เรื่องราวที่ 78 รายงานต่อที่ประชุม

กิจการ 15:11
เรา​เชื่อ​ว่า​เรา​เอง​จะ​รอด​
โดย​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​
เช่น​เดียว​กับ​พวก​เขา

คุณเคยพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่บ้างหรือไม่? คุณได้ทำอะไรหรือพูดอะไรบ้าง? คุณถูกเลือกให้ทำหน้าที่นี้ได้อย่างไร?

มีใครบางคนช่วยเหลือคุณหรือไม่? คุณรู้หรือไม่ว่ามีใครบางคนในทีมที่คอยสนับสนุนคุณ?

คุณเคยถูกถามจากคนในที่ประชุมหรือไม่? คุณรู้สึกอย่างไร? คิดว่าเป็นเรื่องง่ายหรือยากที่จะตอบคำถามเหล่านั้น?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

มีบางคนเริ่มพูดว่า คนที่ไม่ใช่ชาวยิวควรปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวยิว ก่อนที่จะมาเป็นสาวกของพระเยซู บารนาบัสและเปาโลไม่เห็นด้วย ดังนั้น พวกเขาจึงเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อหารือถึงเรื่องนี้กับคริสตจักรในเมืองนั้น

กิจการ 15:4-16

รายงานต่อที่ประชุม

 

แล้วมีอะไรต่อ...

ผู้นำคริสตจักรได้เขียนจดหมายถึงคนต่างชาติในคริสตจักรต่างๆให้หลีกเลี่ยงการทำให้พี่น้องชาวยิวต้องขายหน้าด้วยสิ่งที่เขากินหรือสิ่งที่เขาทำ เปาโลและบารนาบัสจึงเดินทางกลับไปยังเมืองอันทิโอกอีกครั้ง และพี่น้องที่นั่นต่างก็ยินดีและได้รับการหนุนใจเมื่อได้ยินถึงเนื้อความของจดหมายนั้น

เมื่อ​มา​ถึง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม คริสต​จักร​และ​บรร​ดา​อัคร​ทูต​และ​บรรดา​ผู้​ปก​ครอง​ก็​มา​ต้อน​รับ​พวก​ท่าน แล้ว​พวก​ท่าน​จึง​เล่า​ให้​พวก​เขา​ฟัง​ถึง​เหตุ​การณ์​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ร่วม​กับ​พวก​ท่าน แต่​มี​บาง​คน​ใน​พวก​ฟา​ริสี​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ยืน​ขึ้น​กล่าว​ว่า เรา​จำ​เป็น​ต้อง​กำ​ชับ​พวก​เขา​ให้​เข้า​สุ​หนัต​และ​ถือ​ปฏิ​บัติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​โม​เสส

 

บรร​ดา​อัคร​ทูต​กับ​บรร​ดา​ผู้​ปก​ครอง​จึง​ประ​ชุม​ปรึก​ษา​กัน​ใน​เรื่อง​นั้น เมื่อ​ถก​เถียง​กัน​มาก​แล้ว เป​โตร​จึง​ยืน​ขึ้น​กล่าว​ว่า “พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย พวก​ท่าน​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า เมื่อ​แรก​เริ่ม​นั้น พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​ข้าพ​เจ้า​จาก​ท่าม​กลาง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​มา​เป็น​ผู้​ประ​กาศ​ถ้อย​คำ​แห่ง​ข่าว​ประ​เสริฐ​ให้​คน​ต่าง​ชาติ​ฟัง​และ​เชื่อ พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ทราบ​จิต​ใจ​มนุษย์​ทรง​รับ​รอง​คน​ต่าง​ชาติ และ​ประ​ทาน​พระ​วิญ​ญาณ​บริสุทธิ์​แก่​พวก​เขา​เช่น​เดียว​กับ​ที่​ให้​แก่​เรา พระ​องค์​ไม่​ทรง​ถือ​เรา​ถือ​เขา แต่​ทรง​ชำระ​ใจ​พวก​เขา​ให้​บริ​สุทธิ์​โดย​ความ​เชื่อ เมื่อ​เป็น​เช่น​นี้ ทำไม​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​ทด​ลอง​พระ​เจ้า​โดย​วาง​แอก​บน​คอ​ของ​พวก​สา​วก ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​บรรพ​บุรุษ​หรือ​เรา​เอง​แบก​ไม่​ไหว แต่​ตรง​ข้าม เรา​เชื่อ​ว่า​เรา​เอง​จะ​รอด​โดย​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เช่น​เดียว​กับ​พวก​เขา”

 

