ความท้าทาย 20 อยู่กับพระเจ้าตลอดไป

ยอห์นอยู่ระหว่างการถูกเนรเทศไปที่เกาะปัทมอส ในขณะที่เขากำลังนมัสการพระเจ้า เขาได้รับการสำแดงครั้งใหม่ของพระเยซู ผู้ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในอดีต และพระองค์จะมาพิพากษาในอนาคต ยอห์นได้เสนอนิมิตใหม่ที่เป็นมุมมองของพระเจ้าที่มองคริสตจักร

 

แต่คริสตจักรก็เผชิญกับความเจ็บปวดและอุปสรรค พระธรรมวิวรณ์ได้บรรยายถึงคริสตจักรกำลังทุกข์ทรมานจากการถูกข่มแหง และ และหลายครั้งสิ่งนี้เป็นการเรียกร้องให้อดทน/ยืนหยัดอยู่ในความสว่างแห่งความหวังในอนาคต ข้อความทั้งเจ็ดที่มีไปถึงคริสตจักรต่างๆได้เปิดเผยการบรรยายถึงความห่วงใยของพระเยซูที่มีต่อคริสตจักรของพระองค์ พระองค์ให้ความมั่นใจว่าจะมีสิ่งดี และพระองค์ก็ท้าทายผู้คนในเวลาที่พวกเขาล้มลง ทั้งสองอย่างนี้เป็นหมายสำคัญ/สัญญาณที่พระองค์ปรารถนาจะเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จในศักยภาพของพวกเขา ในเวลานี้โลกอาจจะดูยุ่งเหยิง และประชากรของพระเจ้าก็เป็นส่วนเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ มันอาจจะปรากฏว่าแรงกดดันจากความชั่วร้ายนั้นกำลังชนะการต่อสู่ แต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีที่มันจะจบลงอย่างนั้น อนาคตถูกรักษาไว้ให้ปลอดภัยโดยการตายของพระเมษโปดก และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า พระวิญญาณของพระองค์ยังคงมีฤทธิ์อยู่เหนือโลกใบนี้

 

ยอห์นได้เห็นความงดงามสุดจะบรรยายของที่อยู่อาศัยชั่วนิรันดร์ของเรา ประตูทำด้วยไข่มุก ถนนทำด้วยทองคำ มีแม่น้ำแห่งชีวิต แสงสว่างทั้งหมดก็มาจากพระสิริของพระเจ้า (วิวรณ์ 221:23) ทุกสิ่งนั้นจะเป็นของใหม่ และพระเจ้าจะสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์ตลอดไป

 

พระธรรมวิวรณ์ไม่ใช่หนังสือที่ง่ายในการตีความ และคริสเตียนมักจะไม่เห็นด้วยกับรายละเอียด ถ้าเราจำลักษณะของงานเขียนแบบวิวรณ์/แบบเปิดเผยการสำแดงได้ ลองใช้จินตนาการของเรา และมุ่งสนใจมุมมองที่กว้างขึ้น/กวาดสายตามองให้กว้างขึ้น เราก็จะได้รับรู้อะไรมากมาย

 

พระเจ้านำแผนการของพระองค์สำหรับการไถ่ และการฟื้นฟูโลกนี้ไปให้สำเร็จ ในตอนจบของพระธรรมวิวรณ์ เราก็วนกลับมาจนครบวงรอบ การทรงสร้างของพระเจ้าได้กลับมาในที่ที่พระองค์ตั้งใจไว้/กำหนดไว้ นั่นคือบ้านแห่งสันติสุขและความชอบธรรม อาศัยอยู่โดยมนุษย์ที่ได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าตลอดไป ความหวังในอนาคตได้ถูกสัญญาจากครั้งที่เคยล้มลงนั้น ได้ดำเนินมาถึงการเติมเต็มให้สำเร็จในขั้นสุดท้าย 


เชื่อมโยง: เรื่องราวทั้งห้าในความท้าทายนี้

ข้อความเหล่านี้มาจากพระธรรมวิวรณ์ทั้งหมด ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มท้ายสุด และน่าพิศวงที่สุดของพระคัมภีร์ เนื้อหาภายในพระธรรมเต็มไปด้วยการสื่อภาษาด้วยภาพ (บางภาพก็ยากที่จะเข้าใจ) และกล่าวถึงความตาย และการทำลายล้าง แต่ในบทอ่านทั้ง 5 ตอนนี้ เรามุ่งสนใจไปที่พระเยซูผู้เป็นกษัตริย์และผู้ชนะสูงสุด และปรารถนาให้เราเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์


