เรื่องราวที่ 76 เซาโลพบพระเยซู

กิจการ 9:5
เซา‌โลจึงทูลถามว่า
“องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า พระ‍องค์เป็นใคร?”
พระ‍องค์ตรัสว่า “เราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่ม‍เหง”

สมมุติตัวเองเป็นผู้สัมภาษณ์ทางวิทยุที่จะสัมภาษณ์คริสเตียนมีชื่อเสียง คุณจะถามอะไรเขาบ้าง? เขียนรายการคำถามออกมา เช่น

 • ก่อนที่จะพบพระเยซู คุณเคยเป็นอย่างไร?

 • คุณคาดหวังอะไรเมื่อได้พบพระเยซู?

 • พระเยซูมีผลอะไรกับคุณบ้าง?

 • เกิดอะไรขึ้น เมื่อคุณกลายมาเป็นสหายของพระเยซู?

 • แล้วเป็นอย่างไร? ทำไมคุณทำเช่นนั้น?

 • ...

ทีนี้ หาเพื่อนคริสเตียนมาคนหนึ่งและสัมภาษณ์เขา! ถามโค้ชพระคัมภีร์ของคุณ หรือคนอื่นที่คุณรู้จักที่โบสถ์หรือที่โรงเรียนก็ได้ ทำให้เหมือนการสัมภาษณ์จริงๆ มากขึ้นด้วยการใช้ไมโครโฟนจริงหรือทำท่าถือไมโครโฟน และถ่ายรูปด้วยกล้องหรือมือถือของคุณ

ถ้าคุณเป็นสหายของพระเยซู ขอให้โค้ชพระคัมภีร์สัมภาษณ์คุณ

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สหายของพระองค์ก็เริ่มบอกข่าวประเสริฐของพระองค์แก่ทุกคน มีชายคนหนึ่งชื่อเซาโล เกลียดชังคริสเตียนและมุ่งมั่นที่จะจับคริสเตียนให้หมดทุกคน

กิจการ 9:1–12

เซาโลพบพระเยซู

 

แล้วมีอะไรต่อ...

อานาเนียไปหาเซาโลและทุกสิ่งได้เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าตรัส เซาโลกลายมาเป็นผู้ติดตามพระเยซู และใช้ชีวิตทั้งชีวิตประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งไม่ง่ายเลย! เขาเดินทางไปหลายประเทศ บ่อยครั้งต้องตกอยู่ในอันตราย ถูกคุมขังและแม้กระทั่งเรือแตก! แต่เปาโลไม่เคยยอมแพ้และคนหลายพันคนก็ได้กลายมาเป็นสหายของพระเยซู ชายคนนี้ที่เริ่มจากการเกลียดชังพระเยซูได้กลายมาเป็นคริสเตียนคนสำคัญที่สุดคนหนึ่ง

ในระหว่างนั้นเซา‌โลยังขู่‍คำ‌รามกล่าวว่าจะฆ่าบรร‌ดาสาวกขององค์‍ พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าจึงไปหามหา‍ปุ‌โร‌หิต ขอหนัง‌สือไปยังธรรม‍ศาลาต่างๆ ในเมืองดา‌มัส‌กัสเพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวก “ทาง‍นั้น” ไม่ว่าชายหรือหญิง จะจับมัดพามายังกรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม ขณะ‍ที่เซา‌โลเดิน‍ทางไปใกล้จะถึงเมืองดา‌มัส‌กัส ทัน‍ใดนั้นมีแสง‍สว่างส่องมาจากฟ้าล้อม‍รอบตัวท่าน ท่านก็ล้ม‍ ลงที่พื้นและได้‍ยินพระ‍สุร‌เสียงตรัสว่า “เซา‌โล เซา‌โลเอ๋ย เจ้าข่ม‍เหงเราทำไม?” เซา‌โลจึงทูลถามว่า “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า พระ‍องค์เป็นใคร?”

