เรื่องราวที่ 57 จะอธิษฐานอย่างไร

ดีแลนและคุณแม่ชื่อนาโอมี อ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน

ดีแลนอายุ 7 ขวบ ชอบรถ ฟุตบอลและเลโก้

ดีแลนถามว่า "ทำไมเราต้องอธิษฐาน?"

 


 

นาโอมีตอบว่า ลูกคิดว่าทำไมเราต้องอธิษฐาน?

ดีแลนคิดว่า เพราะพระเจ้าจะได้ให้รางวัลเราและเราจะได้เป็นคริสเตียนหรือเปล่า?

นาโอมีอธิบายว่า พระเจ้าจะทรงให้รางวัลเราในสวรรค์ตามการใช้ชีวิตของเราในโลก แต่เราต้องจำไว้ว่า เราไม่มีทางมีชีวิตที่ดีพอจนสมควรได้อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้า แต่พระองค์ได้ช่วยเราแล้วเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราที่กางเขน ช่วยให้เราไม่ต้องโดนลงโทษจากสิ่งที่เราทำผิด แต่เมื่อเราอธิษฐาน นั่นก็คือวิธีการที่เราคุยกับพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและขอให้พระองค์ช่วยเราในเรื่องต่างๆ ในชีวิตของเราบนโลกนี้ และการได้รู้จักพระเจ้าดีขึ้นก็เป็นการช่วยเราและเราจะได้มีความสุขกับพระเจ้ามากขึ้นและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วย

 



คุณจะตอบว่าอย่างไร?

 

แบ่งปันคำถามและคำตอบของคุณกับผู้อ่าน Big Bible Challenge คนอื่นๆ ได้ ที่นี่