เรื่องราวที่ 51 เป็นมนุษย์เหมือนเรา

ยอห์น 1:14
พระ​วาทะ​ทรง​เกิด​เป็น​มนุษย์​
และ​ทรง​อยู่​ท่าม​กลาง​เรา
เรา​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ คือ
พระ​สิริ​ที่​สม​กับ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระบิดา
บริ​บูรณ์​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ความ​จริง

คุณแสดงให้คนอื่นรู้อย่างไรว่าคุณรักพวกเขา?

ลองคิดมา 5 วิธีที่ต่างกัน วิธีไหนที่คุณชอบที่สุด?

คนอื่นแสดงออกว่าพวกเขารักคุณอย่างไร?

ลองคิดมา 5 วิธีที่ต่างกัน วิธีไหนที่คุณชอบที่สุด?

พระเจ้าแสดงความรักของพระองค์อย่างไร?

ลองคิดถึงวิธีที่แสนอัศจรรย์นั้น

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

ตั้งแต่ที่อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดน (ความท้าทาย 1) พระเจ้าก็ได้ทรงเริ่มแผนการของพระองค์ที่จะพามนุษยชาติกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ ในหนังสือหมวดผู้เผยพระวจนะ มีคำพยากรณ์ถึงการมาของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่. และในพระกิตติคุณ เราก็ได้พบพระองค์ พระเยซู ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเมสิยาห์ที่คนทั้งหลายรอคอยมานาน ผู้นำความรักของพระเจ้า และข่าวประเสริฐมาสู่ทุกคน ไม่ใช่เพียงแต่ชาวยิว ส่วนยอห์นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ ได้เรียกพระเยซูว่าเป็น ‘พระวาทะ’ – พระเจ้ากำลังพูดคุยกับพวกเรา ผ่านทางพระเยซู

ยอห์น 1:1-14

เป็นมนุษย์เหมือนเรา

 

แล้วมีอะไรต่อ...

‘ใครคือพระเยซู?’ ยอห์นได้เฉลยคำถามนี้ในตอนต้นของพระกิตติคุณ และต่อด้วยการเล่าชีวประวัติของพระเยซู ยอห์นได้อธิบายว่าพระเยซูคือใคร โดยเล่าว่าพระองค์ได้กระทำ และพูดอะไรบ้าง เมื่อพระองค์อยู่กับผู้คน ยอห์นเขียนเกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และยอห์นได้บันทึกบทสนทนาที่ยาวๆในขณะที่พระเยซูทรงสอนสิ่งสำคัญมากมายว่าพระองค์คือใคร และพระเจ้าทรงส่งพระองค์ลงมาทำอะไร

ใน​ปฐม​กาล​พระ​วาทะ​ทรง​ดำรง​อยู่ และ​พระ​วาทะ​ทรง​อยู่​กับ​พระ​เจ้า และ​พระ​วาทะ​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า ใน​ปฐม​กาล​พระ​องค์​ทรง​อยู่​กับ​พระ​เจ้า พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​สรรพ​สิ่ง​ขึ้น​มา​โดย​พระ​วาทะ ใน​บรร​ดา​สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​นั้น ไม่​มี​สัก​สิ่ง​เดียว​ที่​เป็น​อยู่​นอก​เหนือ​พระ​วาทะ พระ​องค์​ทรง​เป็น​แหล่ง​ชีวิต และ​ชีวิต​นั้น​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​มนุษย์ ความ​สว่าง​ส่อง​เข้า​มา​ใน​ความ​มืด และ​ความ​มืด​ไม่​อาจ​เอา​ชนะ​ความ​สว่าง​ได้

 

มี​ชาย​คน​หนึ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้​มา​ชื่อ​ยอห์น ท่าน​มา​ใน​ฐานะ​สักขี​พยาน​เพื่อ​เป็น​พยาน​ให้​แก่​ความ​สว่าง​นั้น เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​จะ​ได้​เชื่อ​เพราะ​ท่าน ท่าน​ไม่​ใช่​ความ​สว่าง​นั้น แต่​ท่าน​มา​เพื่อ​เป็น​พยาน​ให้​แก่​ความ​สว่าง​นั้น

 

ความ​สว่าง​แท้​ที่​ทำ​ให้​มนุษย์​ทุก​คน​เห็น​ความ​จริง​ได้​นั้น​กำ​ลัง​เข้า​มา​ใน​โลก พระ​องค์​ทรง​อยู่​ใน​โลก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​ขึ้น​มา​ทาง​พระ​องค์ แต่​โลก​ไม่​รู้จัก​พระ​องค์

 

พระ​องค์​เสด็จ​มา​ยัง​บ้าน​เมือง​ของ​พระ​องค์ แต่​ชาว​บ้าน​ชาว​เมือง​ของ​พระ​องค์​ไม่​ต้อน​รับ​พระ​องค์ แต่​ทุก​คน​ที่​ยอม​รับ​พระ​องค์ คือ​คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​นั้น พระ​องค์​ก็​จะ​ประ​ทาน​สิทธิ​ให้เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​ใน​ฐานะ​นั้น​พวก​เขา​ไม่​ได้​เกิด​จาก​เลือด​เนื้อ​หรือ​กาม หรือ​ความ​ประ​สงค์​ของ​มนุษย์ แต่​เกิด​จาก​พระ​เจ้า

 

พระ​วาทะ​ทรง​เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม​กลาง​เรา เรา​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ คือ พระ​สิริ​ที่​สม​กับ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระบิดา บริ​บูรณ์​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ความ​จริง

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • พระเยซูทรงเป็นพระวาทะและ "ความสว่างแท้" ชื่อเรียกเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจพระลักษณะของพระองค์อย่างไร?

