงชำระมลทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบ ข้าพระองค์จึงจะสะอาด

ขอทรงล้างข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ ขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินความปีติและความยินดี ขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรมปรีดิ์ ขอซ่อนพระพักตร์พระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองคและขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากพระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจ แล้วข้าพระองค์จะสอนบรรดาผู้ละเมิดถึงพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ และบรรดาคนบาปจะกลับมาหาพระองค์

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ข้อความไหนในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่แสดงว่าดาวิดรู้ตัวว่าทำผิด?

 • ให้นับดูว่าสิ่งที่ดาวิดทูลขอจากพระเจ้ามีกี่สิ่ง? และมีอะไรบ้างที่ดาวิดสัญญาว่าจะทำเพื่อพระองค์?

 • คุณจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าได้บ้าง เพื่อแสดงว่าคุณรักพระองค์?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

บาป คำว่า "บาป" หมายถึงการทำสิ่งใดๆ ที่ไม่ใช่แผนการของพระเจ้า ในโรม 3:23 กล่าวว่า ทุกคนทำบาป อาจจะไม่ใช่แบบเดียวกับดาวิด แต่ทุกคนไม่เชื่อฟังพระเจ้า แต่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวร้ายเสมอไป ให้ดูเพิ่มเติมเรื่อง "แผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

สดุดี เป็นหนังสือเพลงหรือบทกลอนในพระคัมภีร์ จากสดุดีทั้งหมด 150 บท เชื่อว่าดาวิดเป็นผู้เขียนถึง 73 บท

ต้นหุสบ หมายถึงต้นไม้หลายชนิดในพระคัมภีร์ มีลักษณะเป็นพุ่ม อาจเป็น marjoram หรือ capers แต่ไม่น่าใช่สมุนไพรขนาดเล็กชื่อเดียวกันในปัจจุบัน

 

ลองทำดูสิ

 
 

แสดงท่าทางตามถ้อยคำในสดุดีนี้

ขอพระเจ้าทรงช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งที่ได้ทำผิดไป เมื่อคุณพร้อมให้ขอโทษพระเจ้า

ล้างมือและขอให้พระเจ้าทรงชำระสิ่งที่ทำผิดไปทั้งหมด

ให้เขียนฟองสบู่ในมือเป็นรูปหัวใจ

ขอพระเจ้าทรงช่วยให้คุณติดสนิทกับพระองค์

ขณะเช็ดมือให้แห้ง ให้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอภัยให้คุณ

ยิ้มหน่อยสิ! 

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

คุณแต่งกลอนหรือเพลงแบบดาวิดได้ไหม? ใช้บทสดุดีของคุณเองพูดคุยกับพระเจ้า