เรื่องราวที่ 62 พระเยซูเดินบนทะเล

พวกที่อยู่ในเรือ จึงมากราบนมัส‌การพระ‍องค์ ทูลว่า
“พระ‍องค์เป็นพระ‍บุตรของพระ‍เจ้าจริงแล้ว”  
มัทธิว 14:33

คุณเคยได้ยินกีฬา ดำน้ำในโคลน ปากัวร์ ล่องแก่ง หรือการแข่งวิ่งทรหด หรือไม่? กีฬาท้าทายที่สุดที่คุณเคยได้ยินคืออะไร?

ถ้าคุณจะลองเล่นกีฬาท้าทาย คุณจะเลือกเล่นอะไร? เพราะอะไร? และคิดว่ามันจะเป็นอย่างไร?

คุณเคยปีนเขา ว่ายน้ำ โรยตัวหน้าผา โต้คลื่น เล่นโรลเลอร์สเก็ต เล่นสเก็ตบอร์ด ขี่จักรยานข้ามประเทศ โหนสลิง ไต่เชือกผจญภัย หรือทำอะไรทำนองนี้ไหม? ใครอยู่ด้วยกับคุณ? เขาได้ช่วยอะไรคุณบ้าง?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

พระกิตติคุณ 4 เล่ม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น เล่าเรื่องราวชีวิตของพระเยซู และสิ่งที่พระองค์ทรงสอนและทำ พระเยซูทรงเป็นผู้นำและเป็นอาจารย์ ทรงบอกทุกคนเรื่องพระเจ้าและวิธีการดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ แต่พระเยซูไม่ใช่คนธรรมดา พระองค์สามารถทำการอัศจรรย์ ดังเช่น...

มัทธิว 14:22-33

พระเยซูเดินบนทะเล

 

แล้วมีอะไรต่อ...

เย็นวันนั้นผ่านไปโดยไม่มีอะไรตื่นเต้นอีก เรือถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ เมื่อขึ้นฝั่ง พระเยซูก็ทรงรักษาคนป่วยและสอนเรื่องพระเจ้า แต่สหายของพระเยซูรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้เห็นพระเจ้าทรงทำงานในวิถีใหม่ที่น่าตื่นตกใจ พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์!

แล้วพระ‍องค์ตรัสสั่งให้บรร‌ดาสาวกลงเรือทัน‍ที และข้ามฟากไปก่อน ในขณะ‍ที่พระ‍องค์ทรงรอส่งฝูง‍ชนกลับ‍บ้าน และเมื่อทรงให้ฝูง‍ชนไปหมดแล้ว พระ‍องค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำ‌พังเพื่ออธิษ‌ฐาน เวลาก็ดึกมาก พระ‍องค์ยังประ‌ทับที่นั่นแต่ลำ‌พัง

ในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้ว และถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่ เมื่อเวลาใกล้รุ่ง‍เช้า พระ‍องค์ทรงดำ‌เนินบนทะเลไปยังพวกสาวก เมื่อสาวกเห็นพระ‍องค์ทรงดำ‌เนินมาบนทะเล เขา‍ทั้ง‍หลายก็แตก‍ตื่นพูดกันว่าต้องเป็นผี และร้องด้วยความกลัว

พระ‍เยซูตรัสกับพวก‍เขาทัน‍ทีว่า “ทำใจดีดีเถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย” เป‌โตรจึงทูลตอบพระ‍องค์ว่า “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ถ้าเป็นพระ‍องค์แน่แล้ว ขอตรัสให้ข้า‍พระ‍องค์เดินบนน้ำไปหาพระ‍องค์”

พระ‍องค์ตรัสว่า “มา‍เถิด” เป‌โตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระ‍เยซู แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว และเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่า “องค์‍ พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ช่วยข้า‍พระ‍องค์ด้วย” พระ‍เยซูจึงเอื้อมพระ‍หัตถ์จับเขาไว้ทัน‍ที แล้วตรัสว่า “ช่างมีความเชื่อน้อย ท่านสงสัยทำไม?”

เมื่อพระ‍องค์กับเป‌โตรขึ้นเรือแล้ว ลมก็สงบลง พวกที่อยู่ในเรือจึงมากราบนมัส‌การพระ‍องค์ ทูลว่า “พระ‍องค์เป็นพระ‍บุตรของพระ‍เจ้าจริงแล้ว”

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • สหายของพระเยซูรอบรู้ในเรื่องการเดินเรือและการหาปลา แต่ไม่ค่อยรู้ว่าพระเยซูทรงสามารถทำอะไรได้บ้าง พวกเขาได้เรียนรู้อะไรในเรื่องนี้?

 • คุณเห็นภาพตัวเองอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้? เป็นเปโตร? เดินอยู่หรือกำลังจมน้ำ? เป็นหนึ่งในสาวกบนเรือที่กำลังมองดูเปโตรและพระเยซู? คุณคิดอะไรอยู่?

 • คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่เกี่ยวกับพระเยซูจากเรื่องนี้? พระเยซูทรงขอให้คุณทำอะไร?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

การอัศจรรย์ บางครั้งพระเจ้าก็ทรงทำสิ่งพิเศษที่เราไม่เข้าใจและดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการอัศจรรย์ พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์มากมาย ถึงแม้พระกิตติคุณ 4 เล่มอาจไม่ได้บันทึกไว้ทั้งหมด มีเรื่องที่พระเยซูทรงรักษาคน 15 เรื่อง ขับผีออก 6 เรื่อง ทำให้คนฟื้นจากความตาย 3 เรื่อง และเรื่องราวอัศจรรย์อื่นๆ อีก 8 เรื่อง เช่น การเดินบนทะเล และการเลี้ยงอาหารคนหลายพันคน

พระบุตรของพระเจ้า เป็นคำหนึ่งที่ใช้พูดถึงพระเยซูในพระคัมภีร์ พระเยซูตรัสถึงพระเจ้าว่าทรงเป็นพระบิดาของพระองค์ราว 150 ครั้ง! ลองค้นกับโค้ชพระคัมภีร์ของคุณดูว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง

 

ลองทำดูสิ

 
 

ลองวางแผนจัดรายการทอล์คโชว์ สัมภาษณ์ทางวิทยุ หรือเขียนบทความหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคนที่เชื่อพระเยซูเหมือน
เปโตร คุณอาจสัมภาษณ์เปโตร หรือใครสักคนในพระคัมภีร์ หรือคนดังหรือคนที่คุณรู้จักก็ได้

รวมตัวกับเพื่อนอีก 2-3 คน แล้วแสดงละครการสัมภาษณ์นี้ และอาจถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วย!

ไปที่ www.thaibigbiblechallenge.com เพื่อดูว่านักผจญภัยตัวจริงตอบคำถามที่ว่า "ความเชื่อคริสเตียนสำคัญกับคุณอย่างไร?" ว่าอย่างไร

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

เปโตรกล้าและวางใจในพระเยซูมากพอที่จะปีนออกมาจากเรือและเดินไปหาพระองค์

คุยกับพระเจ้าเรื่องก้าวใหม่แห่งความเชื่อเพื่อติดสนิทกับพระองค์

เมื่อเปโตรหยุดนึกถึงพระเยซู ความเชื่อและความมั่นใจก็สั่นคลอน และตัวเขาเองก็โคลงเคลงด้วย!

คุยกับพระเจ้าถึงสิ่งที่ทำให้ความเชื่อและความมั่นใจของคุณสั่นคลอน