โค้ชพระคัมภีร์กับ Big Bible Challenge

Big Bible Challenge คืออะไร?

Big Bible Challenge มาจาก "100 เรื่องราวเข้าถึงพระเจ้า" (Essential 100 หรือ E100) ซึ่งเป็นคู่มืออ่านพระคัมภีร์สำหรับผู้ใหญ่ที่คัดสรรหัวข้อสำคัญจากพระวจนะ 100 ตอน ข้อมูลเพิ่มเติมของ "เอสเซนเชียล 100" สามารถหาอ่านได้จาก http://www.suthailand.org/

Big Bible Challenge นำสาระสำคัญทั้ง 100 เรื่องจาก E100 มานำเสนอในรูปแบบที่น่าตื่นเต้น น่าติดตาม สำหรับเด็กๆ ใช้ศึกษาร่วมกับผู้ใหญ่อย่างสนุกและมีสีสัน

HOW DOES THE BIG BIBLE CHALLENGE WORK?

E100 (Essential 100) is a Bible reading programme that connects the adult reader with 100 essential readings from God’s Word. You can find out more about E100 for you and your church at www.e100challenge.com/ 

For children and ‘their’ adults, the Big Bible Challenge takes the same 100 parts of the Bible and delivers them in an adventurous and colourful way.

ใครใช้ Big Bible Challenge ได้บ้าง?

Big Bible Challenge สำหรับครอบครัว

Big Bible Challenge เหมาะที่สุดสำหรับให้เด็กและผู้ใหญ่ใช้ไปพร้อมๆ กัน โดยมีพ่อหรือแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวคนอื่นๆ เป็นโค้ชพระคัมภีร์สำหรับเด็กหนึ่งคนหรือมากกว่า

หรือจะให้ Big Bible Challenge เป็นเครื่องมือหลักสำหรับครอบครัวใช้สำรวจพระคัมภีร์แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ได้ ตั้งเวลาอ่านพระคัมภีร์ของครอบครัวขึ้นมา อาจจะสัปดาห์ละครั้ง และตะลุย Big Bible Challenge ไปด้วยกันทีละบท หรือถ้าคุณมีเวลาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้ว ลองใช้ Big Bible Challenge เป็นคู่มือช่วยให้คุณเข้าใจ "ภาพใหญ่" ของสาระพระคัมภีร์ทั้งเล่มไปด้วยกัน

Big Bible Challenge สำหรับคริสตจักร

ผู้ใหญ่ในคริสตจักรทั่วโลกต่างใช้ E100 ซึ่งเป็นสาระสำคัญ 100 ตอน (พระคัมภีร์เดิม 50 ตอนและพระคัมภีร์ใหม่ 50 ตอน) ที่คัดสรรมาอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ ตัว E ย่อมาจาก "เอสเซนเชียล" (สำคัญ) และบทอ่านใน E100 แต่ละบทมีความยาวตั้งแต่ไม่กี่ข้อไปจนถึงหลายๆ บท เมื่อผู้ใช้เริ่มกระตือรือร้นในการเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันผ่านพระคัมภีร์มากขึ้น ก็เริ่มมีคนถามหาคู่มือแบบเดียวกันสำหรับเด็กๆ ในคริสตจักรหรือที่บ้าน

ถ้าคริสตจักรของคุณใช้ E100 อยู่แล้ว Big Bible Challenge ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เด็กๆ ของคุณจะมีส่วนร่วมได้ เพราะรูปแบบการนำเสนอได้ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของพวกเขา

Big Bible Challenge สำหรับกลุ่มคริสเตียน (เช่น กลุ่มคริสเตียนในโรงเรียน กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลางสัปดาห์ ฯลฯ)

Big Bible Challenge เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ใช้ร่วมกันเป็นกลุ่ม อาจจะเป็นในคริสตจักรที่คนอื่นใช้ E100 แต่ Big Bible Challenge สามารถใช้เดี่ยวๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กในคริสตจักรหรือในโรงเรียน ใช้วันอาทิตย์หรือกลางสัปดาห์ โดยมีผู้ใหญ่นำหรือคนในกลุ่มนำก็ได้ นอกจากนี้ Big Bible Challenge ยังสามารถใช้ในประกาศหรือทำมิชชั่นทีม หรือใช้ติดตามผลก็ได้อีกด้วย โค้ชพระคัมภีร์สามารถทำหน้าที่ได้แบบการคุยกันหน้าต่อหน้า หรือการดูแลทางไกลผ่านการส่ง sms, chat, จดหมายหรืออีเมล์

Who can take the Big Bible Challenge?