 • ถ้าพระเยซูทรงเป็นข่าวดี ทำไมคนจึงปฏิเสธพระองค์? คุณคิดว่าคนในปัจจุบันปฏิเสธพระองค์อย่างไร?

 • คุณเคยคิดไหมว่ามีเรื่องไม่จริงและเรื่องโหดร้ายอยู่รอบตัวเรามากมาย? คุณคิดว่าผู้ติดตามพระเยซูในปัจจุบันจะนำความจริงและความเมตตาไปสู่ผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

พระเยซูคือใคร? มีชื่อ ฉายา และ รูปภาพของพระเยซูมากมาย ถูกบันทึกไว้ในการท้าทายที่ 11 เริ่มต้นด้วย “พระวาทะ” และ “ความสว่าง” ต่อจากนั้นนส่วนอื่นๆของการท้าทาย พระองค์ถูกเรียกว่า พระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด อิมมานูเอล กษัตริย์ กษัตริย์ของชาวยิว พระบุตรของพระเจ้า รวมชื่อทั้งหมด พวกเขากล่าวว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า (พระบิดาผู้สร้างโลก) พระเยซูทรงเป็น ”ผู้ถูกเจิม” ผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ นอกจากนั้น พระเยซูสืบเชื้อสายจากผู้มีชื่อเสียงและมีเกียรติที่สุด คือ กษัตริย์ของอิสราเอล และพระเยซูเป็นผู้สร้างอาณาจักรแห่งสันติสุขและยุติธรรมของพระเจ้า

นักเขียน ยอห์นเป็นสหายที่สนิท 1 ใน 12 คนของพระเยซู และเป็นสาวกของพระองค์ พระวจนะ หรือ ‘พระกิตติคุณยอห์น’ มีเรื่องราวมากมายที่ไม่ได้ถูกบันทึกในเล่มอื่นๆ

วันที่เขียน เรื่องราวของพระเยซูถูกเล่าครั้งแรกแบบปากต่อปาก พระธรรมมาระโก น่าจะเป็นเล่มแรก ที่ถูกเขียนขึ้นในช่วง คศ.60 พระกิตติคุณอีกสามเล่ม ถูกเขียนเมื่อ 20-30 ปีหลังจากนั้น

 

ลองทำดูสิ

 
 

ขอความร่วมมือจากโค้ชพระคัมภีร์หรือเพื่อน ให้ช่วยอ่านข้อพระคัมภีร์ให้คุณฟัง ส่วนคุณก็นับคำว่า ‘ความสว่าง’ ว่ามีกี่คำ

ทำเชิงตะเกียงเพื่อเตือนใจคุณว่า พระเยซูทรงเป็น “ความสว่างแท้”

ใช้แก้วน้ำหรือเหยือกไม่มีลาย (สูงประมาณ 8 ซม.) สีทาแก้วและแปรงเล็กๆ เทียนถ้วยหรือเทียนทีไลท์ ไม้ขีดไฟและเทียนไขขนาดเล็กเพื่อจุดเทียน

1. ตกแต่งแก้วหรือเหยือก ด้วยการเพ้นท์ สามารถวาดเป็นภาพ และเขียนข้อพระคัมภีร์ลงไปได้

2. เมื่อสีแห้งแล้ว ให้วางเทียนไว้ในเหยือกแล้วจุดไฟโดยใช้เทียนไขขนาดเล็ก เพื่อความปลอดภัย

3. วางเหยือกไว้บนที่ที่กันไฟได้ และจะไม่ทำให้มันตก

4. สังเกตแสงเทียนที่ส่องผ่านแก้วที่เพ้นท์ไว้นั้น และจำไว้ว่า ใครคือความสว่างของโลก พระเยซูทรงมาเป็นแสงสว่างให้แก่ความมืด พระองค์มาเพื่อแสดงให้ทุกคนดูว่า ควรดำเนินชีวิตอย่างไร ถ้าพวกเราติดตามพระเยซู พระองค์ทรงแสดงถึงหนทางที่ถูกต้องที่เราควรเดิน พระองค์เป็นเหมือนความสว่างของพวกเรา

คุณสามารถประดิษฐ์ที่รองเทียนให้เป็นของขวัญสำหรับครอบครัว หรือเพื่อนๆ เพื่อบอกเรื่องราวความสว่างของพระเยซู

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

“พระเจ้า พระวจนะเหล่านี้มาจากพระคัมภีร์ เป็นพระวจนะที่มาจากพระองค์ และข้าพระองค์อยากได้ยินสิ่งที่พระองค์อยากจะบอก ขอพระองค์ช่วยให้ข้าพระองค์ ฟัง วางใจ และเชื่อฟังพระองค์”