เรื่องราวที่ 53 ข่าวดี!

เคซาร์และคุณพ่อคุณแม่ (ปีเตอร์และอลิสัน) อ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน

เคซาร์อายุ 7 ขวบ มีคำถามมากมายเกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะและทูตสวรรค์

เคซาร์อยากรู้ว่า "พระรัศมีคืออะไร?"

 


 

อลิสันและปีเตอร์อธิบายว่า พระรัศมีคือคำที่ใช้อธิบายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เมื่อพระรัศมีของพระเจ้าส่องล้อมรอบทูตสวรรค์ ก็แสดงว่าถ้อยคำของทูตสวรรค์เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าและยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

จากนั้นเคซาร์ถามว่า "รางหญ้าคืออะไร?"

อลิสันและปีเตอร์ตอบว่า รางหญ้าคือรางน้ำหรือภาชนะที่เอาไว้ใส่อาหารให้สัตว์ ในโรงนาที่พระเยซูประสูตินั้น ไม่มีเตียงหรือที่นอนให้พระกุมารนอนได้ พวกเขาจึงใช้รางหญ้าและผ้าห่มหลายๆ ผืนเพื่อให้พระกุมารเยซูอบอุ่ม

เคซาร์สงสัยว่า "ทำไมทูตสวรรค์ถึงปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะ?"

อลิสันและปีเตอร์บอกว่า ทูตสวรรค์เป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า และพวกเขามาเพื่อบอกข่าวดีแก่คนเลี้ยงแกะเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงเข้ามาในโลกเพราะโลกให้หันไปต่อต้านพระเจ้า

เคซาร์ไม่ค่อยเข้าใจคำบางคำในเรื่องและถามว่า "ใน​แถบ​นั้น​มี​พวก​คน​เลี้ยง​แกะ​อยู่​กลาง​ทุ่ง​" แปลว่าอะไร และ "เมืองของดาวิด" คืออะไร?

อลิสันและปีเตอร์ทำให้เข้าใจมากขึ้น "ในแถบนั้น" หมายถึงชนบทรอบเมืองเบธเลเฮม "เมืองของดาวิด" คือเบธเลเฮมและพระเยซูมาประสูติในเมืองนี้ เพราะมารีย์และโยเซฟต้องไปเบธเลเฮมเพื่อจ่ายภาษีให้กับโรม กษัตริย์ดาวิดทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยปกครองอิสราเอลและพระเจ้าตรัสเสมอว่า พระเยซูจะทรงมาบังเกิดในตระกูลของดาวิด

เคซาร์ถามว่า "สันติสุข" แปลว่าอะไร?

อลิสันและปีเตอร์ตอบว่า สันติสุขคือเวลาที่คนเราเป็นเพื่อนกันได้โดยไม่ทำให้เสียใจหรือเจ็บปวด

เคซาร์ถามว่า "รำพึง" หมายความว่าอะไร?

อลิสันและปีเตอร์บอกว่า รำพึงหมายถึงสำรวจความหมายของบางสิ่งบางอย่างด้วยวิธีที่คนอื่นไม่รู้หรือไม่เห็น บางครั้งบางเรื่องก็อาจถูกเขียนขึ้นโดยมีความหมายต่างกัน ขึ้นอยู่กับคนนั้นเข้าใจหรือตีความอย่างไร

 


 

คุณจะตอบว่าอย่างไร?

 

แบ่งปันคำถามและคำตอบของคุณกับผู้อ่าน Big Bible Challenge คนอื่นๆ ได้ ที่นี่