พระ‍องค์ตรัสว่า “เราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่ม‍เหง จงลุก‍ขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทำอะไร”

พวกที่เดิน‍ทางไปด้วย‍กันก็ยืนจัง‍งังพูดไม่ออก พวก‍เขาได้‍ยินพระ‍สุร‌เสียงแต่ไม่เห็นใคร เซา‌โลจึงลุก‍ขึ้นจากพื้น เมื่อลืม‍ตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวก‍เขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดา‌มัส‌กัส ตาของท่านก็มืด‍มัวไปถึงสามวันและท่านไม่‍ได้กินหรือดื่มอะไรเลย

ในเมืองดา‌มัส‌กัสมีสาวกคนหนึ่งชื่ออา‌นา‌เนีย องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าตรัสกับคน‍นั้นทางนิมิตว่า “อา‌นา‌เนียเอ๋ย” อา‌นา‌เนียจึงทูลตอบว่า “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ข้า‍พระ‍องค์อยู่ที่‍นี่” พระ‍องค์จึงตรัสกับเขาว่า “จงลุก‍ขึ้นไปที่ถนนสายที่เรียก‍ว่า ‘ถนนตรง’ และไปที่บ้านของยู‌ดาส ถามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาร์‌ซัสที่ชื่อเซา‌โล ตอน‍นี้เขากำลังอธิษ‌ฐานอยู่ และในนิมิตเขามอง‍เห็นชายคนหนึ่งชื่ออา‌นา‌เนียเข้า‍มาวางมือบนตัวเขาเพื่อที่ว่าเขาจะมอง‍เห็นอีก”

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • เพื่อนของเซาโลได้ยินอะไร? พวกเขาเห็นอะไร? เซาโลเห็นอะไร?  แล้วเขาเป็นเช่นนั้นนานแค่ไหน?

 • เซาโลมีเรื่องต้องคิดมากมาย เขารู้สึกตัวว่าเขาทำผิดมาตลอด ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นใคร คุณคิดว่าเขารู้สึกอย่างไร? คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

 • ไม่ใช่ทุกคนที่เริ่มติดตามพระเยซูจะเจอเรื่องตื่นเต้นเหมือนเปาโล ถ้าคุณได้พบพระเจ้าวันนี้ คุณจะบอกพระองค์ว่าอย่างไร? (อย่าลืมว่า คุณสามารถบอกพระองค์ได้ตอนนี้เลย!)

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

ฟาริสี เซาโลเคยเป็นฟาริสี คนเคร่งศาสนาที่ต้องการให้ทุกคนดำเนินชีวิตในทางที่พระเจ้าทรงพอพระทัย เซาโลเคร่งครัดในความเชื่อและนั่นทำให้เขาคิดว่าผู้ติดตามพระเยซูจะต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้น!

เปาโล ในภายหลัง เซาโลได้เดินทางหลายครั้งหลายหนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู ตั้งแต่นั้นมา พระคัมภีร์จึงเรียกชื่อ เปาโล ซึ่งเป็นชื่อโรมันของเขา

ยิวและต่างชาติ ชาวยิวเชื่อว่าตัวเองเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้า จึงคิดว่าคนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด (ชาวต่างชาติ) ไม่ได้พิเศษสำหรับพระองค์ เปาโลนำข่าวประเสริฐไปยังชาวยิวและชาวต่างชาติ พวกเขาเพียงแค่ต้องเชื่อและติดตามพระองค์

 

ลองทำดูสิ

 
 

เซาโลอยากให้ทุกคนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนและอยากให้ทุกคนเป็นเพื่อนของพระองค์และติดตามพระองค์ ทุกคนสำคัญสำหรับพระเจ้า ทั้งเซาโลที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว และคุณกับทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้

ลองจินตนาการดูว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณไม่เคยเห็นตัวเองในกระจกหรือไม่เคยเห็นรูปตัวเองเลย คุณจะทำผมทรงอื่นหรือเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหรือไม่?

ให้ส่องกระจกและคิดถึงคนที่คุณมองเห็น นี่คือคนที่พระเจ้าทรงรัก คนที่พระเจ้าทรงอยากเป็นเพื่อนด้วย คนที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้ในวันนี้ พรุ่งนี้ และทุกๆ วันในอนาคต

ทุกครั้งที่คุณส่องกระจกในสัปดาห์นี้ ให้จำว่าข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูเป็นข่าวประเสริฐสำหรับคุณ คุณเองก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าแบบเซาโลได้

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

อานาเนียทำตามที่พระเจ้าทรงบอกให้เขาทำและไปหาเซาโล ทั้งที่รู้ว่าเซาโลเกลียดพระเยซู พระเจ้าทรงใช้คนธรรมดา (และบางครั้งก็ใช้คนขี้กลัว) ให้ทำงานของพระองค์ คุณจะเต็มใจให้พระเจ้าทรงใช้คุณไหม? บอกพระองค์ว่าคุณคิดอย่างไร