ความท้าทาย 8 ปัญหา!

ความท้าทายนี้ครอบคลุมช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ถึง 400 ปี! เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้น อาณาจักรที่เคยเป็นหนึ่งของดาวิดและซาโลมอนราชบุตรถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ อิสราเอลตอนบนและยูดาห์ตอนใต้ ความบาปของกษัตริย์ตอนบน ยกตัวอย่างกษัตริย์อาหับทำให้เมืองหลวงอย่างสะมาเรียตกต่ำในช่วง 722 ก่อนคริสตศักราช และเป็นจุดจบของอิสราเอล ยูดาห์ไม่เอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนและถูกบาบิโลนจับเป็นเชลยในปี 586 ก่อนคริสตศักราช

 

ช่วงศักราชนี้มีความเหมือนกับช่วงผู้วินิจฉัยซึ่งเป็นเวลาของการไม่เชื่อฟังและการเชื่อฟังเป็นบางครั้งบางคราว ความแตกต่างคือกษัตริย์มีอิทธิพลอย่างมากต่อสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดสิ่งดีหรือไม่ดีพระเจ้าไม่เคยละจากเป้าหมายสูงสุดของพระองค์

 

กษัตริย์ดาวิดประสบความสำเร็จ แต่ถึงแม้จะทราบพระประสงค์และหนทางของพระเจ้าและอาณาจักรเจริญเติบโต ดาวิดก็ยังล้มเหลวอย่างมากเพราะบัทเชบา ไม่ใช่แค่เรื่องเป็นชู้ แต่รวมถึงการฆาตกรรมสามีของนางและพยายามที่จะปกปิด ความโศกเศร้าและการช่วยกู้ของพระเจ้าย้ำเตือนเราว่าความผิดพลาดของเราไม่ใช่จุดจบ การไถ่นำมาซึ่งการอภัยของพระเจ้า ปัญหาเรื่องรูปเคารพที่เราเห็นในกษัตริย์องค์อื่นมาจากการไม่กลับใจ ทั้งที่ซาโลมอนมีปัญญา แต่ก็ดูเหมือนไม่เรียนรู้บทเรียนนี้เลย เขามัวแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างศูนย์กลางเพื่อการนมัสการพระเจ้าจากภายนอก และสุดท้ายได้หันเหจากพระเจ้าและหลงไปกับรูปเคารพ

 

จากพระสิริของพระเจ้าที่เต็มพระวิหาร ไปสู่ความล้มเหลวของกษัตริย์อาหับและเยเซเบล ส่วนเรื่องของเอลียาห์มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น คือ นกกาเลี้ยงเอลียาห์ หญิงม่ายเลี้ยงดู การเผชิญหน้าบนภูเขาคารเมล และต่อจากนั้นก็หลบหนีเพราะถูกปฎิเสธและสิ้นหวัง

 

สาเหตุของความล้มเหลวในทุกเหตุการณ์คือการออกห่างจากพระเจ้า และการที่ประชาชาติปฏิเสธพระเจ้านำไปสู่การที่พระเจ้าทรงใช้บาบิโลนเป็นเครื่องมือพิพากษาเยรูซาเล็ม

 


เชื่อมโยง: เรื่องราวทั้งห้าในความท้าทายนี้

ความท้าทายนี้เริ่มด้วยเรื่องดาวิด - และความท้าทายก่อนหน้านี้จบด้วยเรื่องของดาวิด ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะดำเนินเรื่องตามลำดับเหตุการณ์มากกว่าการขัดลำดับเรื่องโดยเริ่มด้วยเรื่องหลัก (‘เอลียาห์และผู้เผยพระวจนะ’)

 

ข้ามไปดูความท้าทาย 9 ซึ่งใช้สดุดี 51 ที่เขียนโดยดาวิด เป็นผลจากเหตุการณ์เดียวกันคือ ‘ดาวิดเสียพระทัย’ คุณสามารถอ่านตอนนี้ในความท้าทาย 9 โดยไม่เรียงตามลำดับเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะของดาวิดโดยใช้บทประพันธ์ที่เป็นที่รู้จักของดาวิด

