ความท้าทาย 15 คริสเตียนกลุ่มแรก

พระเยซูได้สัญญากับสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น มีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในเทศกาลเพนเทคอสต์ ส่งผลให้เกิดความกล้าหาญในหมู่ผู้เชื่อ และเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางฝูงชนที่มารวมตัวกันจากที่ห่างไกล กลุ่มผู้เชื่อที่ยังไม่เข้มแข็งและผู้เชื่อใหม่รวมตัวกันเป็นสังคมที่แน่นแฟ้น และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจ การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทันที คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้เห็นคนอื่นๆสรรเสริญพระเจ้าในภาษาของตัวเอง นี่คือการเต็มเติมพระสัญญาที่ทรงมีต่ออับราฮัม

 

เหล่าสาวกได้นำสิ่งที่พระเยซูทรงสอนขณะที่พระองค์ยังอยู่ในโลกมาปฏิบัติ ในด้านหนึ่ง มีการสำแดงฤทธิ์อำนาจอย่างอัศจรรย์ ในอีกด้านหนึ่ง ได้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและห่วงใยซึ่งกันและกันในหมู่ผู้เชื่อ คริสตจักรได้เติบโตขึ้นกลายเป็นที่ชุมนุมของการสั่งสอน การอธิษฐาน การสามัคคีธรรม และการเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู การชุมนุมกันของผู้เชื่อนี้ไม่ใช่รูปแบบของกลุ่มปิด เพราะการชุมนุมกันนั้นก็เพื่อกระทำพันธกิจ มีการชุมนุมกันในที่สาธารณะ (กิจการฯ 2:46) เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาส พวกเขาจะดึงความสนใจมาที่พระเยซู (กิจการฯ 2:22-33; 3:1-16) พวกเขาจะไม่หยุดประกาศเรื่องราวของพระองค์ (กิจการฯ 4:18,20 27-30)

 

สเทเฟนและฟีลิปประกาศพระนามของพระเยซูด้วยวิธีที่ต่างกัน การข่มเหงอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ เปโตรได้รับนิมิตที่เปลี่ยนชีวิตของท่าน ทำให้ท่านเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้คนต่างชาติมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในชนชาติที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับชาวยิว ซึ่งโครเนลิอัส เป็นหมายสำคัญแรกที่เติมเต็มพระสัญญาที่มีต่อบรรดาประชาชาติ


เชื่อมโยง: เรื่องราวทั้งห้าในความท้าทายนี้

เรื่องราวทั้งหมดนี้ ล้วนมาจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ฉบับที่สองของลูกา ในฉบับแรก คือ พระกิตติคุณลูกานั้นท่านเล่าถึงเรื่องราวของพระเยซู และในบันทึกฉบับนี้ กิจการของอัตรฑูต ลูกาบันทึกต่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกของพระเยซูหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ เป็นขึ้นมาจากความตาย และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เรื่องราวที่ยกขึ้นมาทั้งห้าเรื่องนี้ แสดงให้เราเห็นว่าคริสตจักรเกิดขึ้นและเติบโตได้อย่างไร เด็กๆควรจะอ่านตามลำดับของเหตุการณ์ที่เตรียมไว้ในที่นี่

 

แรกเริ่มนั้น สาวกของพระเยซูกระตือรือร้นในการชวนคนให้มาฟังและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดของคริสตจักรในวันเพนเทคอสต์ และผลที่ตามมานั้น ช่างน่าประทับใจ ทั้งสิ้นนี้เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม ขณะที่เราอ่านเรื่องเหล่านี้ เราจะเริ่มเห็นว่าถ้อยคำของพระเยซูถูกเผยแพร่ออกไปยังส่วนต่างๆของประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าออกไปไกลกว่าแค่เขตแดนของชาวยิว

 


 • 71 Holy Spirit Day.jpg
  กิจการ 2:4 พวก‍เขาทั้ง‍หมดก็เต็ม‍เปี่ยมด้วยพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ จึงเริ่ม‍ต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระ‍วิญ‌ญาณทรงให้พูด

 • 72 Peter helps a man.jpg
  กิจการ4:10ก็​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​กับ​บรร​ดา​ชน​อิส​รา​เอล​ทราบ​เถิด​ว่า โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นา​ซา​เร็ธ​ที่​พวก​ท่าน​ตรึง​ไว้​ที่​กาง​เขน ผู้​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​เป...

