เรื่องราวที่ 58 เรื่องเล่าโดยพระเยซู

มัทธิว 13:9
ใครมีหูจงฟังเถิด

ในปี 2010 ในวิสคอนซินมีการจดบันทึก ฟักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 1810.5 ปอนด์ หรือ 821.228 กิโลกรัม และเมล็ดฟักทอง มีขนาดเท่ากับข้อนิ้วหนึ่งข้อ ลองค้นหาดูว่า สถิตินี้ถูกทำลายหรือยังในเวลานี้

คุณเคยลองปลูกพืชไหม? มันออกมาเป็นอย่างไร มีอะไรงอกขึ้นไหม พืชที่คุณปลูก โตมากที่สุดขนาดไหน มันใหญ่กว่าเมล็ดที่คุณปลูกหรือเปล่า

มีอะไรอีกบ้างที่เริ่มจากขนาดเล็กๆ และค่อยๆ เติบโตจนมันขยายใหญ่กว่าเดิมมาก คุณสามารถทำการทดลองและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือไม่

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องที่อธิบายให้ฟังด้วยคำพูดได้ยากมาก ดังนั้นพระเยซูจึงใช้คำอุปมาเพื่อเปรียบเทียบและอธิบายถึงอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าเติบโตและขยายไปทั่ว การได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนี้เป็นเรื่องที่ล้ำค่าที่สุด

มัทธิว 13:31-33,40-46

เรื่องเล่าโดยพระเยซู

 

แล้วมีอะไรต่อ...

ในคำอุปมาของพระเยซู พระองค์อธิบายถึง แหจับปลา ปลาที่ดีจะถูกจับโดยชาวประมง ส่วนปลาที่ไม่ดี จะถูกโยนทิ้ง จากเรื่องนี้ พระเยซูบอกว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้า

พระ​องค์​ยัง​ตรัส​อุป​มา​อีก​เรื่อง​หนึ่ง​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​ฟังว่า “แผ่น​ดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​เมล็ด​มัส​ตาร์ด​เมล็ด​หนึ่ง ซึ่ง​คน​หนึ่ง​เอา​ไป​เพาะ​ลง​ใน​ไร่​ของ​ตน เมล็ด​นั้น​เล็ก​กว่า​เมล็ด​ทั้ง​ปวง แต่​เมื่อ​งอก​ขึ้น​แล้ว​ก็​ใหญ่​กว่า​ผัก​อื่น และ​เติบ​โต​เป็น​ต้น​ไม้​จน​นก​ใน​อา​กาศ​มา​ทำ​รัง​อา​ศัย​อยู่​ตาม​กิ่ง​ก้าน​ของ​ต้น​นั้น​ได้”

 

พระ​องค์​ยัง​ตรัส​อุป​มา​ให้​พวก​เขา​ฟัง​อีก​เรื่อง​หนึ่ง​ว่า “แผ่น​ดิน​สวรรค์​เป็น​เหมือน​เชื้อ​ซึ่ง​ผู้​หญิง​คน​หนึ่ง​เอา​มา​เจือ​ลง​ใน​แป้ง​สาม​ถัง​จน​แป้ง​นั้น​ฟู​ขึ้น​ทั้ง​หมด”

 

​เขา​เก็บ​ข้าว​ละมาน​เผา​ไฟ​เสีย​อย่าง​ไร เมื่อ​เวลา​สิ้น​ยุค​ก็​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น บุตร​มนุษย์​จะ​ใช้​บรร​ดา​ทูต​สวรรค์​ของ​ท่าน​ออก​ไป​เก็บ​กวาด​ทุก​สิ่ง​ที่​ทำ​ให้​หลง​ผิด และ​พวก​ผู้​ที่​ทำ​ชั่ว​ไปจาก​แผ่น​ดิน​ของ​ท่าน และ​จะ​ทิ้ง​ลง​ใน​เตา​ไฟ​ที่​ลุก​โพลง ที่​นั่น​จะ​มี​การ​ร้อง​ไห้​ขบ​เขี้ยว​เคี้ยว​ฟัน เวลา​นั้น​บรร​ดา​คน​ชอบ​ธรรม​จะ​ส่อง​แสง​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​พระ​บิดา​ของ​พวก​เขา​ดุจ​ดวง​อา​ทิตย์ ใคร​มี​หู​จง​ฟัง​เถิด 

 

