เรื่องราวที่ 71 วันแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เคเลบและคุณแม่ชื่อลอรี อ่านเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ด้วยกัน

เคเลบอายุ 10 ขวบ ชอบเล่นเกมและเทควันโด

เคเลบถามว่า "เปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นคืออะไร? ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม?"

 


 

ลอรีตอบว่า พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมในทุกคน และพระคัมภีร์บอกเราหลายครั้งว่าพระเจ้าทรงใช้ "ไฟ" ชำระความบาปต่างๆ ในชีวิตของเรา ดังนั้น พระเจ้าทรงส่งเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นมาให้พวกเขาทุกคนและเอาความบาปในจิตใจของพวกเขาออกไปเพื่อที่พวกเขาจะได้พูดถ้อยคำของพระเจ้าได้อย่างชัดเจน

 


 

คุณจะตอบว่าอย่างไร?

 

แบ่งปันคำถามและคำตอบของคุณกับผู้อ่าน Big Bible Challenge คนอื่นๆ ได้ ที่นี่