เรื่องราวที่ 95 รักซึ่งกันและกัน

1 ยอห์น 4:7
ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน
เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า
และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า
และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า

“ฉันดีใจที่มีเธอเป็นเพื่อนนะ” คุณเคยพูดแบบนี้กับใครบ้างไหม?

แล้วเคยมีใครพูดแบบนี้กับคุณบ้างหรือไม่?

ลองคิดถึงเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่ง ที่โรงเรียน หรือที่โบสถ์ อะไรที่ทำให้เขาพิเศษกว่าคนอื่นๆ?

 

เรื่องมีอยู่ว่า...

ยอห์นเป็นหนึ่งในสาวกคนแรกๆ ของพระเยซู ท่านเขียนพระกิตติคุณยอห์น จากนั้น ในฐานะของผู้นำคริสตจักร ท่านเขียนจดหมายถึงคริสเตียนในยุคแรก ต้องการให้พวกเขารู้ว่า การรักผู้อื่นนั้นสำคัญอย่างไร ไม่มีที่ว่างสำหรับความเกลียดชังผู้อื่น พระเยซูได้สำแดงความรักของพระองค์โดยการยอมพลีพระชมน์เพื่อเรา บางครั้ง คนบางคนอาจทำให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องยาก แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจ และพระองค์จะช่วยเราให้ซื่อตรงต่อพระเยซูได้

1 ยอห์น 4:7-21

รักซึ่งกันและกัน

 

แล้วมีอะไรต่อ...

พระเจ้าเป็นความรัก และถ้าเราบอกว่าเราเป็นประชากรของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็ควรเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในการดำเนินชีวิตของเรา “รักพระเจ้าและรักซึ่งกันและกัน” (ข้อ 21)

ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ก็​เป็น​ที่​ประ​จักษ์​แก่​เรา​โดย​ข้อ​นี้ คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เข้า​มา​ใน​โลก เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำ​รง​ชีวิต​โดย​พระ​บุตร ความ​รัก​ที่​ข้าพ​เจ้า​พูด​ถึง​นี้​ไม่​ใช่​ที่​เรา​รัก​พระ​เจ้า แต่​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา และ​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​มา เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาปของ​เรา ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ถ้า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​เรา​อย่าง​นั้น เรา​ก็​ควร​จะ​รัก​กัน​และ​กัน​ด้วย ไม่​มี​ใคร​เคย​เห็น​พระ​เจ้า ถ้า​เรา​รัก​กัน​และ​กัน พระ​เจ้า​ก็​สถิต​อยู่​ใน​เรา และ​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​ก็​สม​บูรณ์​อยู่​ใน​เรา

 

เช่น​นี้​แหละ เรา​จึง​รู้​ว่า​เรา​อยู่​ใน​พระ​องค์​และ​พระ​องค์​ทรง​อยู่​ใน​เรา เพราะ​พระ​องค์​ประ​ทาน​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์​เอง​แก่​เรา และ​เรา​ได้​เห็น​และ​เป็น​พยาน​ว่า พระ​บิดา​ได้​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​มา​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​โลก​ให้​รอด ผู้​ที่​ยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า พระ​เจ้า​ทรง​อยู่​ใน​คน​นั้น และ​คน​นั้น​อยู่​ใน​พระ​เจ้า ฉะนั้น​เรา​จึง​รู้ และ​วางใจ​ใน​ความ​รัก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​มี​ต่อ​เรา พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก และ​ผู้​ที่​อยู่​ใน​ความ​รัก​ก็​อยู่​ใน​พระ​เจ้า และ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​อยู่​ใน​คน​นั้น ความ​รัก​ของ​เรา​จึง​สม​บูรณ์​ใน​ข้อ​นี้ เพื่อ​เรา​จะ​มี​ความ​มั่น​ใจ​ใน​วัน​พิพาก​ษา เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เป็น​เช่น​ไร เรา​ใน​โลก​นี้​ก็​เป็น​เช่น​นั้น ใน​ความ​รัก​นั้น​ไม่​มี​ความ​กลัว แต่​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์​นั้น​ก็​ขับ​ไล่​ความ​กลัว​ออก​ไป​เสีย เพราะ​ความ​กลัว​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​ลง​โทษ และ​ผู้​ที่​กลัว​ก็​ยัง​ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์ เรา​รัก ก็​เพราะ​พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา​ก่อน ถ้า​ใคร​กล่าว​ว่า “ข้าพ​เจ้า​รัก​พระ​เจ้า” แต่​ใจ​ยัง​เกลียด​ชัง​พี่​น้อง​ของ​ตน เขา​เป็น​คน​พูด​มุสา เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไม่​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ที่​มอง​เห็น​แล้ว จะ​รัก​พระ​เจ้า​ที่​มอง​ไม่​เห็น​ไม่​ได้ พระ​บัญ​ญัติ​นี้​เรา​ได้​มา​จาก​พระ​องค์ คือ​ให้​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า​นั้น​รัก​พี่​น้อง​ของ​ตน​ด้วย

