มาคุยกัน ความท้าทาย 19


  • Nadine Hübner geb. Juni 2001.jpg
    นาดีน อายุ 9 ขวบ และเพื่อนชื่ออังเดรส อ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน นาดีนอาศัยอยู่ที่เยอรมนี นาดีนไม่เข้าใจและถามว่า "ทำไมพวกเขาทุกคนต้องตาย?" อังเดรสตอบว่า "เปาโลพูดถึงคนที่...