เรื่องราวที่ 24 ข้ามแม่น้ำจอร์แดน

โยชูวา 4:24
เพื่อชน‍ชาติทั้ง‍สิ้นทั่ว‍พิภพจะได้ทราบว่า
พระ‍หัตถ์พระ‍ยาห์‌เวห์นั้นทรงฤทธิ์
เพื่อพวก‍ท่านจะยำ‌เกรงพระ‍ยาห์‌เวห์
พระ‍เจ้าของท่านเป็นนิตย์

คุณคิดว่ามีกี่เรื่องในพระคัมภีร์ที่มีเรื่องราวอัศจรรย์เกิดขึ้น?

จำได้ไหมว่าในความท้าทายที่ 4 ที่พระเจ้าทำให้มีทางเดินแห้งๆผ่านทะเล? นั่นเป็นการอัศจรรย์ครั้งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทำ แต่ก็มีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มากมายที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน ที่คุณสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของคุณ อย่างเช่นเมล็ดพืชเล็กๆที่เติบโตขึ้นเป็นดอกไม้ แล้วการอัศจรรย์เล็กๆ เรื่องใดที่คุณสามารถเห็นได้ในชีวิตของคุณ?

ถ้าคุณอยากจะจดจำสักหนึ่งอย่างจากสิ่งเหล่านั้น คุณจะย้ำเตือนตัวเองได้อย่างไร? คุณจะเขียนบันทึกไว้ไหม? หรือบอกให้ใครจะสักคนช่วยเตือนคุณ? คุณอาจจะถ่ายรูปใช่หรือไม่? คุณคิดว่าพระเจ้าจะบอกประชาชนเหล่านี้ให้จดจำสิ่งที่พระองค์กระทำอย่างไร?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

โยชูวาเป็นผู้นำคนใหม่ของอิสราเอล เมื่อครั้งที่โมเสสพาประชากรของพระเจ้าข้ามทะเลแดง และออกจากอียิปต์ และตอนนี้โยชูวาก็จะนำพวกเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดน เข้าสู่ “ดินแดนพันธสัญญา” เมื่อประชาชนเห็นปุโรหิตของพวกเขาแบกหีนนั้นที่บรรจุพระบัญญัติของพระเจ้าไว้ (บางคนเรียกว่า หีบพันธสัญญา) พวกเขาก็พร้อมที่จะข้ามแม่น้ำไป เมื่อปุโรหิตนำหน้าไป พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าพระองค์กำลังจะทำสิ่งที่อัศจรรย์เพื่อประชากรของพระองค์ พระองค์สัญญากับโยชูวาว่าพระองค์จะอยู่กับเขา เหมือนอย่างที่อยู่กับโมเสส

โยชูวา 3:9-17

ข้ามแม่น้ำจอร์แดน

 

แล้วมีอะไรต่อ...

หลังจากที่ทุกคนข้ามแม่น้ำมาแล้ว พระเจ้าตรัสกับโยชูวาให้เลือกชาย 12 คนออกมาจากชาวอิสราเอล 12 เผ่า เพื่อหยิบหินที่อยู่กลางแม่น้ำจอร์แดน 12 ก้อนมา ปุโรหิตยังคงยืนอยู่กลางแม่น้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับมา หิน หรือศิลาเหล่านั้นถูกนำมาใช้เป็นอนุสรณ์เพื่อให้ย้ำเตือนให้ประชาชนและลูกหลานของพวกเขาระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อพวกเขา

และโยชูวากล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่า “จงมาที่นี่ และฟังพระดำรัสของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน” และโยชูวากล่าวว่า “โดยเหตุนี้ พวกท่านจะได้ทราบว่า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย และพระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนฮีไวต์ คนเปริสซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอน นี่แน่ะ หีบพันธสัญญาขององค์เจ้านายแห่งสากลพิภพจะผ่านไปข้างหน้าท่าน ลงไปในแม่น้ำจอร์แดน ดังนั้นตอนนี้จงเลือกคนสิบสองคนออกจากเผ่าอิสราเอล เผ่าละคน และเมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบของพระยาห์เวห์องค์เจ้านายแห่งสากลพิภพจะลงไปยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดน น้ำในจอร์แดนจะแยกออก คือน้ำที่ไหลมาจากข้างบนจะตึ้งขึ้นเป็นกองเดียว” 