 

 

สำรวจพระคัมภีร์

 • ความรักเริ่มมาจากไหน? พระเจ้าทรงทำอะไรเพื่อสำแดงความรักยิ่งใหญ่นี้แก่มนุษย์? (ดูข้อ 9)

 • ใครที่จะได้รับความรักของพระเจ้า? เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ได้รับความรักนั้น? แสดงให้เห็นอะไร?

 • ในข้อ 20 ยอห์นกล่าวว่า "ผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้" คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า เรารักพระเจ้าได้โดยไม่รักผู้อื่น? ทำไมถึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย?

   

 

รู้หรือไม่ว่า...

ยอห์น จดหมายฉบับนี้ ถูกเขียนขึ้นโดยท่านยอห์นผู้ที่เขียนหนังสือพระกิตติคุณยอห์น แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเล่มใดถูกเขียนขึ้นก่อน

เขียนถึงใคร? จดหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุถึงคริสตจักรใดโดยตรง แต่เขียนถึงคริสเตียนที่กำลังสับสนกับรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องความเชื่อของพวกเขาและสับสนว่าควรดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร

 

ลองทำดูสิ

 
 

ลองทำแบบทดสอบนี้กับโค้ชพระคัมภีร์ของคุณ (มีเฉลยอยู่ในตอนท้าย)

1. มีคำว่า “รัก” ปรากฏอยู่ในพระคำตอนนี้ทั้งหมดกี่ครั้ง?
2. ลองดูในข้อ 9 พระเจ้ามีแผนการให้เราได้รับสิ่งใด?
3. ในข้อ 10 ความรักแท้คืออะไร?
4. ในข้อ 11 บอกว่าเราควรทำเช่นไรเมื่อเรารักพระเจ้า?
5. ในข้อ 12 บอกว่าใครที่เคยเห็นพระเจ้า?
6. ในข้อ 14 พระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อกระทำสิ่งใด?
7. ในข้อ 21 มีอยู่สองสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำ มีอะไรบ้าง?
8. มีคำว่า “รักกันและกัน” หรือ “รักผู้อื่น” ปรากฏอยู่ในพระคำตอนนี้ทั้งหมดกี่ครั้ง?

 

เฉลย: 1: ประมาณ 16 หรือ 17 ครั้ง ขึ้นอยู่กับพระคัมภีร์ที่เราใช้ 2: ชีวิต 3: ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา 4: รักกันและกัน 5: ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า 6: พระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ 7: รักพระเจ้าและรักกันและกัน 8: ประมาณ 3 หรือ 4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับพระคัมภีร์ที่เราใช้

 

ตอนนี้ให้พูดคุยกันอีกหนึ่งคำถาม:

• มีอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องทำจากสิ่งที่พระคำตอนนี้ได้บอกไว้?

 

 

พูดคุยกับพระเจ้า

อธิษฐานที่คุณจะสามารถเป็นผู้มอบความรักให้กับใครสักคนที่ต้องการได้ในวันนี้