มาคุยกัน ความท้าทาย 15


  • 01B caleb2.jpg
    เคเลบและคุณแม่ชื่อลอรี อ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน เคเลบอายุ 10 ขวบ ชอบเล่นเกมและเทควันโด เคเลบถามว่า "เปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นคืออะไร? ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม?" ลอรีตอบว่า ...