The Big Bible Challenge for families

The Big Bible Challenge is ideal for children and adults to use together. A parent or any other family member is a natural candidate for the role of a Bible Coach to take the challenge with one or more children. Or how about making the Big Bible Challenge the basis for a shared time with God, with all the family exploring the Bible together? Could you introduce the idea of a family Bible time, maybe once a week, and work through the Big Bible Challenge sections? And if you already spend time together in this way, use the Big Bible Challenge to give you all a greater sense of the big story of God and his people.

The Big Bible Challenge for churches

Adults in churches all around the world are taking the E100 Challenge, based around 100 carefully selected Bible readings (50 from the Old Testament and 50 from the New Testament) designed to give participants a good understanding of the overall Bible story from Genesis to Revelation. The ‘E’ stands for Essential and each of the Essential 100 readings ranges from a few verses to a few chapters. As more people become inspired to meet God every day through the Bible, they have started to ask for a parallel product to use with children in church or at home.

If your church is taking the E100 Challenge, then the Big Bible Challenge is a perfect way to help your church-children join in, with the programme adapted to the children’s age and stage of development.

The Big Bible Challenge for Christian groups (such as holiday clubs, school clubs, midweek clubs)

The Big Bible Challenge is ideal for children and adults to use together in group situations. This may be in a church where others are taking the E100 Challenge, but the Big Bible Challenge works independently, too. It can be used in children’s groups in church and at school; on Sundays or midweek; with adult leaders or in peer-led situations. The Big Bible Challenge is versatile enough to be used face-to-face in holiday clubs or missions – and as follow-up material afterwards. The role of Bible Coach can happen in a face-to-face meeting but also at a distance, with the mentoring relationship maintained through texts, online messaging, telephone, post and emails.

Big Bible Challenge มีอะไรให้บ้าง?

Big Bible Challenge ประกอบด้วยสามส่วนใหญ่ๆ

1. หนังสือ Big Bible Challenge

เรื่องราว 100 เรื่องใน E100 ถูกนำมาจัดเรียงเป็น 20 บท หรือ 20 "ความท้าทาย" ซึ่งแต่ละความท้าทายประกอบไปด้วยเรื่องราวในพระคัมภีร์ 5 เรื่อง

ในหนังสือ Big Bible Challenge มีเครื่องมือที่จะช่วยคุณสำรวจเรื่องราวหนึ่งเรื่องอย่างละเอียด และให้โครงร่างของอีก 4 เรื่องที่เหลือ (เนื้อหาอย่างละเอียดของสี่เรื่องที่เหลืออยู่ในเว็บไซต์)

หน้าแรกของแต่ละความท้าทายเริ่มต้นด้วยรูปภาพเล็กๆ แนะนำเรื่องราว ตามด้วยคำถามชวนคิด และไทม์ไลน์ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นว่า เรื่องนี้อยู่ตรงไหนในภาพรวมทั้งหมดของพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่

เมื่อเปิดหน้าถัดมา เราจะเห็นรูปที่ใหญ่ขึ้น และมีข้อพระคัมภีร์ 10-15 ข้อให้อ่านด้วยกัน และเพื่อให้คุณเข้าใจข้อพระธรรมเหล่านี้ในภาพที่กว้างขึ้น เรามีย่อหน้าที่ช่วยอธิบายว่า เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ ("เรื่องมีอยู่ว่า...") และเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนั้น ("แล้วมีอะไรต่อ...")

จากนั้นคุณจะสำรวจอะไรต่อดี? Big Bible Challenge มีหลายตัวเลือกให้เลือก! หน้าตรงข้ามกับข้อพระคัมภีร์ เป็นหัวข้อต่างๆ ที่คุณสามารถสำรวจเรื่องราวในพระคัมภีร์เรื่องนั้นๆ ได้

คุณจะ "สำรวจพระคัมภีร์" เพิ่มเติม หรือช่วยตอบคำถามเด็กๆ ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรืออ่านเกร็ดความรู้จาก "รู้หรือไม่ว่า..." หรือลองทำกิจกรรมเล็กๆ กับ "ลองทำดูสิ" หรือพูดคุยกับพระเจ้า หรือคุณจะลองเปิดหน้าพับออกมา เพื่อดูรูปภาพเต็มๆ ที่รวมเรื่องราวในพระคัมภีร์ทั้ง 5 เรื่องจากความท้าทายนั้นๆ เป็นภาพใหญ่ภาพเดียวกัน