 

ความท้าทาย 9 มีตัวอย่างสติปัญญาและคำแนะนำของซาโลมอน คุณอาจอยากอ่านบทนี้ไปพร้อมกับเรื่องราวของซาโลมอนในความท้าท้ายนี้

 

คุณจำเป็นต้องค้นหาประวัติข้อมูลของแต่ละเรื่องในความท้าทาย 8

1. ใน ‘ดาวิดเสียพระทัย’ อย่ารู้สึกว่าคุณต้องปกป้องเด็ก (โดยเฉพาะเด็กโต) จากการรับรู้ว่าดาวิดเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น หรือการที่เขาใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อเลี่ยงความผิดของเขา เหตุการณ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่เด็กไม่คุ้นเคย ทีวี ภาพยนตร์ หรือประสบการณ์ของพวกเขาเองทำให้เขาตระหนักถึงการคบชู้และการปกปิดความผิดอยู่แล้ว

2. ในสองเรื่องต่อไปนี้ ‘ปัญญาของซาโลมอน’ และ ‘วิหารซาโลมอน’ ต้องอธิบายว่ากษัตริย์คนต่อไปของอิสราเอลคือซาโลมอน เด็กโตอาจสนใจเมื่อรู้ว่าซาโลมอนซึ่งเป็นลูกชายของดาวิดและบัทเชบา (หลังจากแต่งงานกันแล้ว) พระคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงนี้

3. เริ่มด้วยการปกครองของโซโลมอน ประชาชาติของพระเจ้าเริ่มไม่เชื่อฟังพระองค์ ในสถานการณ์นี้พระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์ ซึ่งผู้มีความโดดเด่นคือเอลียาห์ ‘เอลียาห์และผู้เผยพระวจนะ’ เป็นตอนหนึ่งของพันธกิจและความกล้าหาญของเขา

4. ความพ่ายแพ้และการเป็นเชลยของประชาชาติของพระเจ้าใน ‘เยรูซาเล็มล่มสลาย’ เป็นผลจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างต่อเนี่อง ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าได้เตือนแล้วแต่ประชาชาติของพระเจ้าไม่ฟัง

 


 • 36 David is sorry.jpg
  2 ซามูเอล 11:27ข แต่​สิ่ง​ซึ่ง​ดาวิด​ทรง​ทำ​นั้น​ชั่วร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระ​ยาห์​เวห์

 • 37 Solomon is wise.jpg
  1 พงศ์กษัตริย์ 3:9"ฉะ​นั้น​ขอ​พระ​องค์​ประ​ทาน​ความ​คิด​ความ​เข้า​ใจ​แก่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​จะ​วิ​นิจ​ฉัย​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​จะ​แยก​แยะ​ความ​แตก​ต่าง​ระ​หว่าง...

 • 38 Solomon’s Temple.jpg
  1 พงศ์กษัตริย์ 8:20 บัด​นี้​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ให้​พระ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์​ที่​ตรัส​นั้น​สำ​เร็จ เพราะ​ข้าพ​เจ้า​ได้​ขึ้น​มาเป็นกษัตริย์ของ​อิส​รา​เอล​แทน​ดา​วิด​พระ​ราช​บิดา​ และ​ข...