การอ่านเนื้อหาเรียงตามบทจะดีที่สุด

 


 • 96 A voice and a vision.jpg
  วิวรณ์ 1:17-18 อย่า​กลัว​เลย เรา​เป็น​เบื้อง​ต้น​และ​เป็น​เบื้อง​ปลาย เป็น​ผู้​ที่​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่ เรา​ได้​ตาย​แล้ว แต่​นี่​แน่ะ เรา​ยัง​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์ และ​เร...

 • 97 Dear Church Love from Jesus.jpg
  วิวรณ์ 3:20 นี่​แน่ะ เรา​ยืน​เคาะ​อยู่​ที่​ประตู ถ้า​ใคร​ได้​ยิน​เสียง​ของ​เรา​และ​เปิด​ประตู เรา​จะ​เข้า​ไป​หา​เขา​และ​จะ​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ร่วม​กับ​เขา และ​เขา​จะ​รับ​ประ​ทาน​อา...

 • 98 illu Seite 122.jpg
  วิวรณ์ 7:10 พวกเขาร้องเสียงดังว่า “ความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง และขึ้นอยู่กับพระเมษโปดก”

 • 99 Hip hip hurray.jpg
  วิวรณ์ 19:6ข ฮา​เล​ลู​ยา เพราะ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ครอบ​ครอง​อยู่ คือ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุภาพ​สูง​สุด

 • 100 The new beginning.jpg
  วิวรณ์ 21:6 สำ​เร็จ​แล้ว เรา​เป็น​อัล​ฟา​และ​โอ​เม​กา เป็น​ปฐม​และ​อวสาน ใคร​ที่​กระ​หาย เรา​จะ​ให้​เขา​ดื่ม​จาก​บ่อ​น้ำพุ​แห่ง​ชีวิต​โดย​ไม่​ต้อง​เสีย​อะไร​เลย

 

ใคร่ครวญ: ความท้าทายนี้มีความหมายอย่างไรในปัจจุบัน

นี่เป็นการจบท้ายที่ยิ่งใหญ่ของ Big Bible Challenge และก็ยังเป็นการจบที่อลังการของพระคัมภีร์ด้วย แต่อย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนาร์เนียสรุปว่า ความจริงแล้ว “...มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องจริง ชีวิตของพวกเขาทั้งหมดบนโลกนี้ และทุกการผจญภัย...เป็นเพียงแค่หน้าปก และปกรอง และบัดนี้ ท้ายสุด พวกเขากำลังเริ่มบทที่ 1 ของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครบนโลกนี้จะได้อ่าน ซึ่งจะดำเนินไปชั่วนิรันดร์กาล ซึ่งทุกๆ บทจะดีกว่าบทก่อนหน้านี้’ (The Last Battle, CS Lewis, 1956)

 

พยายามที่ยึดความตื่นเต้นนั้นไว้ ถูกเตรียมตัวสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับ ใครที่อยู่ในอาณาจักรใหม่นี้ และพวกเขาจะไปที่นั่นได้อย่างไร

 

ผู้คนที่พระธรรมเล่มนี้เขียนถึงโดยดั้งเดิมนั้นกำลังเดินผ่านช่วงเวลาที่ถูกกดขี่ข่มเหง พวกเขาได้รับการหนุนใจให้ “อดทน” แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากและการทดลอง ยอห์น (ผู้เขียน) กำลังช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่า มันมีค่ามากที่จะยึดความเชื่อไว้ให้มั่น เพราะว่าบำเหน็จนั้นกำลังจะมาถึง เด็กๆ และคนหนุ่มๆ มักจะเดินผ่านช่วงเวลาแห่งการทดลองเพื่อทำตัวให้เข้ากับโลกที่อยู่รอบๆตัวเขา พวกเขาจึงต้องการการหนุนใจที่จะให้พวกเขายึดมั่นในพระเยซูคริสต์อย่างมั่นใจ/หนักแน่น การเป็นคนที่มั่นใจ/คิดบวก เกี่ยวกับชีวิตที่จะมาถึง และการได้ยินเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่พระเจ้าได้เตรียม/สงวนไว้สำหรับพวกเขา จะช่วยให้พวกเขาเข้มแข้งมากขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

 

ไขข้อข้องใจ: คำถามที่เด็กๆ อาจถามเกี่ยวกับความท้าทายนี้

 ผม/หนู จะไปสวรรค์ได้ไหมครับ/คะ?