คุณจะได้เห็นว่าภาพเล็กแต่ละภาพมาจากไหน และได้เรียนรู้เรื่องราวอีกมากมายเมื่อสำรวจภาพแต่ละภาพไปด้วยกัน

ปิดหน้าพับแล้วพลิกไปอีกหน้า คุณจะพบเรื่องราวในพระคัมภีร์อีก 4 เรื่องที่เหลือ ลองหาว่าเรื่องนี้อยู่ตรงไหนของภาพใหญ่ทั้งหมด ตอบคำถามด้วยกัน และเข้ามาที่ www.thaibigbiblechallenge.com เพื่อดูเนื้อหาอย่างละเอียด

2. Big Bible Challenge บนเว็บสำหรับโค้ชพระคัมภีร์

ขณะที่คุณกำลังอ่านคู่มือนี้ คุณคงรู้แล้วว่าเว็บนี้ชื่ออะไรและมีอะไรให้ดาวน์โหลดบ้าง แต่ถ้าคุณยังไม่ได้สำรวจเว็บอย่างละเอียด ในเว็บ www.thaibigbiblechallenge.com คุณจะได้พบกับ

แนะนำ Big Bible Challenge: คืออะไรและจะเป็นโค้ชพระคัมภีร์ได้อย่างไร

วิธีการใช้ Big Bible Challenge: คำแนะนำและไอเดียสำหรับการใช้ Big Bible Challenge ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการฉวยโอกาสจากการได้ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน

• ใช้ Big Bible Challenge ทั้ง 20 ความท้าทายร่วมกัน: มีทั้งรายละเอียดและไอเดียเพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณค้นพบอยู่แล้วในหนังสือ Big Bible Challenge ในแต่ละความท้าทายมีแบ็กกราวน์เบื้องหลังเรื่องราวพระคัมภีร์แต่ละเรื่อง มีคำแนะนำสำหรับการสำรวจพระคัมภีร์ร่วมัน มีกิจกรรมอธิษฐานอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งให้คิดด้วยกันและมีคำถามคำตอบให้ถก

การได้เป็นโค้ชพระคัมภีร์ร่วมกับเด็กๆ ที่ใช้เวลากับพระเจ้าและศึกษาพระคัมภีร์ถือเป็นสิทธิพิเศษ แต่มันก็อาจน่าหวาดหวั่นได้เหมือนกัน! เนื้อหาสำหรับโค้ชพระคัมภีร์บทเว็บนี้มีไว้เพื่อช่วยให้ความมั่นใจกับคุณ ช่วยคุณมีเรื่องคุยกับเด็กๆ ช่วยหนุนใจให้ใคร่ครวญและแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ทั้งห้าของแต่ละความท้าทาย ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะช่วยคุณที่เป็นโค้ชพระคัมภีร์ให้ใช้โอกาสในการสร้างสนทนาและพัฒนาความสัมพันธ์กับเด็กๆ ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. Big Bible Challenge บนเว็บสำหรับเด็กๆ

ขณะที่คุณใช้หนังสือ Big Bible Challenge คุณจะพบว่ามีสื่อบนเว็บเพิ่มเติมอีกมากที่ www.thaibigbiblechallenge.com ที่จะช่วยเด็กๆ สำรวจเรื่องราวได้ลึกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบร่างสำหรับกิจกรรมงานฝีมือ แผนที่ หรือบทสัมภาษณ์ และบนเว็บยังมีเนื้อหาพิเศษอีกต่างหากด้วย!

 

What do I get?

The Big Bible Challenge has three components.

1. Big Bible Challenge: the book

The 100 Bible readings in the adults’ E100 Challenge are arranged in 20 sections or ‘challenges’, each including five Bible stories.

The Big Bible Challenge book gives you the tools to explore one of those five stories in detail and the other four Bible passages in outline, with extra material available online.

Each challenge begins with a small picture to introduce the story; a set of questions to get you thinking; and a timeline to help you understand where this part of the Bible occurs within the bigger picture of the whole of the Old or New Testament.

