เรื่องราวที่ 45 ทางของพระเจ้า

แผน​งาน​ความ​คิด​เป็น​ของ​มนุษย์
แต่​คำ​ตอบ​ของ​ลิ้น​มา​จาก​พระ​ยาห์​เวห์
สุภาษิต 16:1

คุณวางแผนตลอดทั้งวันนี้ของคุณไว้อย่างไร? คุณจะทำเหมือนที่เคยทำทุกวันรึเปล่า? คุณตัดสินใจหรือยังว่าจะทำอะไรในเวลาว่าง? คุณจะอยู่กับเพื่อนของคุณไหม? คุณจะดูโทรทัศน์หรือเล่มคอมพิวเตอร์รึเปล่า? หรือคุณจะทำอะไร?

แล้วแผนสำหรับอีกสองสามวันข้างหน้าล่ะ เป็นอย่างไร? คุณจะไปที่ไหน? คุณจะทำอะไร? คุณจะไปพบใครบ้าง?

คุณได้จัดเวลาไว้สำหรับพระเจ้าในแผนการณ์ของคุณรึเปล่า?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

เราจะมีความสุขได้อย่างไร? เราจะใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าต้องการได้อย่างไร? และนี่คือคำแนะนำที่ชาญฉลาด

สุภาษิต 16:1-9

ทางของพระเจ้า

 

แล้วมีอะไรต่อ...

อ่านสุภาษิตมากขึ้นอีกนิด คุณไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งบทหรืออ่านส่วนที่ยาวๆ เพียงแค่เปิดอ่านข้อนั้น ข้อนี้ แล้วมองหาถ้อยคำที่จะช่วยคุณให้เป็นคนที่มีปัญญา!

แผน​งาน​ความ​คิด​เป็น​ของ​มนุษย์
แต่​คำ​ตอบ​ของ​ลิ้น​มา​จาก​พระ​ยาห์​เวห์

ทาง​ทุก​สาย​ของ​มนุษย์​ก็​บริ​สุทธิ์​ใน​สาย​ตา​ของ​เขา​เอง
แต่​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ตรวจ​ดู​จิต​ใจ

จง​มอบ​งาน​ของ​เจ้า​ไว้​กับ​พระ​ยาห์​เวห์
แล้ว​แผน​งาน​ของ​เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​สถา​ปนา

พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ทำ​ให้​ทุก​สิ่ง​มี​เป้า​หมาย​ของ​มัน
แม้​คน​อธรรมก็​เพื่อ​วัน​ลำ​เค็ญ

พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เกลียด​ชัง​ทุก​คน​ที่​มี​ใจ​ผยอง
เขา​จะ​ถูก​ลง​โทษ​แน่

โดย​ความ​จง​รัก​ภักดี​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์ ความ​บาป​ชั่ว​ก็​ถูก​ลบ​ล้าง
และ​โดย​ความ​ยำ​เกรง​พระ​ยาห์​เวห์ คน​หัน​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย​ได้

เมื่อ​ทาง​ของ​มนุษย์​เป็น​ที่​โปรด​ปราน​แก่​พระ​ยาห์​เวห์
แม้​ศัตรู​ของ​เขา​นั้น​พระ​องค์​ก็​ทรง​ทำ​ให้​คืน​ดี​กับ​เขา​ได้

มี​เล็ก​น้อย​พร้อม​กับ​มี​ความ​ชอบ​ธรรม
ก็​ดี​กว่า​มี​ราย​ได้​มาก​พร้อม​กับ​ความ​อยุติ​ธรรม

ใจ​ของ​มนุษย์​กะ​แผน​งาน​ทาง​ของ​เขา
แต่​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​นำ​ย่าง​เท้า​ของ​เขา  

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ให้ดูที่ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง พระเจ้าเป็นอย่างไร? คุณคิดว่าพระองค์ทรงต้องการอะไร ไม่ทรงต้องการอะไร?

 • ถ้าคุณต้องเลือกสุภาษิตเพียงข้อเดียว คุณจะเลือกข้อไหน?

 • คุณพูดได้หรือไม่ว่า "พระยาห์เวห์ทรงนำย่างเท้า" ของคุณ? เพราะอะไร?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

ถ้อยคำสั้นๆ มีหลายถ้อยคำในสุภาษิตที่เขียนแบบจบในข้อเดียว โดยส่วนแรกจะบอกถึงประเด็น และส่วนที่สองจะย้ำถึงเรื่องนั้นในแง่มุมที่ต่างออกไป หรือทำให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากเราไม่ประพฤติตนอย่างคนมีปัญญา

ถ้อยคำที่มีความหมายในตัวเอง ถ้อยคำส่วนมากในสุภาษิตล้วนมีความหมายในตัวเอง แม้เพียงข้อเดียวก็ตาม คุณจึงไม่จำเป็นต้องอ่านครบทั้งบทเพื่อจะเข้าใจความหมายของสุภาษิตแต่ละข้อ

 

ลองทำดูสิ

 
 

ลองอ่านถ้อยคำแห่งปัญญาจากสุภาษิต 16:1-9 อีกหนึ่งรอบ หรืออ่านสุภาษิตอื่นๆ จากบทก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ที่อยู่ในพระคัมภีร์

มีข้อไหนที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษไหม? หรือมีข้อไหนที่คุณคิดว่าน่าจะใช้ได้จริงไหม? หรือข้อไหนที่น่าจะเป็นความคิดที่ดีบ้างรึเปล่า?

ให้เลือกถ้อยคำแห่งปัญญามาหนึ่งข้อ แล้ววาดเป็นการ์ตูนเพื่อสื่อความหมายของสุภาษิตข้อนั้น นำการ์ตูนที่คุณวาดไปให้โค้ชพระคัมภีร์หรือเพื่อนของคุณดู เมื่อได้ดูการ์ตูนของคุณแล้ว เขาสามารถตอบได้ไหมว่าเขาจะเป็นคนที่มีปัญญาได้อย่างไร?

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีความรอบรู้เวลาที่อยู่กับเพื่อนๆ”