“แผ่น​ดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​ขุม​ทรัพย์​ที่​ซ่อน​ไว้​ใน​ทุ่ง​นา เมื่อ​มี​ผู้​พบ​แล้ว​ก็​กลับ​ซ่อน​เสีย​อีก และ​เพราะ​ความ​ยินดี​จึง​ไป​ขาย​ทุก​สิ่ง​ที่​เขา​มี​อยู่​แล้ว​ไป​ซื้อ​นา​นั้น

 

“อีก​ประ​การ​หนึ่ง แผ่น​ดิน​สวรรค์​เปรียบ​เหมือน​พ่อ​ค้า​ที่​ไป​หา​ไข่​มุก​อย่าง​ดี และ​เมื่อ​พบ​ไข่​มุก​เม็ด​หนึ่ง​มี​ค่า​มาก ก็​ไป​ขาย​ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​เขา​มีอยู่ ไป​ซื้อ​ไข่​มุก​นั้น  

  

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ลองคิดถึงต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ และแป้งขนมที่ฟูขึ้นเมื่อใส่ยีสต์เข้าไป แผ่นดินของพระเจ้าจะแผ่ขยายในชีวิตของเราและในละแวกบ้านของเราได้อย่างไร?

 • ในท้ายที่สุด มารและพวกที่เลือกมารแทนที่จะเลือกพระเยซูก็จะถูกกำจัดออกไปตลอดกาล แล้วจะมีอะไรเหลืออยู่?

 • อะไรมีค่ามากที่สุดสำหรับคุณ? แผ่นดินสวรรค์จะมีค่ามากยิ่งกว่าสิ่งนั้นได้อย่างไร?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

เมล็ดมัสตาร์ด มัสตาร์ดสีดำถูกปลูกเพื่อแต่งกลิ่นอาหารและใช้เป็นน้ำมัน แม้เมล็ดจะเล็ก แต่สามารถเติบโตเป็นต้นสูงกว่าห้าเมตร

ยีสต์ จะถูกนำไปผสมด้วยแป้ง และน้ำหรือน้ำมัน เพื่อทำเป็นขนมปัง. แป้งขนมปังจะถูกนำไปผสมและวางไว้ในที่อุ่นๆ ยีสต์เข้ากันได้ดีกับน้ำและแป้ง ยีสต์จะช่วยให้แป้งขนมปังขยายตัวหรือ “ฟูขึ้น”

เติบโตในอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูบอกเรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับการเติบโตของต้นไม้ เริ่มจากเมล็ดเล็กๆ และแป้งขนมปัง “ฟูขึ้น” เหมือนคำอุปมาว่า อาณาจักรของพระเจ้าเติบโตจากเล็กๆจนยิ่งใหญ่ พูดคุยกับพี่เลี้ยง และค้นหาว่า ด้านไหนในชีวิต ที่พระเจ้าเรียกจากคุณเป็นพิเศษ และชีวิตคนอื่นที่รู้จัก

เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้ามั่นคงนิรันดร์ ไม่สูญหาย ไม่สามารถถูกขโมยหรือพังทลาย เป็นสิ่งแท้จริง แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน พระเยซูประกาศถึงอาณาจักรนี้ และมันจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ไหน แต่อาณาจักรของพระเจ้าก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ และสิ่งชั่วร้ายจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งดี พวกเราทั้งหลาย สามารถมีส่วนในอาณาจักรนี้ ดังนั้นเราจึงเลือกจะทำดีแทนความชั่ว

 

ลองทำดูสิ

 
 

ลองดูว่าคำอุปมาของพระเยซูได้ผลไหม ในการอธิบายถึงการเติบโต เริ่มจากสิ่งเล็กๆ และเติบโตเป็นสิ่งใหญ่ หาสูตรการทำขนมปังและลองทำตาม ตรวจดูให้แน่ใจว่าสูตรที่คุณหา ใช้ยีสต์เป็นส่วนประกอบ หรือในการณีที่คุณใช้ส่วนผสมสำเร็จรูปให้ตรวจดูส่วนผสมว่ามียีสต์อยู่หรือไม่ สังเกตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับแป้งขนมปังและพยายามทดลองว่ามันจะใหญ่ได้มากที่สุดขนาดไหน

ในการทดลองเดียวกันนี้ คุณสามารถลองทำขนมปังชนิดอื่นโดยไม่ใส่ยีสต์ และลองเปรียบเทียบผลลัพท์ของขนมปังทั้งสองชนิด

(ถ้าคุณแพ้อาหารบางชนิด ตรวจให้แน่ใจว่า ส่วนประกอบในขนมปังนั้นๆ ปลอดภัยสำหรับคุณ)

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

ถามพระเจ้าว่า คุณจะมีบทบาทอะไรได้บ้างในอาณาจักรของพระองค์