Turn the page to find a slightly larger picture and 10 to 15 verses from the Bible to read together. To help you set these verses into the wider Bible story, there are helpful paragraphs to explain ‘The story so far…’ and ‘What happened next…’

What will you explore next? The Big Bible Challenge gives you a choice! Opposite the page with the Bible verses, you will now see a varied menu of ways to explore the Bible story.

You can explore more; ponder children’s questions about the story; learn some facts; try it out; and talk to God. Or you can open out the page to reveal a colour picture that illustrates all five Bible stories in this challenge.

You’ll be able to spot where the small pictures come from – and discover much, much more as you examine the pictures together.

Close up the picture again and turn the folded page over to find four more Bible stories from this challenge. Find out where these stories occur on the big picture, answer the questions together and go to www.bigbiblechallenge.com to find out more.

2. Big Bible Challenge: online for Bible Coaches

As you are reading this online material, you will already know where to find it and what’s available to download. But, in case you haven’t looked all around the site yet, www.bigbiblechallenge.com is the place to find:

An introduction to the Big Bible Challenge: all about the challenge and about being a Bible Coach

How the Big Bible Challenge works: expert tips and ideas for making the most of the challenge – and making the most of the opportunities that exploring the Bible together can offer

Taking the Big Bible Challenge together, in 20 challenges: further ideas and more detail, building on what you are discovering in the Big Bible Challenge book. Each challenge gives you background to the Bible stories; suggestions for taking the challenge together; creative prayer activities; things to wonder about together and questions and answers to discuss.

Being a Bible Coach and joining a child as they meet with God and explore the Bible is a privilege – but it can be scary too! The online material for Bible Coaches is here to give you added confidence and assurance, helping you to engage in conversation with the child, promote reflection and share discoveries from the five readings in each challenge. The information on this site will help you, as Bible Coach, to make the most of each of these conversations and the relationship that you have established with your child.

3. Big Bible Challenge: online for children

As you go through the Big Bible Challenge book, you will find that there are further resources online for children at www.bigbiblechallenge.com to extend their exploration of the story. These might be a full-size template for a craft activity, a map, or maybe an interview to read. And you’ll find bonus material online too!

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...

รูปภาพใน Big Bible Challenge

ความท้าทายทั้ง 20 ความท้าทายใน Big Bible Challenge ถูกวาดออกมาเป็นรูปภาพสีสันสดใส รวมเรื่องราวทั้ง 5 เรื่องราวจากความท้าทายเดียวกันเข้าด้วยกัน ให้เวลาและให้โอกาสเด็กๆ ได้สำรวจรายละเอียดของภาพด้วยตัวเองให้มากที่สุด เพราะมันมีอะไรให้ดูและค้นพบมากมาย

เมื่อดูไปนานเข้า หนุนใจให้เด็กๆ เปลี่ยนสิ่งที่มองเห็นออกมาเป็นคำพูด ใช้คำถามปลายเปิดอย่างเช่น

ใครอยู่ในภาพนี้?
เกิดอะไรขึ้น?
จำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้?
เล่าเรื่องจากภาพได้ไหม?
คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้?

Making the most of…

The artwork in the Big Bible Challenge

Each of the 20 challenges in the Big Bible Challenge is illustrated with exciting colour artwork, showing the five Bible stories from the particular group. Give your child plenty of time and opportunity to examine the picture for themselves: there is always a lot to see and explore.

As you look further, encourage your child to put what they are seeing into words, with discussion-starters such as:

Who is in the picture?
What is happening?
Can you remember what happened before this?
Can you tell the story, using the picture as a reminder?
What do you think will happen next?

 

Making the most of…

Your own story in the Big Bible Challenge

As you share the Bible stories in the Big Bible Challenge with your child, weave in relevant examples from your own life, from the life of someone you know or a famous Christian, past or present. It’s easy for children (and maybe for adults, too) to think of biblical stories as something that happened a long, long time ago. The stories may be interesting – but do they really apply to ‘me’, today?

Your personal story does not need to be super-dramatic or full of amazing happenings. Your everyday stories of God in your life, and in the lives of people you know, will have a powerful impact on your child, especially when you can describe an event that is paralleled in a Bible story (losing and finding, like the woman looking for her coin; needing forgiveness – and being forgiven – like Peter when he made mistakes; facing an enormous task and feeling unsure, like Joshua).