 • 73 Stephen.jpg
  กิจการ 7:56แล้ว​ท่าน​กล่าว​ว่า “นี่แน่ะ ข้าพ​เจ้า​เห็น​ท้อง​ฟ้า​แหวก​เป็น​ช่อง และ​เห็น​บุตร​มนุษย์​ทรง​ยืน​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​เจ้า”

 • 74 Good news about Jesus.jpg
  กิจการ 8:30-31 ฟี​ลิปจึง​ถาม​ว่า “ท่าน​เข้าใจ​สิ่ง​ที่​อ่าน​หรือ​ไม่?” ข้าราชการจึง​ตอบ​ว่า “ถ้า​ไม่​มี​ใคร​อธิ​บาย จะ​เข้า​ใจ​ได้​อย่าง​ไร?”

 • 75 Good news for everyone.jpg
  กิจการ 10:35 ทุก​คน​ใน​ทุก​ชน​ชาติ​ที่​เกรง​กลัว​พระ​องค์ และ​ประ​พฤติ​ตาม​ทาง​ชอบ​ธรรม​ก็​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​องค์

 

ใคร่ครวญ: ความท้าทายนี้มีความหมายอย่างไรในปัจจุบัน

มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายในเรื่องเหล่านี้ ผู้คนที่จู่ๆก็พูดภาษาแปลกๆได้ คนง่อยลุกขึ้นเดิน ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อและอ่อนโยนเต็มใจที่จะสละชีวิต การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลางทะเลทรายทำให้คนแปลกหน้าได้พบพระเจ้า และประเพณีที่ยึดถือมาตลอดชีวิตถูกมองข้ามไปในบ่ายของวันหนึ่ง สิ่งเหล่านี้เตือนใจเราว่าชีวิตของผู้ที่ติดตามพระเยซูมีเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอ มีการผจญภัย และไม่เคยหยุดนิ่ง พระเจ้าทรงเตรียมเรื่องประหลาดใจไว้ให้เราและเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าพระองค์จะทรงจัดการสิ่งต่างๆอย่างไร พระเจ้าทรงทราบในสิ่งที่พระองค์กระทำ แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดูแย่สักแค่ไหน การข่มเหงทำให้ข่าวประเสริฐถูกเผยแพร่ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มและถูกประกาศออกไปทั่วโลก

 

แม้เราจะรู้ในทางทฤษฎีว่า เราสามารถวางใจให้พระเจ้าจัดการกับสิ่งต่างๆได้ แต่เราต้องพร้อมที่จะก้าวออกไปด้วยความเชื่อ และเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่เราจำเป็นต้องมี โดยความเชื่อเปโตรกล่าวว่า "จงลุกขี้นและเดิน" โดยเชื่อว่าชายคนนั้นจะทำได้ จากนั้น เปโตรไปยังบ้านของคนต่างชาติ(ไม่ใช่ยิว) คือ โครเนลิอัส ทั้งที่ท่านระมัดระวังมาตลอดชีวิตว่าจะไม่ทำเช่นนี้ สเทเฟนประกาศต่อหน้าบรรดาศัตรู และฟีลิปออกเดินทางไปยังสถานที่ที่เขาไม่รู้จักเพราะพระเจ้าทรงเรียกเขา

 

การเสริมกำลังและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เห็นได้ชัดเจนในเรื่องราวเหล่านี้ ซึ่งย้ำเตือนเราว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราสามารถวางใจในการช่วยเหลือจากพระองค์ได้เช่นกัน

 

ไขข้อข้องใจ: คำถามที่เด็กๆ อาจถามเกี่ยวกับความท้าทายนี้

 เพราะเหตุใดจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจที่คนต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ยิว) กลายมาเป็นคริสเตียน?