ถ้าเด็กๆ ของคุณกลัวและไม่มั่นใจเกี่ยวกับว่าพวกเขาจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ ให้ย้ำให้พวกเขามั่นใจว่า ถ้าพวกเขารักและติดตามพระเยซู พวกเขาก็จะได้ไปที่นั่น พระเยซูได้จัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าพวกเขายังไม่ตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู ให้อ่านวิวรณ์ 3:20 ด้วยกัน แล้วให้เด็กของคุณหลับตา และจินตนาการว่าพระเยซูกำลังยืนอยู่ที่ประตูหน้าห้องใดก็ตามที่เขากำลังอยู่ เมื่อคุณอ่านพระธรรมข้อนี้อีกครั้ง ให้เด็กของคุณจินตนาการว่าพวกเจาเองกำลังเปิดประตู และเชิญให้พระเยซูเข้ามาในห้องที่พวกเขาอยู่ และจินตนาการว่าพระองค์กำลังเข้ามาและนั่งลงข้างพวกเขา

 

 ที่สวรรค์นั้นจะมีการยืนขึ้นร้องเพลงด้วยหรือไม่? (หนู/ผม ไม่ค่อยชอบการร้องเพลงสักเท่าไหร่)

พระเจ้าจะไม่จัดเตรียมสถานที่ให้กับเราที่เป็นที่ที่เราไม่ชอบ (ใน ยอห์น 14:2 พระเยซูตรัสว่า “ด้วยพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มี เราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน”) ในสวรรค์เราจะร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้า เราจะไม่สามารถช่วยสิ่งนั้นได้ เพราะเราจะค้นพบหลายๆสิ่งที่อัศจรรย์มากๆเกี่ยวกับพระองค์ แต่เราจะชื่นชมยินดีในการทำสิ่งนั้น แต่พระเจ้าจะไม่เตรียมต้นไม้ แม่น้ำ และตึกที่สวยงาม (วิวรณ์ 21:9-22:5) ไว้เลยโดยที่ไม่้ต้องการ ให้เราชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านั้นด้วย ดังนั้น ที่นั่นจึงถูกกำหนดให้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ ที่น่ารัก และน่าตื่นเต้นที่จะทำในสวรรค์

 


คุย: กับพระเจ้า

พูดคุยกันเกี่ยวกับ ถ้อยคำที่เป็นภาพสัญลักษณ์บางอย่างในพระธรรมวิวรณ์ที่บรรยายว่าสวรรค์เป็นอย่างไร เราจะเห็นพระเยซูมาในพระสิริของพระองค์ (อธิบายว่า บุตรมนุษย์ พระเมษโปดกของพระเจ้า อัลฟ่าและโอเมก้า เบื้องต้นและเบื้องปลาย สิ่งเหล่านี้เป็นพระนามของพระเยซู) สวรรค์นั้นจะไม่มีวันสิ้นสุด ที่นั่นจะไม่มีความโศกเศร้า ความทุกข์ทรมาน หรือความตาย เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกับคนเป็นนับล้านจากทั่วโลก สำหรับเด็กๆ นั้น เรื่องของความตายอาจจะดูไกลตัวพวกเขาไปหน่อย แต่หลายคน/ส่วนใหญ่ก็คงมีประสบการณ์ที่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาตายไป รวมถึงญาติๆ หรือเพื่อนของพวกเขา ให้ระมัดระวังในจุดนี้ด้วย และจะต้องไม่เป็นเหตุให้พวกเขาต้องโศกเศร้า หรือกลัว ให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่า เราไม่จำเป็นต้องกลัวความตายเพราะเราจะอยู่กับพระเยซูในสวรรค์ตลอดไป อ่านดังๆ ในถ้อยคำที่ใช้นมัสการพระเจ้าในสวรรค์ เช่นในวิวรณ์ 7:10,12 เหมือนดังเป็นผู้อธิษฐาน