 • 39 Elijah and the prophets Seite 50.jpg
  1 พงศ์กษัตริย์ 18:39 และเมื่อประชาชนทั้งหมดได้เห็นพวกเขาก็ซบหน้าลงร้องว่า “พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า”

 • 40 The fall of Jerusalem.jpg
  2 พงศ์กษัตริย์ 24:20ก เพราะ​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ต่อ​เย​รู​ซา​เล็ม​และ​ยู​ดาห์ พระ​องค์​จึง​ทรง​เหวี่ยง​ทั้ง​สอง​ไป​ให้​พ้น​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์

 

ใคร่ครวญ: ความท้าทายนี้มีความหมายอย่างไรในปัจจุบัน

ท่ามกลางช่วงเวลาที่แสนยากลำบากของเอลียาห์นั้นก็มีเรื่องน่าขบขันต่อสายพระเนตรพระเจ้า เด็กๆ จะสนุกกับเรื่องนี้ พวกเขาจะประทับใจว่าพระเจ้าทรงให้ความสนใจกับเรื่องเล็กๆ ด้วย

 

ตลอดความท้าทายนี้ มีใจความสำคัญเรื่องการเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายใด ซึ่งการเลือกก็จะมีผลตามมา เช่น ผลลัพธ์ของดาวิด ซาโลมอน เอลียาห์ ผู้เผยพระวจนะ และประชาชาติอิสราเอล

 

คุณสามารถใช้เรื่องนี้ได้โดยเริ่มจากการเขียนโครงเรื่องของเด็กบนกระดาษแผ่นใหญ่ เมื่อเรื่องดำเนินไปเรื่อยๆ ให้จดลงไปว่าความคิดของเด็กในเรื่องการเลือกอยู่ข้างพระเจ้ามีความหมายว่าอะไร สำหรับเด็กบางคนอาจสามารถถามเขาได้ว่าเลือกที่จะอยู่ข้างพระเจ้าหรือไม่ และนั่นทำให้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปอย่างไร

  

ไขข้อข้องใจ: คำถามที่เด็กๆ อาจถามเกี่ยวกับความท้าทายนี้

 ทำไมซาโลมอนถึงตัดสินใจอย่างไม่เฉลียวฉลาดหลังจากที่เขาได้รับของประทานแห่งสติปัญญา

เด็กจะมีคำถามนี้ถ้าเขาคุ้นเคยกับเรื่องของซาโลมอนหรือได้อ่านเรื่องราวในบทต่อๆ ไป ให้อธิบายว่าถึงแม้ว่าเราจะได้รับของประทาน แต่เราก็อาจเลือกที่จะไม่ใช้มัน (ยกตัวอย่างเช่น เราอาจมีทักษะที่ยอดเยี่ยมด้านกีฬาแต่เลือกที่จะไม่เล่นกีฬา) 


ถ้าของประทานนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเรา เราต้องฝึกฝนที่จะใช้มัน พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานสติปัญญาถ้าเราทูลขอ (ยากอบ 1:5) แต่เราก็ยังคงเลือกทำในสิ่งที่โง่เขลาหากเราไม่ฟังพระเจ้า

 

 


คุย: กับพระเจ้า

ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีเมื่อดาวิดและซาโลมอนเชื่อฟังและให้เกียรติพระเจ้า แต่แล้วกษัตริย์และรวมทั้งประชาชนหันจากทางของพระเจ้าจึงทำให้เกิดความหายนะ อาณาจักรถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนและมีกษัตริย์ในแต่ละส่วน ต่อจากนั้นอาณาจักรของอิสราเอลทางตอนเหนือถูกศัตรูยึดครองไปก่อนและตามด้วยอาณาจักรของยูดาห์ทางตอนใต้ เมืองถูกทำลายและประชาชนกลายเป็นทาสในแผ่นดินอื่น

 

คิดถึงประเทศของคุณด้วยกัน ผู้นำเชื่อฟังและให้เกียรติพระเจ้าไหม? ประชาชนให้เกียรติพระเจ้าไหม? พวกเขาติดตามทางของพระเจ้าหรือเปล่า? เขียนเหตุการณ์ในประเทศคุณที่ไม่พอพระทัยพระเจ้า อาจมีประเด็นระดับประเทศหรือข่าวท้องถิ่น หรือเด็กอาจบอกเล่าในสิ่งที่เขาเคยได้ยิน อธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกัน หนุนใจเด็กให้อธิษฐานเผื่อประเทศและผู้นำประเทศต่อไป