เรื่องราวที่ 42 อภัยให้ข้าพระองค์ด้วย!

แซมกับคุณแม่ชื่อเวนดี้ อ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน

แซมอายุ 9 ขวบและชอบเล่นฟุตบอล

แซมและเวนดี้ใช้พระคัมภีร์คนละฉบับกับที่ใช้ในหนังสือ Big Bible Challenge แซมเลยมีคำถามเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์บางคำ นี่คือบทสนทนาของพวกเขา

แซม: "การละเมิด" แปลว่าอะไร?

เวนดี้: ก็เหมือนกับ "ความบาป" คือการทำสิ่งผิดต่อพระเจ้า

แซม: แล้ว "ความชั่ว" ล่ะ?

เวนดี้: ก็มีความหมายเหมือนความบาปด้วย

แซม: งั้นเขาก็พูดว่า "ขออภัยความบาปของพระองค์" ซ้ำไปซ้ำมา?

เวนดี้: ใช่แล้ว!

แซม: เข้าใจละ งั้นเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการขอให้พระเยซูทรงอภัยเราใช่ไหม?"

เวนดี้: ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงอภัยบาปของเขา ซึ่งตอนนั้นคือก่อนสมัยของพระเยซู แต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ให้อภัย ดาวิดรู้และขอให้พระเจ้าทรงอภัยเขาเพราะเขารู้ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ล้างบาปเขาได้ และดาวิดรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทำเพื่อเห็นแก่เราเท่านั้น แต่เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เมตตา พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าที่เมตตาอยู่ในปัจจุบัน พระองค์ทรงรอคอยให้เรากลับไปมีความสัมพันธ์กับพระองค์ เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ พระเจ้าทรงชำระด้วยมูลค่าสูงสุดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องแยกจากพระองค์อีก

 


 

 คุณจะตอบว่าอย่างไร?

 

แบ่งปันคำถามและคำตอบของคุณกับผู้อ่าน Big Bible Challenge คนอื่นๆ ได้ ที่นี่