คน​ทั้ง​หลาย​ก็​นิ่ง​ฟัง​บาร​นา​บัส​กับ​เปา​โล​เล่า​เรื่อง​หมาย​สำ​คัญ​และ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ผ่าน​ท่าน​ทั้ง​สอง​ท่าม​กลาง​พวก​ต่าง​ชาติ หลัง​จาก​กล่าว​จบ​แล้ว​ยา​กอบ​จึง​กล่าว​ว่า “พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​ฟัง​ข้าพ​เจ้า สิเม​โอน​บอก​แล้ว​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​เยี่ยม​เยียน​คน​ต่าง​ชาติ​ครั้ง​แรก​เพื่อ​จะ​ทรง​เลือก​ชน​กลุ่ม​หนึ่ง​ออก​จาก​เขา​ทั้งหลาย​ให้​เป็น​ของ​พระ​องค์ คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ก็​สอด​คล้อง​กับ​เรื่อง​นี้ ดัง​ที่​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า

‘ภาย​หลัง​เรา​จะ​กลับ​มา
และ​เรา​จะ​สร้าง​พลับ​พลา​ของ​ดา​วิด​ซึ่ง​พัง​ลง​แล้ว​ขึ้น​ใหม่
ที่​ย่อย​ยับ​นั้น​เรา​จะ​ก่อ​ขึ้น​อีก
และ​จะ​ตั้ง​ขึ้น​ใหม่

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • คุณคิดว่าการประชุมใหญ่ที่เยรูซาเล็มครั้งนี้สำคัญสำหรับผู้ติดตามพระเยซูหรือไม่? ทำไมถึงสำคัญหรือทำไมถึงไม่สำคัญ?

 • มีคนกี่คนหรือกี่กลุ่มที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะทำอะไร? ใครหรืออะไรช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้?

 • คุณคิดว่าทุกคนรู้สึกว่าการเข้ากลุ่มคริสเตียนหรือเข้าคริสตจักรเป็นเรื่องง่ายหรือไม่? อะไรที่อาจทำให้คนใหม่ๆ เข้าร่วมได้ยาก? คุณจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าคุณต้อนรับเขา?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

สภาเยรูซาเล็ม การประชุมครั้งใหญ่ของคริสเตียนเพื่อหารือถึงเรื่องของคนที่ไม่ใช่ยิว(ชาวต่างชาติ) ที่มาเป็นสาวกของพระเยซู และพยายามทำให้คริสเตียนชาวยิวและชาวต่างชาติอยู่ร่วมกันได้

ยากอบ เป็นหนึ่งในน้องชายของพระเยซู ที่ได้มาเป็นผู้นำของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม

สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะบันทึกไว้ ยากอบได้ยกข้อความจากพระธรรม อาโมส 9:11-12 เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวก็สามารถมาเชื่อในพระเจ้าได้เช่นเดียวกัน

 

ลองทำดูสิ

 
 

ดูในพระคัมภีร์อีกครั้ง ถ้าคำตัดสินของสภาเยรูซาเล็มต่างไปจากนี้ ใครคือผู้ที่ต้องออกจากคริสตจักร? ใครที่สามารถเป็นคริสเตียนได้? ใครที่ไม่สามารถเป็นคริสเตียนได้?

ลองคิดถึงคริสตจักรหรือกลุ่มสามัคคีธรรมของคุณ มีใครบางคนหรือไม่ที่อาจลำบากใจในการเข้ามาร่วมกลุ่ม? คิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนในการเข้าร่วมกลุ่ม?

มีธรรมเนียมบางอย่างที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องทำตามหรือไม่? สิ่งนั้นคืออะไร? คุณคิดว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ง่ายขึ้นหรือยากกว่าเดิมสำหรับสมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมกลุ่ม?

คิดถึงใครสักคนที่คุณรู้ว่าเขาไม่ได้มาร่วมกลุ่มหรือไม่ได้มาคริสตจักร ถ้าคุณลองเอ่ยปากชวน คิดว่าเขาจะมาหรือไม่? คนอื่นๆในกลุ่มของเราให้การดูแลต้อนรับเขาอย่างไร? เขาอยากจะกลับมาอีกหรือไม่?

คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้สมาชิกใหม่เป็นที่ต้อนรับของคนในกลุ่ม? พูดคุยกับโค้ชพระคัมภีร์ของคุณ หรือผู้นำกลุ่มว่าจะทำให้ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

อธิษฐานเผื่อคนที่เป็นผู้นำและผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาดำเนินตามทางของพระองค์ และไม่เพิกเฉยต่อพระองค์