Your own story includes what you have discovered when you’ve read the Bible. As you take the Big Bible Challenge with your child, remember that God will be speaking to you as much as to the child. Be open to hearing him and to sharing those insights, in an age-appropriate way, with your child.

 

Making the most of…

Questions and answers in the Big Bible Challenge

One of my earliest Bible memories is of being worried by the story of the birth of Jesus. I had been told about the shepherds watching their flocks of sheep, out on the hillside at night. It was a dangerous job. The sheep might be attacked by wolves or bears – or thieves might come and steal them away. It was very important that the shepherds were there. And then they all ran off to the stable to see the baby – but what happened to the sheep?

For the Big Bible Challenge, we have invited children to ask questions about each of the 100 Bible passages – and to ask about the things they really want to know. Then their Bible Coaches (parents, grandparents, sisters, leaders, friends and others) have responded to those questions.

Ann, one of the Big Bible Challenge ‘answerers’, explains how it happened for her and her grandson Lewis as they explored the stories of the lost sheep and the lost coin.

‘I told Lewis I was going to read him a story and then we would talk about it. He sat beside me and I read it. His immediate reaction was, “That’s weird”.

‘I was rather surprised at that reaction as the story seemed quite straightforward to me, but I was interested to know which bit of it was “weird”. His answer, “Why would the woman bother about one lost coin”, was obvious! Of course, to Lewis a coin is of little worth.

‘This showed me that Lewis didn’t know the background to the Bible. I took his comment as a starting point and told him that in those days those coins might be all the woman possessed and that there was no bank to get any more from. That unlocked a meaning for him and he understood the story at face value, even linking it with the lost sheep. He could relate to the idea of a lost sheep as he lives in the country and knows the importance of livestock.

‘Then I moved him on and asked if there was anything else he’d like to say about the story. He said he didn’t know what “repent” meant. I explained that to him, and took the opportunity to explain the word “sins” at the same time without him having to ask. Then he went into a long explanation linking “doing sins” with being lost and “saying sorry” with being found.

I didn’t want him to think that only one in a hundred sheep (people) commit sins, so I asked if he thought the other sheep might do wrong things. Then, still talking about sheep, he agreed that they all take turns to go wrong and then come back.

‘I wanted to point out the “joy in heaven”, so I ended by telling him that God is happy when we say sorry and he lets us start again. He replied by implicitly referring to the shepherd looking for the lost sheep by saying, “It’s nice that God finds you.”’

You’ll find Lewis and Ann’s conversation at Challenge 12 in the story ‘Lost and found’.

And there are more real-life questions and answers throughout the book and the online material. Why not look at these questions with your own child? Maybe you – or they – would give a different answer? Maybe the Bible story prompts different questions for you and your child? Go to the forum on www.bigbiblechallenge.com to share your own questions and answers with others taking the challenge.

For more about questions and answers, go to ‘How can I know the “right” answer?’ and the sections on ‘How to ask great questions’; ‘How to answer impossible questions’; and ‘“I don’t know”’.

 

Making the most of…

The end of each ‘challenge’

There are no set timings for completing each challenge of the Big Bible Challenge: you may like to work through a whole challenge in one go; or you can spread it across several days or weeks. However you choose to tackle each challenge, you will find it helpful to mark the end of each one with a few moments to review what you have discovered – and what there is still to explore.

To help you do this, the Big Bible Challenge includes a simple evaluation sheet that you can print off as many times as you need to. You can find this in the downloads section of the website. You could print off a copy for each of you to fill in – or complete one between you.

Each time, you will be invited to say:

One new thing that I have discovered: this will encourage the child who is already familiar with the Bible to dig deeper, as well as giving the child who is new to the Bible a place to record their thoughts.
One thing that this story has reminded me about that I already knew: this will help children value their experience – it’s exciting to realise that you already know about parts of the Bible or a little about who God is or how to live his way.
One question or interesting thing that has come from this part of the Bible: this does not have to be ‘solved’ or answered at this point. Both Bible Coach and child can take the question or thought away with them to think about, ponder, maybe research or pray about. You may choose to return to it another time or realise that another part of the Big Bible Challenge has explained what you wanted to know.
The questions are the same each time; they are designed to stimulate you to think about what you have just been doing and what God is saying to you. By doing this regularly, at the end of each 5-story challenge, you will be building up a record of your discoveries while, at the same, storing up and reinforcing your biblical memories.