ข่าวสารการอบรม

ด้วยคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ Big Bible Challenge ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ www.thaibigbiblechallenge.com ซึ่งเป็นสื่อรวีวารศึกษาที่จะพาเด็กๆ ไปผจญภัยผ่านเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ ภายในประกอบด้วย ภาพสี่สีสวยงาม เนื้อหาอธิบายพระคัมภีร์ คำถามชวนคิด เกร็ดความรู้และกิจกรรมเสริมจินตนาการ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี ใช้คู่กับผู้ปกครองเป็นคู่มืออ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว ใช้คู่กับครูรวีฯ เป็นบทเรียนรวีวารศึกษาหรือใช้คู่กับครูเป็นบทเรียนคริสเตียนศึกษาในโรงเรียน นอกจากนี้ หนังสือ Big Bible Challenge ยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกและได้รับรางวัลวรรณกรรมคริสเตียนสำหรับเด็กแห่งปี 2012 จาก Christian Resources Together

                เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คริสตธรรมสัมพันธ์ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ใช้หนังสือทุกท่านเข้าร่วม Big Bible Challenge Bible Coach Workshop อันเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปกครอง ครูรวีฯ ศิษยาภิบาลเด็ก อนุศาสกในโรงเรียนหรือพี่เลี้ยงที่ต้องการทำหน้าที่เป็น Bible Coach ในการใช้หนังสือเล่มนี้ โดยวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพันธกิจเด็กจาก Scripture Union Singapore ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 เวลา 9:00 – 17:00 น. ณ คริสตจักรสาธร การอบรมจะใช้ภาษาอังกฤษและมีแปลเป็นภาษาไทย

                พิเศษ! สำหรับผู้เป็นเจ้าของหนังสือ Big Bible Challenge สามารถเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอเพียงนำหนังสือมาแสดงที่จุดลงทะเบียน 1 เล่มต่อ 1 ท่าน สำหรับท่านที่ยังไม่มีหนังสือ สามารถซื้อได้ที่หน้างานในราคาลดพิเศษ 20% เหลือเพียง 400 บาท จากราคาปกติ 500 บาท และเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและอาหาร ขอความกรุณาแจ้งความจำนงเข้าร่วมการอบรมโดยกรอกข้อมูลในใบตอบรับและส่งกลับมาภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม ทางอีเมล์ ScriptureUnionThailand@gmail.com แฟกซ์ 0-2236-5598 หรือ โทร 0-2236-5598, 081-837-9985