เรื่องราวที่ 89 พระวจนะของพระเจ้า

2 ทิโมธี 3:17
เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถ
และพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง

ลองจินตนาการดูว่า คุณกำลังจะไปออกรายการเกมส์โชว์ในโทรทัศน์ คุณจะต้องทำภารกิจที่ยากมาก ซึ่งจะต้องเหนื่อยและอาจทำให้คุณมีปัญหาได้ แต่แต่ในที่สุดคุณจะทำได้สำเร็จ คุณคิดว่าคุณจำเป็นต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะทำภารกิจที่ยากยิ่งนี้ได้?

พยายามนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณเรียนรู้จากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูหรือคนอื่นๆ พวกท่านสอนอะไรคุณบ้าง?

ทำไมคุณถึงจำสิ่งเหล่านั้นได้?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

นี่เป็นจดหมายส่วนตัวที่เปาโลเขียนถึงผู้ร่วมงานหนุ่มชื่อทิโมธี ทิโมธีกำลังประสบความทุกข์ยาก และเปาโลไม่สามารถไปช่วยหรือไปคุยกับเขาได้ เพราะเปาโลถูกคุมขังอยู่ เปาโลรู้ด้วยว่าเขากำลังจะตายในไม่ช้านี้ ในจดหมายฉบับนี้ เปาโลพยายามจะช่วยและหนุนใจให้ทิโมธีเชื่อวางใจพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เสมอ

2 ทิโมธี 3:10–17

พระวจนะของพระเจ้า

 

แล้วมีอะไรต่อ...

ทิโมธีได้รับการหนุนใจให้เดินหน้าทำงานของพระเจ้าต่อไป เขารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีพลังอำนาจและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับผู้ที่ติดตามพระองค์เสมอ เปาโลไม่ได้บอกว่าง่าย แต่ได้บอกให้ทิโมธีประกาศเรื่องของพระเยซู และทำงานด้วยความเต็มใจและให้ดีที่สุด

แต่ท่านก็ได้ดำ‌เนินตามสิ่งต่างๆ เหล่า‍นี้ของข้าพ‌เจ้าอยู่แล้วคือดำ‌เนินตามพฤติ‌กรรมเป้า‍หมายชีวิต ความเชื่อ ความอดทน ความรัก ความทรหดอดทน การถูกข่ม‍เหงและการทน‍ทุกข์ซึ่งเกิด‍ขึ้นกับข้าพ‌เจ้าทั้งในเมืองอัน‌ทิ‌โอก เมืองอิ‌โค‌นี‌ยูมและเมืองลิส‌ตรา การข่ม‍เหงที่ข้าพ‌เจ้าทนนั้นมากเพียง‍ไรแต่ถึง‍กระ‌นั้นก็ดีองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าโปรดให้ข้าพ‌เจ้ารอด‍พ้นจากทุก‍สิ่ง แท้‍จริงทุกคนที่ตั้ง‍ใจจะดำ‌เนินชีวิตตามทางพระ‍เจ้าในพระ‍เยซู‍คริสต์จะถูกข่ม‍เหง ในขณะ‍ที่คนชั่วและคนเจ้า‍เล่ห์จะเลวลงกว่าเก่าอีก‍ทั้งยังล่อ‍ลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อ‍ลวงด้วย

แต่ท่านจงดำ‌เนินต่อ‍ไปในสิ่งที่ได้เรียน‍รู้แล้วและเชื่ออย่างมั่น‍คงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใคร และตั้ง‍แต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระ‍คัมภีร์อันศักดิ์‍สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระ‍เยซู‍คริสต์

พระ‍คัมภีร์ทุกตอนได้รับการดล‍ใจจากพระ‍เจ้าและเป็นประ‌โยชน์ในการสอนการตัก‍เตือนว่า‍กล่าวการแก้‍ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบ‍ธรรม เพื่อคนของพระ‍เจ้าจะมีความสามารถและพรัก‍พร้อมเพื่อการดีทุก‍อย่าง

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริง?

 • การที่เราได้รับการหนุนใจให้ "สัตย์ซื่อ" ต่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ใน "พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์" หมาย ความว่าอย่างไร? คุณคิดว่าทิโมธีรู้สึกอย่างไรเวลาอ่านจดหมายฉบับนี้?

 • เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับอนาคตของผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทิโมธีแล้ว พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม สำหรับเรา จะหมายถึงทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่

ได้รับความรอด คือ ถูกช่วยจากความตาย ในพระคัมภีร์จะหมายถึง การมีชีวิตนิรันดร์ และมีชีวิตอยู่ต่อไปกับพระเจ้าหลังชีวิตในโลกนี้ เราได้รับความรอดเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่เราจากความบาป

ทิโมธี เดินทางไปกับเปาโล และได้เป็นผู้นำของคริสต-จักรในเมืองเอเฟซัส (ดูที่ความท้าทาย 17) เขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนัก แต่เปาโลได้ช่วยเขาและให้คำแนะนำแก่เขา ดูใน 2 ทิโมธี 4:13 และดูว่าเปาโลขอให้เขาทำอะไรอีก

 

ลองทำดูสิ

 
 

วาดรูปต้นไม้ที่มีรากมากมายอยู่ใต้ดิน ใครก็ตามที่มองดูต้นไม้จริงๆ ก็จะเห็นลำต้น กิ่งก้านและใบ แต่จะไม่เห็นว่าใต้ดินมีรากยุ่งเหยิงที่กำลังยึดต้นไม้ไว้อย่างมั่นคง และคอยลำเลียงน้ำและอาหารจากพื้นดิน

คราวนี้ ลองนึกดูว่า คุณเป็นต้นไม้ต้นนั้น และรากของคุณก็คือทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า ใครช่วยให้คุณรู้เรื่องเหล่านั้น? วาดรูปหน้าของเขา หรือเขียนชื่อของเขารอบๆ รากต้นไม้ เอารูปให้โค้ชพระคัมภีร์และคนอื่นๆ ที่ช่วยให้คุณได้รู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นดู

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

ใช้รูปต้นไม้ของคุณพูดคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับ

 • คนที่ช่วยคุณ

 • สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

 • สิ่งที่คุณอยากจะรู้มากขึ้น