เรื่องราวที่ 44 จงเป็นคนฉลาด

จง​ยอม​รับ​รู้​พระ​องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้า
แล้ว​พระ​องค์​เอง​จะ​ทรง​ทำ​ให้​วิถี​ของ​เจ้า​ราบ​รื่น
สุภาษิต 3:6

“สุภาษิต” คือ ถ้อยคำแห่งปัญญา ส่วนมากเป็นถ้อยคำที่เข้าใจยาก แต่คุณก็ตระหนักว่าจริงๆแล้ว ถ้อยคำเหล่านี้ช่างมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งนัก คุณรู้จักสุภาษิตของใครบ้างไหม?

คุณจะเป็นคนเฉลียวฉลาดและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำได้อย่างไร?

สมมุติว่าเราสามารถรู้ได้ทุกครั้งว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดที่เราควรทำ มันเยี่ยมไปเลยใช่ไหม?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

พระธรรมสุภาษิตสอนว่าสติปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า และทางที่นำเราไปสู่ปัญญานั้น คือการเชื่อวางใจในพระเจ้า

สุภาษิต 3:1-8

จงเป็นคนฉลาด

 

แล้วมีอะไรต่อ...

สุภาษิตสอนเราว่าปัญญาและความรอบรู้มีค่ามากกว่าอัญมนีและเงินทอง ซึ่งจะนำเราไปสู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข

ลูก​เอ๋ย อย่า​ลืม​คำ​สอน​ของ​ข้า
แต่​ให้​ใจ​ของ​เจ้า​เฝ้า​รัก​ษา​บัญ​ญัติ​ของ​ข้า

เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​เพิ่ม​วัน​เดือน​ปี​ของ​ชีวิต​ให้​ยืน​ยาว
และ​ทวี​ความ​สม​บูรณ์​พูน​สุข​แก่​เจ้า

 

อย่า​ให้​ความ​จง​รัก​ภักดี​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ทอด​ทิ้ง​เจ้า
จง​พัน​มัน​ไว้​รอบ​คอ​ของ​เจ้า
จง​เขียน​มัน​ไว้​บน​แผ่น​จา​รึก​แห่ง​หัว​ใจ​ของ​เจ้า

ดัง​นั้น จง​หา​ความ​โปรดปราน​และ​ชื่อ​เสียง​ดี
ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​เจ้า และ​ใน​สาย​ตา​มนุษย์

จง​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​เจ้า
และ​อย่า​พึ่ง​พา​ความ​รอบ​รู้​ของ​ตน​เอง

 

จง​ยอม​รับ​รู้​พระ​องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้า
แล้ว​พระ​องค์​เอง​จะ​ทรง​ทำ​ให้​วิถี​ของ​เจ้า​ราบ​รื่น

อย่า​คิด​ว่า​ตน​มี​ปัญ​ญา
จง​ยำ​เกรง​พระ​ยาห์​เวห์ และ​จง​หัน​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย

นี่​จะ​เป็น​พลา​นามัย​แก่​เนื้อ​หนัง​ของ​เจ้า
และ​ความ​สด​ชื่น​แก่​ร่างกาย​ของ​เจ้า 

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะรู้ทุกครั้งไปว่าอะไรถูกต้องและดีที่สุดที่จะทำ? อะไรจะช่วยให้รู้ได้?

 • คุณรู้จักใครที่ "ฉลาด" แบบซาโลมอนไหม? คุณจะเป็นเหมือนเขาได้อย่างไร?

 • คุณชอบพระคัมภีร์ข้อไหนในตอนนี้? เพราะอะไร?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

ซาโลมอน ท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านสติปัญญา ถ้อยคำมากมายที่บันทึกในพระธรรมสุภาษิตที่อยู่ในพระคัมภีร์ล้วนมาจากซาโลมอนคนนี้

ถ้อยคำแห่งปัญญา สุภาษิตมีคำสอนมากมายทั้งเรื่องการทำงาน ครอบครัว ควรประพฤติตัวอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ถูกและไม่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติในทุกด้านของชีวิต และมีหลายตอนที่พูดถึงความยุติธรรม การเป็นเพื่อนที่ดี และการปฏิบัติต่อคนยากจนหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

ลองทำดูสิ

 
 

คุณรู้จักคริสเตียนสักคนหนึ่งที่อายุมากกว่าคุณหลายสิบปีบ้างไหม? อาจจะเป็นปู่ย่า ตายายของคุณเอง หรือใครบางคนในคริสตจักร แต่ถ้าคุณไม่รู้จักใครเลยที่อายุมากกว่า ลองปรึกษาโค้ชพระคัมภีร์ของคุณว่าเขารู้จักใครสักคนที่คุณทั้งสองคนสามารถพูดคุยด้วยได้ไหม ลองพูดคุยกับคริสเตียนที่มีอายุมากกว่าและขอท่านเล่าให้ฟังว่าการเป็นคริสเตียนมีความหมายกับท่านอย่างไร? อะไรคือสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ตลอดชีวิตของท่าน? ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างไรบ้าง? ท่านต้องผ่านอะไรมาบ้างในการติดตามและเชื่อฟังพระเจ้า? เรื่องไหนที่ท่านประทับใจมากที่สุด?

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

“พระเจ้า พระบิดา ขอบพระคุณที่ได้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์ให้กับเราผ่านทางพระคัมภีร์เพื่อเราจะเป็นคนที่ฉลาดและมีปัญญาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้”