ดังนั้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของพวกเขา เพื่อจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนและพวกปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชน แม่น้ำจอร์แดนนั้นขึ้นท่วมฝั่งทั้งสายตลอดฤดูเกี่ยวข้าว เมื่อคนหามหีบมาถึงจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบจุ่มลงที่ริมน้ำแล้ว น้ำที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุด และตั้งสูงขึ้นเป็นกองเดียวไกลออกไปถึงเมืองอาดัม ซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆ เมืองศาเรธานและน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอาราบาห์ คือทะเลตายนั้นก็ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง แล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยรีโค และปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ ยืนมั่นอยู่บนดินแห้งกลางแม่น้ำจอร์แดน คนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้ง จนทั้งชนชาติข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปหมด 

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • คุณเคยได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงแยกน้ำทะเลหรือแม่น้ำมาก่อนหรือเปล่า? (กลับไปดูความท้าทาย 4)

 • ประชาชนสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำได้อย่างปลอดภัย แต่พวกเขาได้ค้นพบอะไรอีกจากประสบการณ์ที่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ?

 • คนอิสราเอลรู้สึกอย่างไรเมื่อได้มาถึงแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้? คุณคิดว่า การที่พวกเขาใช้เวลานานหลายปีกว่าจะไปถึง ทำให้ความรู้สึกของพวกเขาเปลี่ยนไปหรือไม่?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

โยชูวา ชื่อนี้มีความหมายว่า “พระเจ้าแห่งความรอด” เมื่อคุณอ่าน Big Bible Challenge ให้ลองหาดูว่ามีชายคนไหนอีกมั๊ยที่มีชื่อที่มีความหมายเดียวกันนี้

คานหาม หีบพันธสัญญา หรือหีบศักดิ์สิทธิ์ นั้นมีความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากไม่มีใครได้รับอนุญาตให้แตะต้อง การแบกหีบจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง ปุโรหิตต้องสอดคานหามยาวผ่านห่วงของหีบนั้น และถือคานหามเพื่อแบก แต่ห้ามถือหีบพันธสัญญา

แม่น้ำจอร์แดน การที่จะไปถึงแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาให้กับประชากรของพระองค์ได้ พวกเขาต้องข้ามแม่น้ำ พระเจ้าทรงหยุดน้ำที่กำลังไหลอยู่นั้น เพื่อให้พวกเขาสามารถข้ามบนแผ่นดินแห้งได้ เป็นเวลา 40 ปีมาแล้วที่สิ่งเดิมนี้ได้เกิดขึ้นที่ทะเลแดงเมื่อประชาชนออกจากอียิปต์

 

ลองทำดูสิ

 
 

ประชากรของพระเจ้าได้กองหินไว้เป็นอนุสรณ์ เพื่อย้ำเตือนว่าพระเจ้าได้ช่วยให้พวกเขาข้ามแม่น้ำมา และเข้าสู่ดินแดนใหม่ที่พระองค์สัญญาไว้กับพวกเขา

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณจะจดจำสิ่งดีๆเกี่ยวกับพระเจ้า

1. ลองหาเชือกยาวๆ และลูกปัดอันใหญ่ หรืออาจจะเป็นมักกะโรนีแห้ง ที่จะสามารถร้อยเชือกได้

2. เริ่มคิดถึงสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ สิ่งที่พระองค์ชอบ สิ่งที่พระองค์ทำ หรือคำอธิษฐานที่พระองค์ตอบก็ได้ ในแต่ละครั้งที่คุณคิดถึงสิ่งเหล่านี้ ให้คุณร้อยลูกปัดเพิ่มเข้าไป

3. จากนั้นผูกปลายเชือกไว้ด้วยกัน และแขวนไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณจะเห็น และได้รับการย้ำเตือนให้ระลึกถึงพระเจ้า

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอัศจรรย์ของพระองค์ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ขอทรงช่วยที่ผม/หนูจะไม่หลงลืมสิ่งอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงประทานให้ หรือสำแดงให้แก่ผม/หนูเลย