ตั้งแต่สมัยของอับราฮัม เป็นที่รู้กันว่าชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรค์ไว้ ให้นมัสการ และเชื่อฟังพระองค์ และมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากประชาชาติที่อยู่รอบข้าง คนต่างชาติสามารถมานมัสการพระเจ้าร่วมกับชาวยิวได้ แต่ต้องทำพิธีเข้าสุหนัตเสียก่อน จากเรื่องราวของโครเนลิอัส เปโตรพบความจริงว่า นี่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลย ไม่ว่าใครก็สามารถมานมัสการพระเจ้าได้ แท้จริงแล้วพระเจ้าได้บอกอยู่เสมอว่า บรรดาประชาชาติจะได้รับพรผ่านทางประชากรของพระองค์ คือ ชาวยิวนั่นเอง

 

 คำว่า "ขันที" มีความหมายว่าอะไร?

ขันที ส่วนใหญ่จะเป็นที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้และเป็นคนสนิทของผู้นำ บางครั้ง จะใช้การผ่าตัดเพื่อทำให้กลายเป็นชันที(อาจเป็นช่วงยุคแรก) เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่สามารถมีบุตรได้ นั่นหมายความว่า ขันทีจะอุทิศทั้งชีวิตและความภักดีทั้งหมดของเขาให้แก่พระราชาหรือพระราชินีที่เขารับใช้

 

 


คุย: กับพระเจ้า

ก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้มอบพระมหาบัญชาแก่เหล่าสาวก คือ ให้พวกเขาประกาศแก่ชนทุกชาติถึงเรื่องราวของพระองค์ พระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาเพื่อให้มีฤทธิ์เดชในการทำพระมหาบัญชา พร้อมด้วยของประทานด้านการรักษาโรค ด้านสติปัญญา ด้านการสอน และด้านการประกาศ เหล่าสาวกของพระเยซูได้ประกาศเรื่องราวของพระองค์ให้แก่ผู้คนมากมายมากว่า 2,000 ปีแล้ว และพระเยซูทรงต้องการให้เรา สานต่อพระมหาบัญชาของพระองค์ด้วยเช่นกัน

 

ช่วยลูกของคุณเขียนรายชื่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ซึ่งอาจเป็นคนที่คุณรู้จักหรือคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบ้าน (สำหรับความท้าทายนี้ พยายามอธิษฐานเผื่อคนใกล้ตัว เพราะในความท้าทาย 16 คำอธิษฐานจะมุ่งเน้นที่พันธกิจมิชชันและพันธกิจบรรเทาทุกข์ในประเทศที่ห่างไกลและต่างวัฒนธรรม) อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นด้วยกัน และขอโอกาสที่จะบอกเขาถึงเรื่องของพระเยซู

 

ขณะที่พูดคุยกัน คุณอาจพบว่าลูกของคุณต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในโรงเรียนหรือที่อื่นๆ เพราะความเชื่อแบบคริสเตียนของเขา หรือเพราะว่าเขาไปโบสถ์ เรียนรวี หรือเข้ากลุ่มคริสเตียน หนุนใจให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานความเข็มแข็งและกล้าหาญ เหมือนอย่างที่ทรงประทานแก่เหล่าสาวก (ขอสติปัญญาและคำแนะนำจากคุณครูของโรงเรียนในท้องถิ่นเพื่อดูว่าจะมีวิธีดูแลลูกของคุณอย่างไร เพราะเราอาจไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องยากแค่ไหนที่เด็กๆต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนทุกวันในฐานะคริสเตียน)